BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.061   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.061    Tam Metin (PDF)

Child Poverty in Istanbul: An Analysis in the Neighborhood Scale

Murat ŞekerHakan Bektaş

In this study, the neighborhoods determined in Istanbul will be subjected to clustering analysis with the socioeconomic data set formed and the number of children in the neighborhood scale will be estimated. At the same time, factors affecting child poverty in Istanbul and their impact coefficients will be determined by logistic regression model. Thus, the impact of the change in the factors affecting child poverty will be investigated.


JEL Sınıflandırması : I32 , C35

Referanslar

 • Bradbury, B., Jenkins, S.P., Micklewright J. (2001). The Dynamics of Child Poverty in Industrialized Countries, Cambridge University Press, Cambridge. google scholar
 • Brooks-Gunn, J., Duncan, J.G. (1997). Consequences of Growing up Poor, Russell Sage Foundation: New York. google scholar
 • Corcoran, M. (1995). “Rags to rags: Poverty and mobility in the United States”, Annual Review of Sociology, 21, pp. 237-267. google scholar
 • Çokluk, Ömay (2010). “Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407. google scholar
 • Gauthier, A. H. (1999). “Historical trends in state support for families in Europe (post-1945)”, Children and Youth Services Review, 21(11–12), pp. 937–65. google scholar
 • Lichter, D.T. (1997). “Poverty and Inequality Among Children”, Annual Review of Sociology, 23, pp. 121-145. google scholar
 • Platt, L. (2005). Discovering Child Poverty, Policy Pres: Bristol. google scholar
 • Şeker, M. vd. (2017). Mahallem İstanbul, İÜ-İSTKA Yayını, İstanbul. google scholar
 • TURKSTAT (Türkiye İstatistik Kurumu). (2007). Hane Halkı Bütçe Anketi İstatistikleri, Ankara. google scholar
 • UNICEF (2005). The State of the World’s Children 2005, New York. google scholar
 • UNICEF (2006). Çocuk Yoksulluğunun Önlenmesi Konferansı Raporu, Ankara. google scholar
 • World Bank (1990). World Development Report: Poverty, New York: Oxford University Press. google scholar
 • World Bank (1995). World Development Report:Workers in an Integrating World, New York: Oxford University Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.