BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.072   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.072    Tam Metin (PDF)

A Different Attempt to Read the Disclosure Mechanism: Review of Disclosure Assesment Commission in Terms of Public Loss

Selin Ovalıoğlu

The purpose of this study is to determine the rights and obligations of the disclosure assessment commissions and to dispute their responsibility to compensate if the disclosure mechanism is operated in contradiction with the law. In this context, firstly, the conditions sought for the emergence of public loss in terms of the imposition, accrual, and collection of public revenues and the financial responsibility of public boards, committees, and commissions are examined and then, the results arising from the determination of public loss briefly discussed. In the second section, general information about the disclosure assessment commissions is given. In the third section, it is aimed to determine the rights and obligations of the disclosure assessment commissions and therefore the scope of their responsibility. Finally, the cases that can cause the public loss due to the decisions of the disclosure assessment commissions are discussed.


JEL Sınıflandırması : K19 , K34 , M41

Referanslar

 • Akyılmaz, B. (2015), “Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Ankara, Sayıştay Başkanlığı, pp. 43-63. google scholar
 • Başaran, Y. (2017). “İzaha Davet: Saptanabilenler, Sorular ve Sorunlar”, Vergi Dünyası, No. 433, pp. 6-14. google scholar
 • Gutmann, D. (2011), “Sanctions Fiscales et Constitution”, Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionel, No. 33, pp. 41-53. google scholar
 • Hepaksaz, E. &Şahin İpek, E. A. (2018). “Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 32 (4), pp. 921-940. google scholar
 • Kaneti, S. (2011). “Sayıştay’ın Anayasal Konumu”, Makaleler, İstanbul, 12 Levha Yayınları, pp. 285-301. google scholar
 • Kaşıkçı, M. (2017). Vergi Yargılaması Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul, Filiz Yayınevi. google scholar
 • Oktar, A. (2018). Vergi Hukuku, 13. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi. google scholar
 • Öncel, M., Kumrulu, A. & Çağan, N. (2018). Vergi Hukuku, 27. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi. google scholar
 • Özçelik, B. (2012). “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Kamu Zararından Sorumluluk”, Sayıştay’ın 150. yılı: Kamu Zararı Konulu Panel Tebliğ Metinleri, pp. 10-18. google scholar
 • Rençber, A. (2018). “Vergi Hukukunda İzaha Davet Kurumu ve Kurumun Hukuki Değerlendirmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, No. 352, pp. 136-149. google scholar
 • Şişman, G. (2017). Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı, İstanbul, Seçkin Kitabevi. google scholar
 • Turguter, N. (2015). Kamu Mali Kontrol Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açıklaması, Ankara, TODAİE. google scholar
 • Uzun Çam, M. (2018). “Hesap Yargısının Güncel Sorunları”, Sayıştay Dergisi, No. 110, pp. 9-28. google scholar
 • Üstün, Ü. S., Hepaksaz, E., Kılıç, R. & Kuluçlu, E., (2011). “Kamu Mali Yönetimi ve Sayıştay Hesap Yargısında Mali Sorumluluk”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 16 (2), pp. 379-397. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.