BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.017   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.017    Tam Metin (PDF)

Review of Decentralization and Fiscal Autonomy With Fiscal and Legal Aspects in Turkey in the Last Years

Çağrı Çarıkçı

The concept of decentralisation became one of the most discussed concepts in the literature, especially in political science and public finance in the post-2000 era with the globalisation process and the influence of international fiscal institutions. Many studies were made and literature was formed on the topic, based on the assumption that the transfer of fiscal authorities and responsibilities of the offering of public goods and services would create positive economic consequences particularly in developing countries.

In the post-2000 period, Turkey went into a reform process in the local administrations and made various administrative and legal regulations in this context. In this paper, the theoretic basis of the concept of fiscal decentralisation will be analysed and the progress of fiscal decentralisation in Turkey in the recent years. When talking about the post-2000 period in Turkey, this period can be divided in two. The first part is the one until the law no. 6360 in 2012 which can be called the decentralisation period. The main characteristic of the period after the law no. 6360 is the growing tendency of centralisation. This second period is called “the centralisation of the local” in various research articles.

In this paper, the decentralisation reform processes in Turkey will be analysed in detail in four aspects. In the first aspect, starting from the theoretical debates on the topic, the relationship between fiscal decentralisation and fiscal autonomy and the main arguments about the situation in Turkey will be summarized. In the second aspect, the dynamics of the decentralisation reform process will be discussed through a historical perspective and the fiscal decentralisation experience in the post-2000 period in Turkey will be examined. In conclusion, a general review will be made on the fiscal decentralisation process in Turkey.


JEL Sınıflandırması : H71 , H72 , H77

Referanslar

 • Acar, İ. A. & Kitapcı, İ. (2009). “Bir Mali Yerelleşme Deneyimi Olarak İsveç”. Maliye Dergisi, Sayı: 157, ss.85-104. google scholar
 • Bach, S., Blöchliger, H. & Wallau, D. (2009). “The Spending Power of Sub-Central Governments: A Pilot Study”. OECD, Economics Department, OECD Economics Department Working Papers. google scholar
 • Blöchliger , H. & King, D., (2006). “Less Than You Thought: The Fiscal Autonomy Of Sub-Central Governments”, OECD Economic Studies No. 43. google scholar
 • Crucq, P. & Hemminga, H.J. (2007). “Decentralization and Economic Growth per capita in Europe”, Science Shop of Economics and Business, University of Groningen, Groningen. google scholar
 • Çam, A.Ç. (2015). “Yerinden yönetim ve Kentsel Siyaset: Avrupa Yerel Yönetim Sistemlerine karşılaştırmalı bir Bakış”, Yerel Demokrasi Sorunsalı, (Ed). Pınar Uyan, Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss.15-42. google scholar
 • Güzel, A. (2014). “Türkiye’de Mali Yerelleşme, seçilmiş iller bazında değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. google scholar
 • Kovancılar, B., Miynat, M. & Bursalıoğlu, S., (2007). Kamu Maliyesinde Küresel Değişimler, Gazi Kitabevi, Baran Ofset, Ankara. google scholar
 • Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (2019). https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalliidareler-butce-istatistikleri, (01.02.2019). google scholar
 • Musgrave, R.A. (1959). The Theory of Public Finance – A Study in Public Economy. McGraw-Hill, New York. google scholar
 • Oates, W.E. (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich, New York. Rondinelli, D. et al, (1989). “Analyzing Decentralization Policies in Developing Countries: a political-economy framework”, Development and Change, 20, pp.57-87. google scholar
 • Tiebout, C.M. (1956). “A pure theory of local expenditures”, Journal of Political Economy, 64, pp.416–424. google scholar
 • Yentürk, N. & Karabacak, Y.K. (2017). “Türkiye Nerede Yönetiliyor? Merkezi Yönetim ve Mahalli İdarelerin Harcamalarının Karşılaştırılması”, Türkiye’nin Kamu Harcamaları , (Ed). Yentürk, N., Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 173-188. google scholar
 • Yılmaz, H.H. Emil, F. & Kerimoğlu, B. (2012). Yerel Yönetimler Maliyesi, Ankara, Mali Hizmet Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.