BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.067   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.067    Tam Metin (PDF)

The role of tourism in rural development: Sürmeli Village case

Mutlu KayaMelike Çakır Keleş

The aim of this study is to evaluate the effects of rural tourism on rural development in the case of Sürmeli village which is located in Bafra District of Samsun. The qualitative research method was used to obtain data from field observations and unstructured interviews. The interviews are conducted with villagers and women manufacturers whom live nearby. The research data were evaluated in the context of economic, social and cultural effects of village activities. The organic market, which was established in connexion with the organic agricultural production in the village, increased the income level of the villagers and changed their point of view to tourism and tourists. As a result, Sürmeli Village wants to expand its rural development model based on women’s employment by including rural tourism. The success of this model will set an example for many nearby villages that share the same fate.Referanslar

 • Adámek, E. (2016). Factors influencing the development of the Czech Crown, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 220, 3-11. google scholar
 • Atabey, S., Gürdoğan, A.,Yokaş, İ. (2016). Organik tarım tabanlı eko-turizm uygulamalarının değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği. NWSA Social Sciences, 11(4), 270-287. google scholar
 • Aytuğ, K. (2016). Türkiye’de tarımsal turizmin gelişme potansiyeli: Yeşilköy örneği AB ile karşılaştırmalı bir analiz. Akademik Yaklaşımlar Dergisi.7 (1), 118-145. google scholar
 • Aytüre, S. (2013). Avrupa Birliği’nde kırsal turizm politikası ve Aksaray’da uygulanabilirliği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 7-23. google scholar
 • Baležentis, T., Kriščiukaitienė, I, Baležentis, A. Garland, R. (2012). Rural tourism development in Lithuania (2003–2010) - A quantitative analysis, Tourism Management Perspectives, 2(3), 1-6. google scholar
 • Briedenhann, J., Wickens, E. (2014) . Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas-vibrant hope or impossible dream?, Tourism Management, 25 (1), 71-79. google scholar
 • Çeken, H., Karadağ, L., Dalgın, T. (2011). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14. google scholar
 • Çeken, H., Dalgın, T., ve Çakır, N. (2012). Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 2(2), 11-16. google scholar
 • Googlemap. (2019). https://www.google.com/maps/dir/Samsun/S%C3%BCrmeli,+55400+Bafra%2FSamsun/@41.3931636,35.9217045,9.25zdata=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x408877e97607d663:0xb939cc265fdeb52!2m2!1d36.3360667! 2d41.2797031!1m5!1m1!1s0x40889c84a563b43d:0xa8e4692086e5f096!2m2!1d35.949006!2d41.481499 adresinden 10.04.2019 tarihinde elde edildi. google scholar
 • Kiper, T. (2006). Safranbolu Yörükköyü peyzaj potansiyelinin kırsal turizm açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Doktora Tezi, Ankara google scholar
 • Kızılırmak Gazetesi (2014). http://www.kizilirmakgazetesi.com/haber/bafra-surmeli-koyu-dogal-pazari-ilgi-goruyor-6011.html adresinden 10.04.2019 tarihinde elde edildi. google scholar
 • Kurt, İ., B. (2009). Beypazarı ilçesinde kırsal turizm, Ankara Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,Ankara. google scholar
 • Küçükaltan, D. (1997). Trakya ekonomisi için bir bölgesel kalkınma modeli: kırsal turizm, 7. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi, 1.Kitap, İzmir 20-22 Ekim, Pro-Ofset Matbaacılık, İzmir. google scholar
 • Milliyet Gazetesi. (2015). http://www.milliyet.com.tr/4-ekolojik-yasam-kampi-samsun-yerelfotogaleri-8947379/ adresinden 10.04.2019 tarihinde elde edildi. google scholar
 • Pezikoğlu, F. (2012). Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma kavramı içinde tarım-turizm-kırsal alan ilişkisi ve sonuçları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1), 83-92. google scholar
 • Ramazan, E. ve Aypek, N. (2012). Kırsal turizm bölgesinde yerel halkın turizmin gelişimine karşı tutumları: Cumalıkızık Köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 2(2), 43-47. google scholar
 • Samsun Gazetesi (2017). https://www.samsungazetesi.com/samsun-haber/bafra-organik-pazar-da-yonetim-kadinlarda-h800410.html adresinden 10.04.2019 tarihinde elde edildi. google scholar
 • Shen, S., Wang, H., Quan, Q., Jian, X. (2019). Rurality and rural tourism development in China, Tourism Management Perspectives, 30, 98-106. google scholar
 • Snieška V., Barkauskiene, K., Barkauskas V. (2014). The impact of economic factors on the development of rural tourism: Lithuanian case, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 280 – 285 google scholar
 • Soykan, F. (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünlesen bir turizm türü: Kırsal turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 67-75. google scholar
 • Sürmeli Memleketim. (2014). https://surmelimemleketim.tr.gg/ORGAN%26%23304%3BK--PAZAR-RES%26%23304%3BMLER%26%23304%3B.htm adresinden 10.04.2019 tarihinde elde edildi. google scholar
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E., Erkan, Ç. (2012). Ekonomik kalkınmada kırsal turizmin rolü: Türkiye örneği. International Conference On Eurasian Economies, 345-350. google scholar
 • Xue, L., Kerstetter, D., Hunt, C. (2017). Tourism development and changing rural identity in China, Annals of Tourism Research, 66, 170-182. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.