BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.019   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.019    Tam Metin (PDF)

The possible effects of climate change on agricultural production economics: bugar beet production

Banu DöşerSedat Avcı

The two most common sources of sucrose-based sugar production in the world are sugar cane and sugar beet. This study explores the effects of climate change on sugar beet production and, consequently, on the sugar industry in Turkey. Seventy percent of Turkey’s sugar beet production occurs in the agricultural areas of Central Anatolia. Rainfall and temperature data in the region were evaluated in accordance with AR5 scenarios from the most recent IPCC assessment report. According to scenarios based on applied projections for Turkey, changes in temperature will be more defined than changes in rainfall. Although the 21st century will not witness a major change in sugar beet production, it is expected that sugar supply will not meet the demand, considering the projections of population growth. The sugar beet plant requires a certain amount of water during its production. Changes in irrigation methods are mandatory to eliminate water shortages due to climate change. The sugar beet yield should be increased to ensure sufficient sugar per capita in the future and to prevent a dependence on external sources. The sustainability of sugar beet agriculture and the sugar industry are of the utmost importance for the future with respect to other sectors and in socioeconomic terms.Referanslar

 • AR5. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. The Fifth Assessment Report of IPCC. Cambridge and New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Arslan, İ. (1987, 23-27 Kasım). İklim faktörlerinin verim ve kaliteye etkisi. Birinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s.150-158). Ankara: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayınları. google scholar
 • Avcı, S. (1996a). Türkiye’de şeker pancarı ziraatının coğrafi esasları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 4, 265-289. google scholar
 • Avcı, S. (1996b). Türk şeker sanayiinin kuruluş ve gelişmesinde devletin etkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 4, 291-302. google scholar
 • Avcı, S. (1997). Dünyada Şeker Sanayiinin Dağılışını ve Gelişimini Etkileyen Unsurlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 5,227-258. google scholar
 • Avcı, S. (2005). Türkiye’de şeker sanayiinde yaşanan değişiklikler ve coğrafi sonuçları. Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına) (s. 457-466). İstanbul: Türk Coğrafya Kurumu. google scholar
 • Avcı, S. (2018). İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası Ders Notları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü. google scholar
 • Döşer, B. (2019). İklim Değişikliğinin İç Anadolu Bölgesinde Şeker Pancarının Tarımsal Üretim Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri. İstanbul Üniversitesi google scholar
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü İklim Değişikliği Yüksel Lisans Programı (Basılmamış yüksek lisans tezi). google scholar
 • FAO. (2019, Mart 10). Faostat. Food and Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/faostat/en/#data. google scholar
 • IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. (Ed. R. P. Meyer) Geneva, Switzerland: IPCC. google scholar
 • Johnson, R. T., Alexander, J. T., Rush, G. E., ve Hawkes, G. R. (1977). Şeker Pancarı Üretimindeki Gelişmeler: Prensipler ve Uygulamalar (Çev. T. google scholar
 • Bilgen, K. Eren, G. Onat). Ankara: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. google scholar
 • MGM. (2015). Yeni Senaryolar ile Türkiye İklim Projeksiyonları ve İklim Değişikliği. Ankara: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. google scholar
 • MGM. (2016). Rasat İstasyonları İklim Verileri 1960-2015. Ankara: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. google scholar
 • OSİB-Ek 14. (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi-Ek 14-Sakarya Havzası. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. google scholar
 • OSİB-Ek 16. (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi-Ek 16-Yeşilırmak Havzası. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. google scholar
 • OSİB-Ek 17. (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi-Ek 17-Kızılırmak Havzası. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. google scholar
 • OSİB-Ek 18. (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi-Ek 18-Konya Kapalı Havzası. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. google scholar
 • OSİB-Ek 20. (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi-Ek 20-Seyhan Havzası. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. google scholar
 • TŞFAŞ. (2011). World Sugar Sector 2010. Ankara: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş google scholar
 • TŞFAŞ. (2015). Sektör Raporu 2014. Ankara: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. google scholar
 • TŞFAŞ. (2018). Sektör Raporu 2017. Ankara: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. google scholar
 • TUİK. (2019). Merkezi Dağıtım Sistemi. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. google scholar
 • UN DESA. (2017). World Population Prospects 2017. United Nations Department of Economic and Social Affairs. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.