BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2023.002.015   IUP :10.26650/PB/AA08.2023.002.015    Tam Metin (PDF)

Yeni Usturlabın Tasarım ve Üretimi

M. Majd Alsari

Yeni usturlab, bilim tarihinin usturlabın teorisinden ve üretiminden bahseden en önemli kitabı olarak kabul edilen Bîrûnî’nin İstî‘âbu’l-vücûhi’lmümkine fî san‘ati’l-usturlâb kitabını inceledikten sonra 2008 yılından bu yana bu eski astronomik alet üzerinde yaptığım çalışmalar sonucunda ulaştığım ve usturlaba ilk kez eklenen yeni parçalar yanında eski usturlabın modellerinde bulunan her şeyi de içeriyor. Bu önemli kitabı bitirip bastıktan sonra astronomi bilimlerinin gelişimini göz önünde bulundurarak yeni bir usturlab tasarlamayı ve üretmeyi gerekli gördüm. Bu proje üzerinde çalışmaya başladım. Usturlabın tüm parçaları ile gerekli çizim ve tasarımları tamamlamak için bilgisayar, mühendislik çizim programı (AutoCAD) ve mekanik imalat programını (Soldworks) kullandım. Bilgisayar kullanımı, usturlabın parçalarının tasarım ve çizimlerinin yüksek doğrulukla tamamlanmasına yardımcı oldu. Yeni usturlabda yapılan eklemeler şunlardır:

• Usturlabın genel şeklinin geliştirilmesi.

• Ağa Andromeda Galaksi’sinin eklenmesi.

• Ağa görülebilir bir çift yıldız eklenmesi.

• Yılın günlerini 365 güne bölmek.

• Gökyüzünün takımyıldızlarını 13 takımyıldıza bölme.

• Güneş yılının ayları.

• Namaz vakitlerini belirlemek için gerekli unsurları tamamlamak üzere fecr eğrisi ve ‘işâ’ eğrisi.

• Bugün kullanılan eşit zaman saatleri.

• Usturlabın imalatında paslanmaz alüminyum kullanımı.


DOI :10.26650/PB/AA08.2023.002.015   IUP :10.26650/PB/AA08.2023.002.015    Tam Metin (PDF)

Design and Manufacture of the New Astrolabe

M. Majd Alsari

The new astrolabe incorporates all the features of traditional astrolabe models and also includes new innovations that were first implemented as a result of my research into this ancient astronomical instrument beginning in 2008. Specifically, my investigation of Al-Biruni’s book Istīʻāb wuǧūh al-mumkina fī ṣināʻati’l-usṭurlāb [Assimilation of the Possible Faces in the Art of the Astrolabe], which is considered one of the most important texts in the history of science on the theory and construction of astrolabes, prompted me to design and manufacture a new astrolabe that takes into account recent advancements in astronomical sciences. The use of computer-aided design and manufacturing software such as AutoCAD and Solidworks have also enabled all parts of the astrolabe to be accurately drawn and designed. The new features of this astrolabe include:

• Improvements in the astrolabe’s general form

• The Andromeda galaxy’s inclusion within the astrolabe’s network

• The inclusion of an visible double star cluster within the astrolabe’s network

• A year is divided into 365 days

• The path of the ecliptic is separated into the 13 constellations

• The months of the solar year are included

• The times for Fajr and Ishā prayers have been included

• Modern time-telling methods are also included • Corrosion-resistant aluminium is now used in the construction of the astrolabe.Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.