BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.054   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.054    Tam Metin (PDF)

The first atlas of district in Turkey: Aliaga geography atlas

İlker EroğluEmre ÖzşahinMehmet Özdeş

This study aimed to promote Turkey’s first county atlas entitled “Aliağa Geography Atlas.” A result of hard work and collaboration, this atlas is an end product of common thoughts and innovation. In the atlas, we focused on Turkey’s Aliağa district—one of the most strategic business districts in the country—and intend to connect geographic information with humans via maps, charts, and photos from the region. Furthermore, this study aims to present information in an easily understandable format for the local communities and visitors. The preparation of the Aliağa Geography Atlas required long-term fieldwork and editing process. During the research, this study determined, photographed, and mapped the natural and human resource values that constitute the district geography. To render the atlas more functional, efficient, and appealing to all segments of society, basic information about the subject is positioned at the beginning of each section. Additionally, maps, figures, and photos are used to support the explanations pertaining to the atlas content. Thus, this study aims to highlight the geographical aspects of Aliağa in detail and hopes that the Aliağa Geography Atlas will bring love and environmental awareness to all readers. This atlas can serve as a guide and a reference for various districts and administrative regions in Turkey.


Anahtar Kelimeler: AtlasGeography AtlasAliağa.

Referanslar

  • Aliağa Belediyesi (2019). Projelerimiz-Kent Kitaplığı Projesi-Aliağa Coğrafya Atlası. https://www.aliaga.bel.tr/projeler/aliaga-cografya-atlasi/#. google scholar
  • Buğdaycı, İ., Selvi, H. Z. (2018). İlkokul Öğrencileri İçin Tasarlanan Haritaların Öğrenme Becerisine Katkısı. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (2): 672-684. google scholar
  • Buran, A. (2010). Türkiye Türkçesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar. Diyalektolog, 1: 15-20. google scholar
  • Doğanay, H., Zaman, S., Alim, M. (2001). Ortaöğretim Coğrafya Öğretiminde Klasik Ders Materyali ve Coğrafya Öğretmenlerinin Bunlardan Yararlanma Sıklığı. Doğu Coğrafya Dergisi, 6: 33-45. google scholar
  • Efe, R. (1996-1997). Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar, Coğrafya Eğitiminde Çağdaş Metot ve Teknikler. Marmara Coğrafya Dergisi, 1: 135-149. google scholar
  • Girgin, M., Ertürk, M., Sever, R., Güner, İ. (2001). Coğrafya Öğretimde Atlaslar. Doğu Coğrafya Dergisi, 6: 45-59. google scholar
  • Özşahin, E., Eroğlu, İ. (2019). Aliağa Coğrafya Atlası. Aliağa Kent Kitaplığı: 10, Aliağa. google scholar
  • Van, H. T. (2011). Designing E-Geographic Atlas of Thai Nguyen Province for School Geography Teaching. International Archives of the google scholar
  • Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 38 (6/W27): 71-74. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.