BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.042   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.042    Tam Metin (PDF)

Alimcan Tagan Macar ve Türk Araştırmaları

Julianna Bartha

Başkurt kökenli etnograf Alimcan Togan, iki dünya savaşı arasında Macaristan’da yaşadı ve Budapeşte’deki Etnografya Müzesi’nde çalıştığı dönemde halkbilimci (=etnograf) olarak Macaristan’da iyi tanınan bir uzman oldu. 20. yüzyılın başlarında Başkurt ulusal hareketinin aktif katılımcılarından biri olan Togan, Macar bilim tarihinde tuhaf bir kişi olarak tanınmış, ardından Macaristan’da bütün hayatını etnografyaya adamıştı. Alimcan Togan, Macar vatandaşlığına sahip bir müzeci, Budapeşte Etnografya Müzesi’nin ve Macar Ulusal Müzesi Etnografya bölümünün yasal selefiydi. Togan, Macaristan’da Györffy’nın talimatlarını takiben, Macarların, özellikle Kumanların ve diğer akrabalarının kültürünü tanımak için araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar için Nagykunşag’a, özellikle Macaristan’da yaşayan Kumanların merkezine, Paloclar arasına ve Türkiye’ye gitti. 1939 yılında Toros Dağları’nın güney eteğindeki yerleşim yerleri olan, Güneydoğu Anadolu’da Adana civarında çeşitli araştırma gezileri yaptı. İğdebeli, Küçük Ova, Balkar Dağları, Saimbeyli, Mares (Adana İli), Üçkubbe, Büyük Karaca Üren (Gaziantep), Höketçe (Adana), Arkitça, Gaziantep, Karamanlı, (Adana), Küp (Adana,) Kredsacaği, Menges (Adana), Battal (Maraş), Karatepe gibi pek çok yerde araştırmalar yaptı. Bin sayfadan fazla olan notları ve nice fotoğrafı Budapeşte’de Etnografya Müzesi’nin etnografya bölümünde muhafaza edilmektedir. Alimcan Togan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet birlikleri Macaristan’a yaklaşırken tekrar kaçmak zorunda kaldı. Almanya’ya gitti. 29 Haziran 1948 yılında orada vefat etti. Mezarı Hamburg’dadır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.042   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.042    Tam Metin (PDF)

Alimcan Tagan’s Hungarian and Turkish Studies

Julianna Bartha

The Bashkir ethnographer Alimcan Tagan lived in Hungary between World Wars I and II and became a wellknown expert in Hungary as a folklorist (i.e., ethnographer) while working at the Ethnographic Museum in Budapest. One of the active participants of the Bashkir national movement at the beginning of the 20th century, Tagan was recognized as a strange person in the history of Hungarian science, and afterward he devoted his whole life to ethnography in Hungary. Alimcan Tagan was a museum curator with Hungarian citizenship and the legal predecessor of the Ethnographic Museum of Budapest and the Ethnographic section of the Hungarian National Museum. Following Györffy’s instructions, Tagan conducted research in Hungary in order to acquaint himself with Hungarian culture, in particular that of the Cumans and their other relatives. He went to the Nagykunshag region for this research, in particular to the central location where Cumans and Palóc in Hungary and to Turkey. In 1939, he made various research trips around Adana in Southeastern Anatolia to the settlements at the southern foot of the Taurus Mountains. He researched in İğdebeli, Küçükdüzlük, the Balkar Mountains, Saimbeyli, Üçkubbe, Büyük Karaca Üren in Gaziantep; Arkitça, Gaziantep, Karamanlı, Menges, Mares, Kredsacagi, Höketçe, and Küp in Adana; Battal in Maraş; and Karatepe. More than a thousand pages of notes and many photographs are kept in the Ethnography Section of the Ethnography Museum in Budapest. During World War II as Soviet troops approached Hungary, Alimcan Togan was forced to flee again and went to Germany. He died there on June 29, 1948 and is buried in Hamburg.Referanslar

 • Bartha, J. (2010). Népviselet a Nagykunságon. Karcag. google scholar
 • - Örökösen törökösen… http/turkinfo 2017. google scholar
 • - Keleti örökség a Nagykunság népi kultúrájában. Kisújszállás, 2018. google scholar
 • - Érdekes fotóról mesélt a karcagi néprajzkutató. http:/www.szoljon.hu google scholar
 • Farchatov, Marsil Nurulovic: Tagán Galimdzsán az emigrációban (Galimdzsan Togan v emigracii) Ufa, 2003. google scholar
 • Galimdzsán, T. (1928). A baskirok erjesztett italai. Néprajzi Értesítő 20. (1928) 113–118. google scholar
 • - 1936 A ló első meghátalása, betörése a baskíroknál. Néprajzi Értesítő, 28. (1936) 121–124. google scholar
 • -A baskír szénakészítés. Néprajzi Értesítő, 29(1937) 416–423. google scholar
 • -A baskír posztókészítés. Néprajzi Értesítő 27(1935) 84-85. google scholar
 • - Baskir gyapjúmunka. Néprajzi Értesítő: 26(1934)3-4.105-108. google scholar
 • -Gyapjúfeldolgozás a kisázsiai törököknél. Néprajzi Értesítő 27, (1935), 89-90. google scholar
 • -Legelő és legeltetési rendszer a baskíroknál és a kirgizeknél. Etnographia Népélet 46(1935)275-278. google scholar
 • - A baskir kötélverés. Néprajzi Értesítő27(1935)92-93. google scholar
 • -A baskirok húseltartása. Néprajzi Értesítő 27(1935)90. google scholar
 • -A ló első meghátalása és betörése a baskiroknál Néprajzi Értesítő 28(1936) google scholar
 • -A farkasín mint rontószer a baskíroknál.Ethnographia 47(1936)309. google scholar
 • -A közlekedés módja és eszközei a baskíroknál és a kirgizeknél Néprajzi Értesítő 30(1936)233. google scholar
 • - A karatepeliek néprajza Ethnographia 51(1940)164-174. google scholar
 • Szemkeő, E. (2004). Tagán Galimdzsán az emigrációban (Farchatov MN. könyvének ismertetője) Ethnographia, 115, s. 461-467. google scholar
 • K. Kovács, L. (1998). Emlékezés Tagán Galimdsánra. Megkésett nekrológ. In: Néprajzi Hírek, 1-4, s. 87-97 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.