BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.094   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.094    Tam Metin (PDF)

The Analysis of the Findings Reported in the Performance Audit of State Universities

Durdane KüçükaycanŞafak Ağdeniz

With the Public Financial Management and Control Law, the public financial management and control system has been changed within the framework of a new understanding. This new systemis built on the concepts of efficiency, effectiveness, economy, transparency and accountability. One of the innovation that this new public financial management systems is the Performance Based Budgeting system. The basic tools of this system are the annual report, strategic plan and performance report. Performance audit is both an integral part of the performance-based budgeting system and an important tool to guide this system. Performance audits of state agencies under the general management in Turkey is carried out by the Turkish Court of Accounts(TCA). The TCA fulfills the performance audit task by evaluating the quality of performance information in the basic tools of the performance-based monitoring process of public administrations. Public universities with special budgets, which are one of the public administrations within the scope of general government, are also subject to the performance audit of the TCA. The public is assured about the accuracy and reliability of non-financial performance information, which is based on the service delivery of the universities by the performance audit conducted by the TCA. The performance audit of the TCA is an integral part of both the guiding and budgeting process in terms of showing the improper practices of universities in the performancebased budgeting process and providing suggestions for correcting them. This study aims to research the results of a performance audit of the state universities conducted by TCA For this purpose, the results of the performance audits of 38 universities, which were conducted in 2017, were examined using content analysis. As a result of the analysis, it has been determined that there are universities that do not meet both the reporting requirements and the criteria for the content of performance information.


JEL Sınıflandırması : H83 , H89

Referanslar

 • Akyel, R. & Köse, H. Ö. (2010). “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi için Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergisi, 466(Mart), 9-45. google scholar
 • Akyel, R. (2016). “Sayıştay Raporlarının Kamu Mali Yönetimine Katkısı”, Amme İdaresi Dergisi, 49(1), 119-145. google scholar
 • Bozkurt, N. (2015). Muhasebe Denetimi, 7.Baskı, Alfa: İstanbul. Candan, E.(2007). Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. google scholar
 • Çevik, S. (2002). “Türk Bütçe Sisteminde Denetim:Geleneksel Denetimden Performans Denetimine”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 104-129. google scholar
 • Demirbaş, T. (2001). “Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması”, TC Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi:17. google scholar
 • Demirbaş, T. & Engin, R. (2016). “Sayıştayın Belediyeler Üzerindeki Performans Denetimlerinde Ulaştığı Bulguların Analizi”, Sayıştay Dergisi, 100, 27-60. google scholar
 • Kubalı, D. (1998). “Performans Denetimi Kavram İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar”. TC Sayıştay Başkanlığı Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Dizisi:11. google scholar
 • Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c6154174f37d9.55411066, Erişim Tarihi: 11.02.2019. google scholar
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı (2014). “Performans Denetimi Rehberi”, Aralık, Ankara. google scholar
 • Önder, Ö. & Türkoğlu, İ. (2012). Denetim Anlayışının Değişimi: Yeni Sayıştay Kanunu Üzerine Değerlendirmeler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(17), s. 197-214. google scholar
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, 19.12.2010 Tarihli, 27790 Sayılı Resmi Gazete. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.