BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.073   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.073    Tam Metin (PDF)

Vegetation changes based on fossil pollen analysıs in Gâvur Lake (Kahramanmaras) And its vicinity

Muhammet TopuzNurgül Karlıoğlu KılıçMurat Karabulut

The Gâvur Lake is located at the northernmost of the wetlands in the Rift Valley. Although the lake can reach a surface area of 25 km2 in spring completely dry in summer. The dominant species of vegetation cover the plants belonging to Mediterranean Phytogeography. Hygrophytes of grassy species are dense at the base of the lake, whereas xerophytes are dominant in the east and south of the basin. With this study; fossil pollen analysis of the bottom sediments of the lake is aimed to reveal the vegetation changes occurring in the last 6000 years around the lake. The fossil pollen analysis was carried out according to the “classical method“ 10 at a resolution of 10 cm on the core taken from the depth of 5 m of the lake. In addition, the radiocarbon dating of the two sediment samples was performed and the wet depth curve was formed. Thus, the dates of occurrence of vegetation changes were determined. As a result of pollen analysis; at a depth of 5 m, fossil pollen from the plants of the genus Pinus, Cedrus and Quercus is predominant.Referanslar

 • Birks, J.H.B., Birks H.H. (1980). Quarternary Palaeoecology. Edward Arnold, London-England, pp.289. google scholar
 • Bradley, R.S., (2015). Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary Third Edition. Academic Press, San Diego, 675s. google scholar
 • Ceylan, E., (2016). Gavur Gölün’de (Kahramanmaraş) Meydana Gelen Zamansal Değişimlerin Uzaktan Algılama Yöntemleri İle İncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. google scholar
 • Çenet, M., (2006). Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Kömür Havzasının Paleofloristik Yönden İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 1-11. google scholar
 • Eastwood, W.J., Roberts, N., Lamb, H.F., Tibby, J.C., (1999). Holocene Environmental Change in Southwest Turkey: A Palaeoecological Record of Lake and Catchment-Related Changes. Quaternary Science Reviews, 18:671-695. google scholar
 • Gürbüz, M., Karabulut, M., Korkmaz, H., (2008). Gavur Gölü Bataklığının Kurutmadan Önceki Kültürel Ekolojisi, Sulak Alanlar Konferansı Bildiriler Kitabı ss. 52-77. google scholar
 • Gürbüz, M., Korkmaz, H., Gündoğan, R., Dığrak, M., (2003). Gavur Gölü Bataklığı Coğrafi Özellikleri ve Rehabilitasyon Planı, TC Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Yayınları No:1, Kahramanmaraş-Türkiye, ss. 137. google scholar
 • Karlıoğlu Kılıç N., Caner H., Erginal A.E., Ersin S., Selim H.H., Kaya H., (2018). Environmental changes based on multi-proxy analysis of core sediments in Lake Aktaş, Turkey: Preliminary results. Quaternary International, 486: 89-97. google scholar
 • Litt, T., Ohlwein, C., (2017). Pollen as Palaeoclimate Indicators in the Levant, in: Y. Enzel and O. Bar-Yosef (eds.) Quaternary of the Levant:Environments, Climate Change, and Humans, Cambridge. Cambridge University Press: 337-345. google scholar
 • Litt, T., Ohlwein, C., Neumann, F.H., Hense, A., Stein,M. (2012). Holocene climate variability in the Levant from the Dead Sea pollen record. Quaternary Science Reviews 49: 95–105. google scholar
 • Love, J.J., Walker, M.J.C., (1997). Reconstructing Quaternary Environments. Prentice Hall, England. google scholar
 • Roberts, N. (2014). The Holocene: an environmental history. Blackwell, Oxford. 3nd Edition, 364 p. google scholar
 • Rothwell, R.G., Croudace, I.W. (2015). Twenty Years of XRF Core Scanning Marine Sediments: What Do Geochemical Proxies Tell Us? in I.W. google scholar
 • Croudace, R.G. Rothwell (eds.) Micro-XRF Studies of Sediments Cores, Developments in Paleoenvironmental Research 17, DOI 10.1007/978-94-017-9849-5_2, Springer Science+Business Media Dordecht. google scholar
 • Şenkul, Ç., 2011. Güneybatı Anadolu’nun Holosen Paleocoğrafyası. Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Afyonkarahisar. google scholar
 • Van Zeist, W., Bottema, S. (1982). Vegetational History of the Eastern Mediterranean and the Near East During The Last 20, 000 Years. BAR Int.Ser., vol. 133, edited by J. L. Bintliff and W. Van Zoist, pp. 275-356. google scholar
 • Van Zeist, W., Bottema, S., (1977). Palynological Investigation in Western Iran, Palaeohistoria, Vol. 19, 19-85pp. google scholar
 • Van Zeist, W., Woldring, H., Stapert, D., (1975). Late Quaternary vegetation and climate of Southwestern Turkey, Paleohistoria, XVII, ss. 53-143. google scholar
 • Van Zeist, W., Timmers, R.W., Bottema, S., (1970). Studies of Modern and Holocene Pollen Precipitation in Southeastern Turkey, Palaeohistoria,14, 19-39. google scholar
 • Woodbridge, J., Roberts, N., Palmisano, A., Bevan, A., Shennan, S., Fyfe, R., Eastwood, W.J., Izdebski, A., Çakirlar, C., Woldring, H., Broothaers,N., Kaniewski, D., Finne, M., Labuhn, I. (2019). Pollen-inferred regional vegetation patterns and demographic change in Southern Anatolia through the Holocene, The Holocene 29(5):728-741. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.