BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.049   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.049    Tam Metin (PDF)

The Scope of the Legality Principle of Taxation in the Light of Turkish Constitutional Court’s Judgments

Gamze Gümüşkaya

In order to determine the scope of the legality principle of taxation which is regulated in Turkish Constitution, the criteria adopted by Turkish Constitutional Court (“TCC”) are important. The aim of this study is to evaluate these criteria and observe the compliance of Turkish tax legislation with them. As a result of this examination, it is determined that the criteria were not fully settled and that the current tax legislation do not comply with them sufficiently. However, taxpayers should be able to foresee which rules are regulated by laws and which are regulated by other formal sources of tax law. In its recent judgments, the Court softened its strict supervision of formal dimension of the principle, which is “no tax without law”. It can be considered that the case-law of European Court of Human Rights (“ECtHR”) is effective on this approach. According to the case-law of ECtHR, the concept of “lawfulness” refers to the quality of the law in question.However, Article 73 of Turkish Constitution is the special provision in respect of tax law. Thus, the tax rules which are basically foreseeable by taxpayers are the rules which are regulated in the laws in both formal and material meanings.


JEL Sınıflandırması : K34 , K38

Referanslar

 • Books: google scholar
 • Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously,New Edition with a Reply to Critics, Boston, Harvard University Press. google scholar
 • Gümüşkaya, G. (2010). Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler Bakımından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru, İstanbul, Oniki Levha Yayıncılık. google scholar
 • Güneş, G. (2011). Verginin Yasallığı İlkesi, 3.Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. google scholar
 • Kaboğlu, İ. (2002). Özgürlükler Hukuku, 6.Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları. google scholar
 • Özbudun, E. (2018). Türk Anayasa Hukuku, 18.Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları. Saban, N. (2014), Vergi Hukuku, 6.Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. google scholar
 • Journals: google scholar
 • Gümüşkaya, G. (2018). “Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderlerine İlişkin Vergisel Düzenlemelerin Öngörülebilirliği”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No:13 (169-170), ss.309-329. google scholar
 • Karakoç, Y. (2006). “Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku İlişkisi”, Prof. Dr. Adnan Tezel Günleri: “Vergi Hukuku”, İstanbul: Arıkan Basın Yayım, ss.25-34. google scholar
 • Kumrulu, A. (1979). “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No:36 (1-4), ss.147-162. google scholar
 • Sevgili Gencay, F.D. (2014). “Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.397-417. google scholar
 • Yaltı, B. (2011). “Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahalede Kanunilik: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Yeni Kararlarında ‘Çelişik Mevzuat’ ve ‘Çelişik İçtihat’, Vergi Sorunları Dergisi, No:276, ss.7-17. google scholar
 • Internet Sources: google scholar
 • http://www.anayasa.gov.tr (10.02.2019) google scholar
 • https://www.echr.coe.int (10.02.2019) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.