BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.02   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.02    Tam Metin (PDF)

Doğu Akdeniz ve Ege Denizinde Deniz Yetki Alanı Tartışmalarının Coğrafi Perspektifte Değerlendirilmesi

Barbaros Gönençgil

Türkiye klasik ifadesi ile üç yanı denizlerle çevrili konumu ile bir yandan bu alanlardaki doğal kaynak potansiyelleri açısından son derece şanslı bir ülke iken, diğer yandan bu alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından da ev ödevleri olan bir ülkedir. Bununla birlikte bu deniz alanlarının uzantılarını, karşı kıyılarını başka ülkelerle paylaşıyor olması nedeni ile de uluslararası deniz yetki alanı sınırlandırmalarında çeşitli güçlüklerle de karşılaşmaktadır. Karşı kıyı ülkeleri ile deniz yetki alanlarının paylaşımında temel etken söz konusu ülkelerle olan iyi niyetli ilişkiler ve denizlerin fiziki coğrafya özellikleridir. Nitekim Türkiye’nin bu hakkaniyet sınırı çerçevesinde kıyıdaş ülkeler ile çizmiş olduğu sınırları da bulunmaktadır. Ancak, karşı kıyı ülkesi çeşitli nedenlerle hakkaniyet ölçüsünden uzaklaşıp jeopolitik anlamda da çıkarcı bir yaklaşımla konuya yaklaştığında sorun çözümsüz hale gelebilmektedir. Ege Denizi, Doğu Ege Adaları ile Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşadığımız, ön planda Yunanistan’ın görüldüğü, ancak arka planda AB’nin de yer aldığını süreçler bu duruma bir örnek olmuştur. Deniz ve denizaltı kaynaklarının kullanımı yanında özellikle jeopolitik nedenleri öne çıktığını bu yaklaşımlar, bu bölgeyi bir “sıcak tartışma nokta” haline getirmektedir. Bu denizlere kıyısı dahi bulunmayan ülkelerin konuya taraf olmaları da sürecin çözümsüzlüğe sürüklemektedir. Tüm bu olumsuz süreçlerin bertaraf edilerek bu denizlerde hakkaniyet ölçüsünde adil bir paylaşım isteniyorsa, sürece tarihi ya da jeopolitik acıdan değil, öncelikle bu denizlerin topografik / jeomorfolojik özelliklerinden yola çıkılarak bakılması gerekmektedir.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.02   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.02    Tam Metin (PDF)

Evaluation of Maritime Jurisdiction Discussions With a Geographical Perspective in the Eastern Mediterranean and Aegean Sea

Barbaros Gönençgil

There are two main factors considered in the sharing of maritime jurisdictions with other coastal countries: the relations in good intentions with these countries and the physicogeographical characteristics of the seas. If there is an equitable relationship with the other coastal country, there is no reason for not making a fair share, considering the physicogeographical characteristics of the submarine Indeed, Turkey’s border with the coastal countries has been drawn with a focus on equity in the framework of this equitable relationship. However, the problem may become unsolvable if the opposite coastal country moves away from the equity scale for various reasons and handles the issue with a geopolitical approach. The processes we have recently experienced in the Aegean Sea, the Eastern Aegean Islands, and the Eastern Mediterranean, with Greece in the foreground and the EU in the background is a typical example of this. These approaches, which we consider to have geopolitical reasons, in addition to the use of marine and submarine resources, make this region a “hot spot.” The fact that countries that do not even have a coast on these seas are parties to the issue also contributes to the process being unresolved. If all these negative processes are eliminated and a fair sharing is desired in these seas, it is necessary to look at the process with a focus on the topographic/ geomorphological characteristics of these seas and not from the historical or geopolitical perspective.Referanslar

 • Akers, K. G., Martinez-Canabal, A., Restivo, L., Yiu, A. P., De Cristofaro, A., Hsiang, H. L. ... Frankland P. W. (2014). Hippocampal neurogenesis regulates forgetting during adulthood and infancy. Science, 344(6184), 598–602. google scholar
 • Bauer, P. J. (2007). Remembering the times of our lives: Memory in Infancy and beyond. Mahwah, NJ: Erlbaum. google scholar
 • Bauer, P. J. (2015). A complementary processes account of the development of childhood amnesia and a personal Past. Psychological Review, 122(2), 204–231. google scholar
 • Benjamin, J., Rovere, A. A. Fontana, S. Furlani, M. Vacchi, R.H. Inglis, E. Galili, F. Antonioli D. Sivan, S. Miko, N. Mourtzas, I. Felja, M. Meredith-Williams, B. Goodman-Tchernov, E.Kolaiti, M. Anzidei, R. Gehrels (2017) Late Quaternary sea-level changes and early human societies in the central and eastern Mediterranean Basin: An interdisciplinary review. Quaternary International, 449. google scholar
 • Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (1982) BM Genel Sekreterliği. https://denizmevzuat.uab. gov.tr/uploads/pages/uluslararasi-sozlesmeler/denizhukuku.pdf, erişim tarihi 06.11.2020. google scholar
 • Erinç S. Yücel T. (1988). Ege Denizi Türkiye İle Komşu Ege Adaları (İkinci Baskı). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • HGK, https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf, Erişim tarihi 13.11.2020 google scholar
 • Jon M Van Dyke (2005). An Analysis of the Aegean Disputes under International Law, Ocean Development & International Law, 36(1), 63–117, DOI: 10.1080/00908320590909088 google scholar
 • Kayan, İ. (2019). Anadolu’nun Ege Kıyılarında Holosen Deniz Seviyesi Değişmeleri Ve Jeoarkeolojik Etkileri. TINA Denizcilik Arkeoloji Dergisi, 12, ISSN: 2149-0392, İstanbul. google scholar
 • Pazarcı, H. (2008). Uluslararası Hukuk, 6. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi. google scholar
 • Simav, Ö., Şeker, D. Z. (2013). Kıyı Etkilenebilirlik Göstergesi İle Türkiye Kıyıları Risk Alanlarının Tespiti. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara. google scholar
 • Smith R. W. (1982). A geographical primer to maritime boundary-making, Ocean Development & International Law, 12(1-2), 1–22. DOI: 10.1080/00908328209545702 google scholar
 • Tamçelik S. ve Kurt E. (2014). Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge Algısı Ve Yakın Tehdit Alanı: Kıbrıs. Uluslararası Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 3), Editör: Hasret Çomak, Kocaeli Üniversitesi Yayınları 1. Baskı, Kocaeli. google scholar
 • Vivero, J. L. S. and Rodriguez, M. (2002). The Mediterranean and Black Sea: Regional Integration and Maritime Nationalism. Marine Policy, 26, 383–401. google scholar
 • Vivero, J. L. S. (2012). Fisheries Cooperation In The Mediterranean and The Black Sea, Directorate-General For Internal Policies Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Note, European Parlement. google scholar
 • Wong, H. K., Zaruddzki, E. F. K., Phillipps, J. D. and Giermann G. K. F. (1971). Some Geophysical Profiles in the Eastern Mediterranean. Geology Society America Bulletin, 82(1), 91–100. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.