BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.10   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.10    Tam Metin (PDF)

Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Tespiti Sorunu ve Milletlerarası Hukuk Bağlamında Bazı Değerlendirmeler

Ahmet Rauf Versan

Denizlerin hukuki rejimi en başından beri milletlerarası hukukun önemle ele aldığı bir konu olmuştur. Günümüzde bu konunun öneminin hangi boyutlara ulaşmış bulunduğunu kolayca gözlemleyebiliriz. Bugün her devlet için yaşamsal sayılabilecek balıkçılık, enerji üretimi, ulaştırma, savunma, çevre koruması gibi faaliyetler denizlerle ilintili olarak yapılmaktadır. Milletlerarası hukukun bu gibi faaliyetleri dikkate almakta ihmâlkâr davrandığını ileri sürmek gerçeği yansıtmaz. Yakın zamanlara kadar milletlerarası hukukun açık ve kapalı denizler olmak üzere esas itibariyle iki hukuki rejim çerçevesinde ele aldığı denizler bugün devletlerin, gelişmiş teknoloji sebebiyle, denizlerin potansiyelinin daha da çok farkına varmaları ve bu potansiyelden daha çok yararlanabilmeye heves etmeleri sonucunda farklı bölümler hâlinde ele alınmaya başlamışlardır. Deniz alanlarının çeşitliliği ve her alanın milletlerarası hukuka dayanan farklı bir statüsünün bulunması, bu alanlarda devletlerin farklı ve çakışan iddialarla hak ileri sürmeleri sonucunda ortaya çıkan ihtilâflı durumların nasıl çözüleceği meselesini de ortaya çıkarmıştır. Bu mesele Doğu Akdeniz’de bu bölge devletleri arasındaki ilişkiler bakımından ele alındığında özel bir zorluk arz eder. Zira bu devletlerin her birinin kendi iç ve dış siyasetinin dinamikleri, bu dinamiklere esas oluşturan hukuki ve iktisadi faktörler ve birçoğu tarihten kaynaklanan milli hassasiyetler dikkate alındığında bu devletler arasında bir işbirliği ortamının kolaylıkla tesis edilemeyeceği görülebilir.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.10   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.10    Tam Metin (PDF)

International Law Aspects of the Establishment of Maritime Jurisdictional Zones in the Eastern Mediterranean

Ahmet Rauf Versan

The legal règime of the seas has been an important issue of international law since the beginning and it is no less vital in international relations today. This régime, which has traditionally operated within the framework of two areas of the sea, namely the open and closed seas, has now been substantially diversified with each part of the seas having its own legal régime and characteristics. This diversity of maritime areas and the fact that each has its own status under international law have raised the question of how to resolve interstate claims when legal conflicts arise. This question takes on added significance in relations between states in the Eastern Mediterranean region. Given the dynamics of each state’s domestic and foreign policies together with the underlying national sensitivities based on history, an atmosphere of cooperation between states of the Eastern Meiterranean may not be easy to achieve.Referanslar

  • Antunes, N. M. (2003). Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation. google scholar
  • I.C.J. Reports. (1951). google scholar
  • I.C.J. Reports. (1969). google scholar
  • I.C.J. Reports. (2001). Maritime Delimitation and Territorial Questions Between Qatar and Bahrain. google scholar
  • I.C.J. Reports. (2012). Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). google scholar
  • I.C.J. Reports. (2018). Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean. google scholar
  • International Law Reports. (2007). Arbitration Between Guyana and Suriname (Annex VII Tribunal), Vol. 139. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.