BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/SS10.2019.001.078   IUP :10.26650/PB/SS10.2019.001.078    Tam Metin (PDF)

Vilfredo Pareto, Trattato, and Italian School of Fiscal Sociology

Haydar Lütfü EjderAli Çelen Erduran

In this study Vilfredo Pareto, whose economic and political views had been changed in his life time due to the transformation of political environment he had lived in, and as a result who had achieved to introduce one of the paradigms of sociological theory will be analized. And in last section, Pareto inspired Italian Fiscal School which puts political theory in center of its analysis will be explained. 


JEL Sınıflandırması : A14 , H30

Referanslar

  • Journals/Periodicals; google scholar
  • Sarp, Ç. (2013). “Pareto’yu Okumak Mantıklı Olmayan Davranış ve Seçkinler Teorisi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 91-113. google scholar
  • Books; google scholar
  • Aron, R. (1971). Main Currents in Sociological Thought: Durkheim, Pareto, Weber, London,Penguin Books Ltd. google scholar
  • Borkenau, F. (1936). Modern Sociologists: Pareto, London, Chapman and Hall. google scholar
  • Femia, J. V. (2006). Pareto And The Political Theory, Routledge Studies in Social and Political Thought, Newyork, Routledge, Taylor & Francis Group. google scholar
  • Marshall, A. (2007). Vilfredo Pareto’s Sociology: A Framework for Political Psychogy, Hamshire,Ashgate Publishing Limited. google scholar
  • McLure, M. (2001). Pareto Economics and Society: The Mechanical Approach, Routledge Studies in Economic History, London, Routledge, Taylor & Francis Group. google scholar
  • McLure, M. (2007). The Paretian School And Italian Fiscal Sociology, New York, Pallgrave MacMillan. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.