BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.054   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.054    Tam Metin (PDF)

A Laboratory Experiment for the Determination and Development of Public Expenditure Awareness in Primary And High School Students: the Case of Trabzon Province

Yasemin Arıman

The provision of public expenditures by the state need tax revenue and collecting tax revenue is related to the ability of taxpayers to establish a financial connection. The financial connection is provided if the relationship between the expenditures made for society and the taxes that are the financing of these expenditures are established. According to this, in order to establish a financial connection should be above a certain level.In this context, the main subject of this study is the public expenditure awareness required for the establishment of a financial connection that could positively affect the views of primary and high school students on fiscal connection. The aim of the study is to identify and develop public expenditure awareness of primary and high school students. For this purpose, an experiment was conducted with 350 students. Before starting the experiment, a questionnaire was applied to measure the students’ public expenditure awareness. During the process, an explanations was developed to improve public expenditure awareness, and students were actively involved in this process. When the process was completed, the questionnaires were re-filled. According to this, pre-test findings revealed that primary and high school students did not have public expenditure awareness. The results of the post test show that given a public explanations with a process to students are actively involved make an awareness of public expenditure. In addition, it was observed that financial connection could be ensured with the explanations process in which the students were included and thus tax compliance could be increased.  


JEL Sınıflandırması : H2 , H3 , H4 , I2

Referanslar

  • Çelik, E. & Eroğlu, O. (2014). “İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), ss. 301-326. google scholar
  • Demir, İ. C. & Ciğerci, İ. (2016). “Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Amprik Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi, 23 (1), ss. 127-143. google scholar
  • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2007). Vergi Bilinci Geliştirme Projesi: Vergibilir, http ://f.eba.gov.tr/ gib/, (18.09.2018). google scholar
  • Karaca, R. (2015). “Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Kütahya İlinde İlköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kütahya. google scholar
  • Karaot, A. (2010). “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinç Düzeyi: İzmir İli Aliağa İlçesi Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale. google scholar
  • Sağbaş, İ. & Başoğlu, A. (2005). “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2), ss. 123-144. google scholar
  • Taytak, M. (2010). “İlköğretim II: Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Amprik Bir Araştırma”, Maliye Dergisi, No: 158, ss. 496-512. google scholar
  • Zorlu, Ö. (2012), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinci Düzeyi ve Vergi Bilinci Düzeyi İle İlgili Örnek Uygulama (Ankara İli Örneği)”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.