BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.11   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.11    Tam Metin (PDF)

Yunanistan ile Ege Denizi’nde Yaşanan Görüş Ayrılıklarının Yeni Uzantısı Doğu Akdeniz ve Uluslararası Hukuk

Ayşe Nur Tütüncü

Deniz sınırlarının belirlenmesi, yeni bir olgu olmasa da modern deniz hukukunda devlet uygulamalarının önemli bir unsuru haline gelmiştir. Doğu Akdeniz açısından yaşanan sorunun mevcut nedeni gaz araştırması olarak görünse de kökleri çok daha derinlerde yatmaktadır. Burada aslında söz konusu olan, Yunanistan ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden bir uyuşmazlığın yeni bir bağlamda canlanmasıdır. Yunanistan Ege Denizi’nde 1970’li yılların başından beri savunduğu tezini şimdi Doğu Akdeniz’e taşımıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında burada yaşanan anlaşmazlığın temelinde, deniz yetki alanlarına yönelik bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’de yakın zamanda keşfedilen petrol ve doğalgaz, bu denize kıyıdaş devletlerin hakkaniyete uygun paylaşımı meselesini beraberinde getirmiştir. Aslında bu paylaşım mücadelesi doğrudan deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku ile ilgilidir. Uluslararası deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukuku, devletler tarafından uluslararası andlaşmalar aracılığıyla yazılı hale getirilmiş olmakla birlikte, içerisinde hukuki boşluklar da ihtiva etmektedir. Bununla birlikte, bu hukuk devlet uygulamaları ve uluslararası mahkeme kararlarıyla şekillenmekte ve hızla gelişme göstermektedir. Türkiye, Ege Denizi’nde Yunanistan’la bugüne kadar deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına dair yaşadığı sorunlara çözüm getirecek bir uluslararası andlaşmaya imza koymamıştır. Dolayısıyla, Ege Denizi’nde Yunanistan’la süregelen karasuları ve kıta sahanlığı sorunu, Doğu Akdeniz’de son dönemde keşfedilen doğal kaynaklara yönelik sınırlandırma sorununa eklenmiş, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorununu adeta içinden çıkılmaz karmaşık bir hale getirmiştir. Bu sorunun karmaşık hale gelmesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2003 yılından bu yana Türkiye’yi hesaba katmaksızın yürüttükleri uluslararası hukuka aykırı girişim ve eylemlerinin de olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu yazıda bu sorunlar irdelenerek uluslararası hukuk açısından değerlendirilecektir.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.11   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.11    Tam Metin (PDF)

The New Extension of the Divergence Of Opinions With Greece in the Aegean Sea: Eastern Mediterranean and International Law

Ayşe Nur Tütüncü

Although determining maritime borders is not a new phenomenon, it has become an important element of state practices in modern maritime law. At first glance, even if the current problem in the Eastern Mediterranean seems to be natural gas exploration, the roots of the problem are much deeper; the actual problem lies in the revival of an ongoing conflict between Turkey and Greece within a new context. Greece has now brought its arguments regarding the Aegean Sea, which it has defended since the early 1970s, into the arena of the Eastern Mediterranean. Furthermore, the dispute between Greece and Turkey in this region is based on a difference of opinion on maritime jurisdiction. Recently discovered oil and natural gas resources in the Eastern Mediterranean raised the issue of equitable sharing of these resources among coastal states; this struggle for equitable sharing is directly related to the laws delimiting maritime areas. Although international agreements among nations have delimited maritime jurisdictions in writing, the law still contains gaps. However, given that the law is shaped by state practices and international court decisions, it develops rapidly. As of today, Turkey has not signed an international treaty with Greece that would resolve the problems of maritime jurisdiction areas on the Aegean Sea, and now, the recent discovery of natural resources in the Eastern Mediterranean is making matters much more complicated regarding the ongoing territorial waters and continental shelf problems with Greece on the Aegean Sea. Initiatives and actions carried out by Greece, and by the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus since 2003 disregarding Turkey in violation of international laws also have a negative effect. In this article, these problems will be examined and evaluated in terms of international law.Referanslar

 • 15 Mayıs 1964 tarihli ve 476 sayılı Karasuları Kanunu. R.G. 24 Mayıs 1964-11711. google scholar
 • 1982 tarihli Deniz Hukukuna Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of the Sea). (1982, December 10). 1833 UNTS 396 (1994). google scholar
 • 20 Mayıs 1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanunu. R.G. 29.05.1982-17708. google scholar
 • A/2456: Report of the International Law Commission covering the work of its fifth session. (1953, 1 June-14 August). YILC, 1953, Vol. II, p. 200. google scholar
 • A/3159: Report of the International Law Commission covering the work of its eighth session. (1956, April 23-July 4). YILC,1956, Vol. II, p. 253. google scholar
 • A/CN.4/61/Add.1. (1953, May 18). YILC, 1953, Vol. II, p. 75. google scholar
 • A/CN.4/99:Note Verbale Dated 2 March 1956 from the Permanent Mission of Turkey to United Nations. YILC, 1956 Vol. II p. 73. google scholar
 • A/CONF. 62/C. 2/L.90:Turkey: draft article on the territorial sea: breadth of the territorial sea, global or regional criteria, open seas and oceans, semi-enclosed seas and enclosed seas. (1976, March 18). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. V, p. 202. google scholar
 • A/CONF. 62/C.2/L.55: Turkey: draft articles on the regime of islands. (1974, August 13). Official Re-cords of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. III, p. 230. google scholar
 • A/CONF.13/38: Summary records of meetings and Annexes. (1958). Official Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume II: Plenary Meetings. google scholar
 • A/CONF.13/C.1/L.136: Greece: proposal. (1958). Official Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume III, p. 248. google scholar
 • A/CONF.13/C.1/SR.56-60: Summary Records of the 56th to 60th Meetings of the First Committee . google scholar
 • (1958). Official Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume III, p. 174. google scholar
 • A/CONF.13/C.1/SR.6-10: Summary Records of the 6th to 10th Meetings of the First Committee. (1958). Official Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume III, p. 10. google scholar
 • A/CONF.19/C.1/L.10: Canada and United States of America: proposal. (1960). Official Records of the Second United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, p. 169. google scholar
 • A/CONF.19/C.1/L.2/Rev.1. (1960). Official Records of the Second United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, p. 165. google scholar
 • A/CONF.19/SR.13: Thirteenth Plenary Meeting. (1960, April 26). Official Records of the Second United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, p. 27. google scholar
 • A/CONF.19/SR.14: Fourteenth Plenary Meeting. (1960, April 26). Official Records of the Second Uni-ted Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, p. 32. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.22: Greece: draft articles. (1974, July 25). Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume III, s. 200. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.23: Turkey: draft article on delimitation between Statüs; various apspects involved. (1974, July 26). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. III, p. 201. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.34: Turkey: draft article on delineation between adjacent and opposite States. (1974, August 1). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. III, p. 213. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.56: Turkey: draft article on enclosed and semi-enclosed seas. (1974, August 13). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. III, p. 230. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.8 :Turkey: draft article on the breadth of the territorial sea; global or regional criteria; open seas and oceans, semi-enclosed seas and enclosed seas. (1974, July 15). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. III, p. 188. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.9: Turkey: draft article on the delimitation of the territorial sea; various aspects involved. (1974, July 15). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. III, p. 188. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/L.96: Algeria, Iraq, Ireland, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Nicaragua, Roma-nia, Turkey and United Republic of Cameroon: draft paragraph on the regime of islands. (1977, July 11). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. VII, p. 84. google scholar
 • A/CONF.62/C.2/SR.38. (1974, August 13). Official Records of the Third United Nations Conference on the Law ofthe Sea, Vol. II, p. 273. google scholar
 • A/CONF.62/L.120: Resolution on the development of national marine science, technology and ocean service infrastructures adopted by the Conference at the 182nd meeting on 30 April 1982. (1982, May 7). Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol XVI, p. 176. google scholar
 • A/CONF.62/SR.182. (1982, April 30). Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. XVI, p. 152. google scholar
 • A/CONF.62/WS/26: Statement by the delegation of Greece dated 30 April 1982. (1982, May 4). Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. XVI, p. 266. google scholar
 • A/CONF.62/WS/34: Statement by the delegation of Turkey. (1982, November 15). Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. XVII, p. 226. google scholar
 • Acer, Y. (2003). The Aegean maritime disputes and international law. Ashgate Publishing Limited. google scholar
 • Acer, Y. (2008). Deniz alanlarının sınırlandırılmasında adaların rolü ve devletlerarası uygulama. Uluslararası Hukuk ve Politika, 4(16), 1-18. google scholar
 • Açık Denizler Sözleşmesi (ADS). (1958). 450 UNTS 11. google scholar
 • Açıkgönül, Y. E. (2016). Reflections on the principle of non-cut off: A growing concept in maritime boundary delimitation law. Ocean Development & International Law, 47, 52-71. google scholar
 • Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics regarding the delimitation of the economic zone, the fishing zone and the continental shelf in the gulf of Finland and in the North-Eastern part of the Baltic Sea. (1985, February 5). https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREA-TIES/FIN-RUS1985EZ.PDF google scholar
 • Agreement between the Government of the Republic of France and the Government of Fiji relating to the Delimitation of their Economic Zone. (1983, January 19). https://www.un.org/Depts/los/ LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/FRA-FJI1983EZ.PDF google scholar
 • Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Cyprus on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone. https://www.un.org/Depts/los/LE-GISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_2010.pdf google scholar
 • Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland concerning the Delimitation of Areas of the Continen-tal Shelf between the two Countries. Treaty Series 020/1990: Cm 990. https://treaties.fco.gov.uk/ awweb/pdfopener?md=1&did=68611 google scholar
 • Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone. (2003, February 17). https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAN-DTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-CYP2003EZ.pdf google scholar
 • Agreement on Marine Delimitation between the Government of Australia and the Government of the French Republic. (1982, January 4). https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREA-TIES/PDFFILES/TREATIES/AUS-FRA1982MD.pdf google scholar
 • Akipek, S. (2000). Eritre-Yemen Hakem Kararı ışığında Kızıldeniz Adalarının aidiyeti sorunu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 49(1), 1. google scholar
 • Akkutay, B. L. (2018, Ocak). Ege karasuları sınırlandırmasında adaların etkisinin uluslararası hukuk bakımından değerlendirilmesi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 9(33), 193-210. google scholar
 • Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Ada’nın Cihedi Aidiyeti Hakkındaki Sözleşme. RG 25.01.1933-2313. google scholar
 • Balıkçılık Davaları. (1974). Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 175. google scholar
 • Balıkçılık ve Açık Denizin Canlı Kaynaklarının Korunması Hakkında Sözleşme (BADCKKS). (1958). 559 UNTS 285, 559, 285. google scholar
 • Bangladeş Hindistan Davası. (2014). Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India) (Award) 2014 PCA Case 2010-16. https://pcacases.com/web/sendAttach/383 google scholar
 • Bangladeş Myanmar Deniz Alanları Sınırlandırılması Davası. (2012). Delimitation of the Maritime Boundary in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, ITLOS Reports 2012, p. 4. google scholar
 • Barbados ile Trinidad ve Tobago Deniz Alanları Sınırlandırması Tahkimi. (2006). Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago (Barbados v. Trinidad and Tobago) 27 RIAA 147 (2006). google scholar
 • Başeren, S. H. (2006). Ege sorunları. Ankara: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları. google scholar
 • Başeren, S. H. (22 Şubat 2007). Panel: Doğu Akdeniz kıta sahanlığı ve Türkiye’nin stratejisi. Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi. http://sam.baskent.edu.tr/panel/kitasahanligi.pdf google scholar
 • Başeren, S. H. (2010). Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığı. İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları. google scholar
 • Bayıllıoğlu, U. (2017). Güney Çin Denizi Tahkiminde Hakemlik Mahkemesi’nin insanlığın ortak mirası ve diğer devletlerin deniz alanlarına sağladığı koruma: Ada statüsünün sınırlanması. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 130, 419-456. google scholar
 • Bayıllıoğlu, U. (2018). Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosta Rika-Nikaragua Kararında adalar hakkın-daki tespitlerine ilişkin bazı gözlemler. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 94-137. google scholar
 • Bayıllıoğlu, U. (2019). Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 121. maddesinin Doğu Akdeniz’de etkisi: Meis, Karaada ve Fener Adası’nın statüsüne ilişkin bir değerlendirme. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(2), 185-223. google scholar
 • Birleşik Krallık Fransa Kıta Sahanlığı Hakem Kararı. (1977). Delimitation of the Continental Shelf betwe-en the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French Republic (UK, France), XVIII RIAA 3. google scholar
 • Birleşik Krallık Norveç Balıkçılık Davası. (1951). Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116. google scholar
 • Charney, J. I. (1999, Oct.). Rocks that cannot sustain human habitation. The American Journal of International Law, 93(4), 863-866. google scholar
 • Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). The law of the sea (Third Edition). Manchester University Press. google scholar
 • Convention between the Government of the French Republic and the Government of the Kingdom of Tonga on the Delimitation of Economic Zones. (11 January 1980). https://www.un.org/Depts/los/ LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/FRA-TON1980EZ.PDF google scholar
 • Cottier, T. (2015). Equitable principles of maritime boundary delimitation, the quest for distributive justice in international law. Cambridge University Press. google scholar
 • Declaration of Vice-President Oda in Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway). https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/78/078-19930614-JUD-01-01-EN.pdf google scholar
 • Doğru, S. (2019). Denizalanlarının sınırlandırılması hukuku ve Doğu Akdeniz. Yeni deniz güvenliği ekosistemi ve Doğu Akdeniz içinde (s. 248-279). Tasam Yayınları. google scholar
 • Draft Conclusions on Identification of Customary International Law with Commentaries. (2018). https:// legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_13_2018.pdf google scholar
 • Dubai Sharjah Sınır Tahkimi. (1981). Dubai-Sharjah Border Arbitration, Award, 19 October 1981, 91 International Law Reports 543. google scholar
 • Exchange of Notes constituting an Agreement between the Government of Australia and the United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) concerning the continued operation of the Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East timor and the Northern Australia of 11 December 1989. (2000). Law of the Sea Bulletin, No. 42, s. 175. google scholar
 • Eritre Yemen Hakem Kararı. (Phase I, 1998). Eritrea Yemen Arbitration, Award of the Arbitral Tribunal in the First Stage- Territorial Sovereignty and Scope. https://pcacases.com/web/sendAttach/517 google scholar
 • Eritre Yemen Hakem Kararı. (Phase II, 1999). Eritrea Yemen Arbitration, Award of the Arbitral Tri-bunal in the Second Stage of the Proceedings (Maritime Delimitation). https://pcacases.com/web/ sendAttach/518 google scholar
 • Erkin, F. C. (1976, Temmuz 28). “12 Ada’yı Yunanistan’a Kim ve Nasıl Verdi? Milliyet. google scholar
 • Gine ve Gine-Bissau arasındaki Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Hakem Kararı. (1985). Case concerning the Delimitation of the Maritime Boundary between Guinea and Guinea-Bissau, XIX RIAA 149. google scholar
 • Gözügüzelli, E. (2019, Nisan). Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleri ve projeler. Analiz, No:229. ORSAM. google scholar
 • Grbec, M. (2014). Extension of Coastal State Jurisdiction in Enclosed and Semi-enclosed Seas. Rout-ledge. google scholar
 • Growlland-Debbas, V. (2012). The legal framework of Lebanon’s maritime boundaries: The exclusive economic zone and offshore hydrocarbon resources. the Swiss Association for Euro-Arab-Muslim Dialogue (ASDEAM). google scholar
 • Grönland Jan Mayen Davası. (1993). Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38. google scholar
 • Guyana Surinam Hakem Kararı. (2007). Award in the arbitration regarding the delimitation of the maritime boundary between Guyana and Suriname, 30 RIAA 1 (2007). google scholar
 • Güney Çin Denizi Tahkimi. (2016). The South China SeaArbitration, PCA Case No: 2013-19. https:// www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf google scholar
 • Handbook on the delimitation of maritime boundaries. (2000). New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs United Nations. google scholar
 • İnan, Y. ve Başeren, S. H. (1997). Kardak Kayalıklarının statüsü. Ankara. google scholar
 • International Law Association Committee on the Formation of Customary (General) International Law. (2000). Final Report of the Committee on the Formation of Customary (General) International Law, Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, Report of the Sixty-Ninth Conference. London: International Law Association. google scholar
 • Italy-Turkey, Convention for the Delimitation of Territorial Waters. 138 LNTS 243. google scholar
 • Jennings, R. Y. (1986). Equity and equitable principles. Annuaire Suisse de Droit International, Vol. 42, 29. google scholar
 • Kamerun Nijerya Davası. (2002). Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Ca-meroon v. Nigeria: Equatorial Guineu intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303. google scholar
 • Kanada Fransa Deniz Alanları Sınırlandırma Davası. (1992). Case concerning the Delimitation of Ma-ritime Areas between Canada and France, 21 RIAA 265 (1992). Ayrıca 31 ILM 1149 (1992). google scholar
 • Karasuları Kanunu Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/206). (tarih yok). Millet Meclisi, Dönem:1, Toplantı:3 Sıra Sayısı: 156’ya I. Ek. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TU-TANAK/MM__/d01/c029/mm__01029088ss0156ek01.pdf google scholar
 • Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi. (KBBS). (1958). 516 UNTS 205. google scholar
 • Karasuların Genişliği ile İlgili Olarak Karadeniz ve Akdeniz’de Mevcut Olan Durumun Sürdürülmesine İlişkin Karar. R.G. 29 May 1982, No. 17708, Mükerrer. google scholar
 • Katar Bahreyn Davası. (2001). Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 40. google scholar
 • Kıta Sahanlığı Sözleşmesi (KSS) (1958). 499 UNTS 311. google scholar
 • Kosta Rika Nikaragua Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu’nda Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Davası. (2018).Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 139. google scholar
 • Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları. (1969). North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3. google scholar
 • Kütükçü, M. A. (2016). Uluslararası deniz hukuku kapsamında Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz kaynakları ile Türkiye’nin hukuki durumu. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1), 87. google scholar
 • Libya Malta Kıta Sahanlığı Davası. (1985). Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judg-ment, I.C.J. Reports 1985, p. 13. google scholar
 • Lozan Barış Antlaşması. (1923). 37 LNTS 701. google scholar
 • Maine Körfezi Davası. (1984). Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246. google scholar
 • Maritime Boundary Agreement between the United States of America and the Republic of Cuba. https:// www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/US_Cuba_1977.pdf adresinden alındı google scholar
 • Mendelson, M. (1995). The subjective element in customary international law. BYIL, LXVI, 177. google scholar
 • Mendelson, M. (1998). The formation of customary international law. Collected Courses of the Hague Academy of InternationalLaw, 272, 155-410. google scholar
 • Murphy, S. D. (2017). International law relating to islands. Brill Nijhoff. google scholar
 • Nikaragua Honduras Davası. (2007). Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 659. google scholar
 • Nikaragua Kolombiya Kara ve Deniz Anlaşmazlığı. (2012). Territorial and Maritime Dispute (Nicara-gua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 624. google scholar
 • NP247(1), Section 1, Notice 12. Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners (Correct to 20 December 2019) the UK Hydrographic Office. https://www.admiralty.co.uk/AnnualNMs/12.pdf google scholar
 • Olorundami, F. (2017). Objectivity versus subjectivity in the context of the ICJ’s three-stage metho-dology of maritime boundary delimitation. International Journal of Maritime and Coastal Law, 32, 36-53. google scholar
 • Özbek, D. (2002). Ege’de deniz hukuku sorunlarının uluslararası yargı yoluna uygunluğu. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22(2), 509-524. google scholar
 • Pazarcı, H. (1989). Uluslararası hukuk dersleri, II. Kitap. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Pazarcı, H. (2015). Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları. Ankara. google scholar
 • Peru Şili Deniz Uyuşmazlığı Davası. (2014). Maritime Dispute (Peru v. Chile) Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3. google scholar
 • Politakis, G. P. (1995). The Aegean agenda: Greek national interests and the New Law of the Sea Con-vention. International Journal of Marine and Coastal Law, 10, 515. google scholar
 • Protocol Supplementary to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland concerning the Deli-mitation of Areas of the Continental Shelf between the Two Countries. Treaty Series 047/1993: Cm 2302. https://treaties.fco.gov.uk/awweb/awarchive?type=file&item=68912 google scholar
 • Railway Traffic between Lithuania and Poland, P.C.I.J., Series A/8, No. 42, (1931), p. 107. google scholar
 • Research Project Dundee Ocean and Lake Frontiers Institute and Neutrals. (2020, June). 12 10, 2020 tarihinde https://www.dundee.ac.uk/projects/dundee-ocean-and-lake-frontiers-institute-and-neut-rals-dolfin adresinden alındı google scholar
 • Romanya Ukrayna Davası. (2014). Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania/Ukraine), Judg-ment, I.C.J. Reports 2009, p. 61. google scholar
 • Separate Opinion of Judge Oda in Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain). https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/87/087-20010316-JUD-01-01-EN.pdf google scholar
 • Separate Opinion of Vice-President Oda in Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway). https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/78/078-19930614-JUD-01-05-EN.pdf google scholar
 • Singil, N. (2020). Kıta sahanlığının sınırlandırılmasında orantılılık ilkesinin rolü. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık. google scholar
 • Smith, R. W. (Dü.). (2000, May 25). Limits in the seas no. 36 (8th revision)- national claims to mariti-me jurisdiction. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/LIS-36.pdf adresinden alındı google scholar
 • Şimşir, B. (1982). Ege Sorunu, Belgeler C. II (1913-1914) (Cilt No. 754). google scholar
 • Table of Claims to Maritime Jurisdiction. (2011, July 15). https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIO-NANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf google scholar
 • Tanaka, Y. (2003). Reflections on the territorial and maritime dispute between Nicaragua and Colombia before the International Court of Justice. International and Comparative Law Quarterly, 52(1). google scholar
 • Tanaka, Y. (2014). The mirage of predictability in the law of maritime delimitation. The International Journal of Law andDiplomacy, 113, 1-29. google scholar
 • Tanaka, Y. (2019). The international law of the sea (Third Edition). Cambridge University Press. google scholar
 • Taşçıoğlu, Ö. L. (2018). GKRY’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait deniz yetki alanlarındaki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ve münhasır ekonomik bölge anlaşmaları. International Social Sciences Studies Journal, 4(26), 5698. google scholar
 • The Law No. 230 of 17 September 1936 (Greece). https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAN-DTREATIES/PDFFILES/GRC_1936_Law.pdf google scholar
 • Timor Gap Treaty, Australia-Indonesia: Treaty on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia. (1989). 29 ILM 469 (1990). google scholar
 • Timor Sea Treaty between the Government of Australia and the Government of East Timor. (2002). http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2002/22.html google scholar
 • Toluner, S. (1977). Kıbrıs uyuşmazlığı ve milletlerarası hukuk. İstanbul: Fakülteler Matbaası. google scholar
 • Toluner, S. (1987). Limni Adası’nın hukuki statüsü ve Montreux Boğazlar Konvansiyonu (Cilt No:17). İstanbul: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi. google scholar
 • Toluner, S. (1989). Milletlerarası hukuk dersleri devletin yetkisi (yer ve kişiler bakımından çevresi ve niteliği) (Gözden Geçirilmiş Dördüncü Bası). İstanbul: Beta. google scholar
 • Toluner, S. (2000). Some reflections on the interrelation of the Aegean Sea disputes. The Aegean Sea 2000, Proceedings of International Symposium on the Aegean Sea 5-7 May 2000 Bodrum Turkey. TÜDAV. google scholar
 • Toluner, S. (2017). Opening speech on means and methods for the settlement of disputes. S. Toluner içinde, Geçmişi Anımsayıp Geleceği Yönlendirme (Remembering the Past While Moving Forward in the Future). Beta. google scholar
 • Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste Establishing their Maritime Boundaries in the Timor Sea (New York, 6 March 2018). http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/ nia/2018/3.pdf google scholar
 • Treaty of Peace with Italy, signed at Paris on 10 February 1947. 49 U.N.T.S. 126 (1950). google scholar
 • Treaty on the Delimitation of Marine and Submarine Areas and Related Matters between the Republic of Panama and the Republic of Colombia 20 November 1976. https://www.un.org/Depts/los/LE-GISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/PAN-COL1976DM.PDF google scholar
 • Tunus Libya Kıta Sahanlığı Davası. (1982). Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Ju-dgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18. google scholar
 • Tütüncü, A. N., Arıkoğlu, E., Akün, V. N., & Başkaracaoğlu, E. (2019). Toluner milletlerarası hukuk (giriş, kaynaklar), Prof. Dr. Sevin Toluner’in ders notlarından (Güncellenmiş 2. Bası). İstanbul: Beta. google scholar
 • Van Dyke, J. M. (2005). An analysis of the Aegean disputes under international law. Ocean Develop-ment and International Law, 36, 63-117. google scholar
 • Versan, R. (2019, Aralık). Milletlerarası hukukta deniz sınırlarının yargı kararıyla belirlenmesi ve üçüncü devletlerin durumu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, 25(2), 1457. google scholar
 • Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969). 1155 UNTS 331. google scholar
 • Yiallourides, C. (2019). Maritime disputes and international law: Disputed waters and seabed resources in Asia and Europe (1st Edition). Routledge. google scholar
 • Yüksel, C., & Baran, D. (2020). Uluslararası hukukta Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatının değerlendirilmesi. Public and Private International Law Bulletin Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, 40(1), 519-556. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.