BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.093   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.093    Tam Metin (PDF)

The Audition of Final Accounts Law: A Critical Approach on the Inefficiency of Existing Audition and Solution Offers in Order to Promote Efficiency

Zeynep Müftüoğlu

The detection of flaws in the audit of the final accounts law, which is an indicator of the compatibility of the revenues collected and spending in a given financial year made by the executive body to the budget law, and efforts to address these flaws is a major requirement for fulfilling the principle of the rule of law and ensuring the budget right. In the study, regarding the importance of final accounts law in the realization of rule of law principle and budget right, the characteristics of the final accounts law and the auditing mechanisms on it are being examined. Such examination is held through a critical approach and ineffective and problematic sides of the auditing are tried to be sorted out. In the light of that research, solutions are tried to be developed. Regarding that aim, in the conclusion section, the mechanisms required to address the flaws caused by the shortcomings of the conducted audits will be discussed and suggestions that would remove these shortcomings will tired to be suggested. As it can be seen in the discussions, the most possible and effective way to remove the flaws in the auditing of the final accounts law can be appointed and zoomed on the legislative branch. On the basis of the characteristics of the auditions, solutions will be more focused on legislative level as well.


JEL Sınıflandırması : H00 , H61 , H83

Referanslar

  • Books; Erginay, A. (2010). Kamu Maliyesi, Kamu Gelirleri- Kamu Giderleri- Devlet Bütçesi- Kamu Borçları Maliye Politikası, Gözden Geçirilmiş ve İşlenmiş 18. Baskı, Ankara: Savaş Yayınları. google scholar
  • Mutluer, K., Öner, E., Kesik, A. (2018). Bütçe Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
  • Bulutoğlu, K. (2004). Kamu Bütçesi Kamu Harcamaları Kamu Borçları, İstanbul: Batı Türkeli Yayıncılık. google scholar
  • Uluatam, Ö. (1978). Kamu Maliyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 413, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. google scholar
  • Internet Sources; Anayasa Mahkemesi Kararları, E. 2015/24, K. 2018/51, RG. 21.06.2018, S. 30590; E. 2014/52, K. 2018/36, RG. 09.11.2018, S. 30590; E. 2015/30, K. 2018, 54, RG. 09.11.2018; E. 2015/7, K. 2016/47, RG. 22.09.2016, S. 29835; E. 2013/24, K. 2013/133, RG. 22.07.2014, S. 29068. http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar /kararlar/kbb.html (28.12.2018) google scholar
  • T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2018). Sayıştay’ın Görevleri, https://www.sayistay.gov. tr/ tr/?p=2&CategoryId=73, (28.12.2018) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.