BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.066   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.066    Tam Metin (PDF)

Lisede Türk Sanat Yapısının İnceleme Deneyi

Tarana Bakirova Shaik

Türk sanatının bilimsel çalışması mimari, minyatür sanatı, halı, seramik, kaligrafi sanatı gibi çok çeşitli malzemelerin sistematizasyonunu oluşturmuştur. Bu deneyler, hem Türkiye’de hem de Sovyet ve Sovyet sonrası bölge ülkelerinde önemli yayınlarla Türk sanatının uygulanmasını mümkün kılmıştır. Gerçekten yaratılmış eski bir geleneksel dünyanın güzel görsel malzemesi sadece hatırlanmamalı, aynı zamanda yaratıcı gerçeklikte de kullanılmalıdır. Fakat geçmişte Türklerin güçlü ve ifade gücüyle yaratılan geleneksel sanatı inceleme yönteminden modern sanatın sorunlarına nasıl geçebiliriz? Günümüz sanat çalışmalarının geleneksel eserlerde korunan çalışma ilke ve yöntemlerine dayanması gerektiğini iddia ediyoruz. Yani, sanat eleştirisi, geçmişi şimdiki zaman ve gelecekle bağlayabilecek yapılandırılmış bir gelenek anlayışına ihtiyaç duyan arkasındaki bilginin incelenmesine odaklanmalıdır. Gelenek, ancak iş ve başarı için bir formül olarak ustalaşılır ise yaratıcı etkinliğimize katılabilir. Bu formül sanatın her alanında uygulanabilir. Türk sanatının ilkelerinin incelenmesinin sonuçları hem süs eşyaları, halılar, minyatürler hem de mimari formların oluşturulmasında yararlı olabilir. Üniversitenin tasarım bölümü uzun yıllardır bu deneylerle Türk sanatının anlatım dilini anlamak için modern sanatı geliştiren yöntemleri araştırmaktadır. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Tasarım Bölümü’nde bu deneyime başladık ve planlanan kongrede edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak istiyoruz. Osmanlı minyatürünün yapı ilkelerini ilk kez ortaya koyan Ahu Kralı adlı bir Türk öğrencinin yüksek lisans tezini sunuyoruz. Gelenek ilkelerine dayalı olarak öğrenci modern bir tasarım yarattı.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.066   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.066    Tam Metin (PDF)

The Experience of the Structural Study of Turkic Art in Higher Education

Tarana Bakirova Shaik

The scientific study of Turkic art has created a systematization of extensive material on architecture, miniature art, carpet, ceramics, and calligraphy. This has allowed Turks to carry out significant publications both in Turkey as well as in the countries of the Soviet and post-Soviet regions. The truly beautiful visual worldly materials that have been created by past tradition should not just be stored in memory but should also take place in creative reality. But how can one move from the descriptive study of tradition to the modern problems of art to creating it with the same powerful and expressive power that was inherent in the Turks of the past? The need for art studies these days to investigate the principles and methods of the efforts stored in traditional works has been confirmed, namely as an investigation of the knowledge that lies behind them. From now on, art science needs a structural understanding of tradition that can unite the past with the present and the future. Tradition will take part in this creative activity only once it is mastered as a formula for work and success. Such work has begun in the Department of Design at Azerbaijan University of Architecture and Civil Engineering with the desire to share the experience of the upcoming Congress. The master’s thesis of Turkish student Ahu Krali is currently being presented there as a study that for the first time reveals the principles of the structure of Ottoman miniatures. This thesis studies the outcome of an experiment on creation of modern design, which is based upon traditional principles.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.