BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.090   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.090    Tam Metin (PDF)

The Right to Good Administration in Tax Inspection Process

Nuray Aşcı Akıncı

The right to good administration, which is one of the significant features in the scope of administration field of a contemporary rule of law, particularly requires certain qualities such as impartiality, transparency, proportionality, prohibition of discrimination, right to access information, right to be heard, right of defense, right to a fair trial within reasonable time and justification of decisions. The right to good administration constitutes the legal assurance of individuals who are relatively weak against the state which is equipped with the privileges of the public power. These assurances are also applied to tax law practices. The specific principles and requirements of the right to good administration should also be considered during the tax inspection process. This study herein assesses “tax inspection”, which is a technical tax law institution, under the light of requirements of the right to good administration. This study further includes the normative foundations of the right to good administration under international and national law and explains the assurance mechanism in the scope of this right along with the functions of such mechanisms. Subsequently, it discusses the process and institutional structure of the tax inspection which is one of the audit mechanisms for the taxpayer under Turkish tax law. Then, the legal and administrative regulations made in the relevant tax legislation with regards to the right to good administration are briefly examined. In this context, the individual application decision by the Constitutional Court which was published in March, 2018 (Application No: 2015/6728) was evaluated here as a remarkable example of how the existing regulations can be applied differently in similar concrete cases and how they can give rise to different results in terms of obligations during the tax audit processes. 


JEL Sınıflandırması : H20 , K34

Referanslar

 • Akıllıoğlu, T. (1983). Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara, TODAİE Yayınları. google scholar
 • Arık, E. (2017). “Protection of Taxpayer Rights during Tax Audits: Impartiality within the scope of the Proportionality Principle”, European Taxation, September 2017, the Netherlands, IBFD, pp. 394-400. google scholar
 • Baker, P. & Pistone, P. (2015). “General Reporters” The Practical Protection of Taxpayers’ Fundamental Rights, IFA Cahiers, vol. 100B, IBFD, pp. 17-68. google scholar
 • Kaboğlu, İ. (2018). Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, Legal Yayınevi. Karakoç, Y. (2014). Genel Vergi Hukuku, 7. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları. google scholar
 • Karakul, S. (2015). “Hukuki ve İdari Denetim Ölçütü Olarak İyi Yönetim İlkeleri”, Ombudsman Akademik Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 3, Temmuz -Aralık 2015, pp. 61-105. google scholar
 • Oktar, A. (2018). Vergi Hukuku, 13. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi. Öncel, M. at. al. (2015). Vergi Hukuku, 24. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi. google scholar
 • Raad, K. (1986). Nondiscrimination in International Tax Law, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers. google scholar
 • Saban, N. (2014). Vergi Hukuku, 6. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. google scholar
 • Şimşek, O. (2007). “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda İyi Yönetim Hakkı” Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, pp. 91-107. google scholar
 • Soydan, B. (2015). Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi, İstanbul, On İki Levha Yayınları. google scholar
 • Statskontoret, (2005). Principles of Good Administration in the Member States of the European Union, Sweden, http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2000-2005- english/200504.pdf (12.01.2019). google scholar
 • Uzun Çam, M. (2017). “Vergi Denetiminde Anayasaya Aykırı Elkoyma Yetkisi”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, S. 4, Aralık 2017, pp. 177-206. google scholar
 • Yaltı, B. (2006). Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul, Beta Yayınları. google scholar
 • Yaltı, B. (2016). “Vergi İncelemelerinde Dinlenilme Hakkı” Vergi Sorunları, Sayı: 332, pp. 52-57 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.