BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.004   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.004    Tam Metin (PDF)

The spatial development and change in cities: a case study of Tekirdağ

Ahmet Emrah SiyavuşCemalettin Şahin

This study elucidates the spatial development of the city of Tekirdağ from its foundation to the present day and the geographical factors influencing its development. The study area, as a home to different civilizations, came to be surrounded by Çorlu in the east, Muratlı in the north and northeast, Hayrabolu in the north and northwest, Malkara in the west, Şarköy in the southwest, and Marmara Sea in the south. Tekirdağ has been a residential area for 5,000 years owing to its favourable location and geographical features. The city of Tekirdağ, home to different civilizations, came under Thracian, Greek, Roman, Byzantine, Umayyad, Venetian, Catalan, Bulgarian, and ultimately Ottoman domination. The city, which developed in the axis of the castle during the Byzantine period, was developed as a port city after the Ottoman rule and became the center of trade from the sea. Its spatial development has followed a course parallel to economic development, and the urban area has expanded on a daily basis. To determine the spatial development of Tekirdağ, this study utilized maps, photographs, and observations from travelers and the existing literature. The beginning of the planned settlement occurred after the Republican period, where the spatial development of the city of Tekirdağ was demonstrated using zoning plans, aerial photographs, 1/25.000 scaled topography maps, satellite images, and building counting chartsReferanslar

 • Ateş, H., (2009), Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Yöresi, İstanbul google scholar
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul. google scholar
 • Ateş, H., (2011), ‘’Tekirdağ’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XI, s. 359-362, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul google scholar
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 1927 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, Ankara. google scholar
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, TÜMAS, Tekirdağ İstasyonu Uzun Yıllar Ortalama İklim Verileri (1980-2016) Ankara. google scholar
 • Doxiadis, C. A., (1968), Ekistics, An Introduction to Science Of Human Settlements, Yunanistan. google scholar
 • Evliya Çelebi, (2017), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Kitap, Haz. Seyit Ali Kahraman, YKY, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (2017), Şehir Coğrafyası I, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (2017), Şehir Coğrafyası II, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. google scholar
 • Harita Genel Komutanlığı (HGK), Tekirdağ 1/25.000 ölçekli (1960, 1973, 1987, 1997, 2017 yıllarına ait F18c3, F19d4, G19a1, G18b2 Paftaları) google scholar
 • Topografya Haritaları, Ankara. google scholar
 • Harvey, D., (2002), Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı, 20. Yüzyıl Kenti, Çev. Bülent Duru ve Ayten Alkan, Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Sayar, M. H., (2015), Eskiçağda Tekirdağ, Rodosto’dan Süleynamnpaşa’ya Tekirdağ Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu 26-27 Mart 2015 google scholar
 • Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ google scholar
 • Serez, M., (2007), Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, Dönmez Ofset, Ankara. google scholar
 • Taşlıklıoğlu, Z., (1983), Trakya’da Epigrafi Araştırmaları I, İstanbul. google scholar
 • Tolun, B., (1973), Tekirdağ Şehir Nüfusu, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi c.10 sayı.18-19, s.151- 166. google scholar
 • Tuncel, (2011), ‘’Tekirdağ’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XL, s.362-363, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • İnternet Kaynakları Resmi Gazate, 2012,11741, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf, Erişim Tarihi: 04.06.2019. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.