BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.004   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.004    Tam Metin (PDF)

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Görülen “Kuanpu, Kunpu’’ Sözcüğü ve Dunhuang’da Bulunan Çince Metinlerdeki “Kuanbu’’ Sözcüğü Hakkında

Maihefubai Aizizi

Din dışı konular ele alındığı için literatürde “Sivil belgeler, Din Dışı belgeler, Hukuk belgeleri” olarak da adlandırılan Uygur hukuk belgeleri eski Türklerin sosyal, kültürel, iktisadi ve hukuki açıdan hangi seviyede olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Koçu Uygur devleti dönemine ait olan bu belgelerin 9-14 yüzyıllar arasında yazıldığı araştırmacılar tarafından kabul görmektedir. Belgelerin bazıları toplum ile devlet arasındaki vergi, nüfus gibi ilişkileri belgelerken, bazıları ise toplumun içerisindeki arazi satışı ve kiralama, köle satma, evlatlık verme gibi ilişkileri belgelemektedir. Çince ile Eski Türkçe, özellikle de Uygur Türkçesinin teması ve etkileşimi doğal ve normal süreçte devam etmiştir. Uygur Türklerinin Çinceden sözcük alıp kendi söz varlığına dâhil etmesi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Uygurların Uygur metinlerinde karşımıza çıkan birçok makam unvanı ve Buda dinine ait sözcüklerin, Cince telaffuzu ile kabul ederek kullandıklarına tanık oluruz. Çince kayıtlarda aramaya çalıştığımız “kuanpu” sözcüğü Çince “hükümet, idare, bürokrasi, idareci, memur” anlamındaki “官 guan” sözcüğü ile “Pamuk, keten veya pamuksu malzemelerle dokunan kumaş” anlamındaki “布bu sözcüğünden oluşmaktadır. “Pamuk veya keten kumaş” anlamındaki sözcük Eski Çince ’de yine para birimi olarak da kullanılmıştır. Hukuk belgelerinde para birimi olarak kullanılan, imla tutarlılığı göstermeyen “kuanpu, kunpu, kunpo” sözcüğü “böz” sözcüğü gibi sık kullanılmıştır. Çince ’den alıntı olan (官布 guan-bu) bu sözcük Dunhuang’da bulunan Eski Çince Hukuk belgelerinde de sıklıkla rastlanmıştır. Bildiride “kuanpu, kunpu, kunpo” sözcüğünün Uygur Hukuk belgelerindeki kullanımı incelenmekle beraber bu sözcüğün Dunhuang bölgesinde bulunan Çince kayıtlardaki kullanımı da incelenerek Uygur hukuk belgeleri ile karşılaştırılacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.004   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.004    Tam Metin (PDF)

The Appearance of the Words “Kuanpu, Kunpu” in the Ancient Uyghur Legal Documents and “Kuanbu” in the Chinese Texts Found in Dunhuang

Maihefubai Aizizi

Legal documents, also referred to as civil documents in non-religious matters, are extremely important in terms of showing the social, cultural, economic, and legal levels of the ancient Turks. While some documents document the relations between the society and the state, others document internal societal relations. Looking at the examples given in Uyghur legal documents shows that the Uyghurs of old shopped together within certain limits in return for a certain amount of money or goods. The Uyghurs of old used materials such as cloth, fabric, animals, grain, and money as a means of payment. Uyghurs used things such as böz and kuanpu fabric, as well as coins and paper money as a means of payment and benefited from the measurement systems they’d developed with their own cultural identities in addition to the standard measurement terms for these payment methods. The attempt was made to search for the word kuanpu in Chinese records and is shown to consist of the Chinese words 官 guan [government, administration, bureaucracy, administrator, official] and 布 bu [cloth woven with cotton, linen, or cotton-like materials]. As is understood from the Chinese records, the Uighurs recognized the stamped fabric kuanpu as the official unit of currency and accepted it as money. This article evaluates the above opinion regarding the relevant Chinese and Uyghur records and thinks that this situation arose as a result of the closeness of the geography where both languages are spoken, their constant contact and interaction, and this contact and interaction being more political, economic, and commercial than cultural and scientific.Referanslar

 • Gömeç, S. (2006). Divan-ü Lugat-it Türk’te Geçen Zirai Terimler. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Türk Kültürü Dergisi, (517-518), 129-140. google scholar
 • Gül, B. (2004). Eski Türk Tarım Terimleri. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Gülensoy, T. (2011). M.Ö 4500- M.S. XIII. Yüzyıllar Arasında Barbar Türkler, Dil, Din, Kültür, Bilim, Sanat, Uygarlık. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • İzgi, Ö. (1988). Uygurlardaki Vergilere Ait Bazı Düşünceler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. google scholar
 • Komisyon. (1962). “Han shu” 24. Kitap, Ticari Tezkereler 4. Beijing: Çin Kültür Yayıncılığı. google scholar
 • Komisyon. (1962). Tang Shu, Tang, Mo Tian Fu Saltanat Yılı Tezkeresi. Beijing: Çin Kültür Yayıncılığı. google scholar
 • Komisyon. (1990). Duanhuang Sivil Hukuk Belgeleri Aslı Nüsha 2. Kitap. Beijing: Ulusal Kütüphanecilik, Micro Film Merkezi. google scholar
 • Komisyon. (1996). Song Shu, Ku Che Zhuan. Beijing: Zhong Hua Ben. google scholar
 • Liu, J.B. (1996). Duan Wen jie Duanhuang Yan Jiu 50 Zhou Nian. Beijing: Dünya Kütüphane Yayıncılığı. google scholar
 • Seyit, R. M., Yusuf, İ. (2008). Kedimki Uygur Tilidiki Vesikiler. Urumçi: Xinjiang Uygur Neşriyatı. google scholar
 • Tunç, C. (1980). Eski Türklerde Sosyo-Ekonomik Yapı Üzerine Bir Deneme. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (7), 48-60. google scholar
 • Wei, L. (2014). Zhong Hua Da Zi Dian, Beijing: Shang Wu Yın Shu Guo Ji Guan Yin Shua. google scholar
 • Yamada, N. (1993). Sammlung Uigurischer Kontrakte. Tokyo: Osaka University Press. google scholar
 • Zheng, B. L.; Yang, F. X. (1997). Dunhuang Chu Tu She Hui Jing Ji Wen Jian Zhong, De Kunbu Yi Ci. Duanghuang Mecmuası, (2), 22. google scholar
 • Zıeme, P. (1976). Zum Handel im Uigurische Reich von Qoço, Altorientaliche Forscungen (4), 235. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.