BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS52.2021.011.01   IUP :10.26650/B/SS52.2021.011.01    Tam Metin (PDF)

Turkish Russian Relations in the Soviet and Post Soviet Period

İlyas Topsakal

The first official meeting between the Ottoman Empire and Grand Principality of Moscow was established in 1492. Ottoman Empire had continued the relations with Tsardom of Russia via Crimean Khans in the Crimea and its surroundings, which are the vassal states of the Ottoman Empire. However, when the Tsardom of Russia 18th and 19th centuries progressed and had power in Eastern Europe and Asia, it struggled with Ottoman Empire and gradually invaded most of the Ottoman territories. Russia suppressed the Ottoman Empire by defeating the Ottoman armies in the wars, especially in the 19th century, consecutively, and controlling the Black Sea and Balkans. The great states in Europe such as England, France, Germany protected Ottoman Empire against Russia. Ottoman Empire was defeated heavily against Russia in the Ottoman-Russian War in 1877-1878, and the empire had to give its lands in East Anatolia and Balkans to Russia after the war. In the World War One, Ottoman Empire and Russia have been in the opposite blocks. Since Russia was experiencing the Bolshevik Revolution during the war, Russia retreated from the war and focused on its internal issues. As Germany was defeated in World War One, Ottoman Empire had also been defeated, therefore withdrew from the war by signing the Armistice of Mudros. Afterwards, Ottoman Empire had been broken down, and Kuva-yi Milliye (meaning National Forces) in Anatolia has established the Republic of Turkey (29 September 1922) by winning the War of Independence. Soviet Government that was established on 7 November 1917, supported the War of Independence in Anatolia. In Soviet times, Turkish-Russian relations often negatively but rarely positively continued. As threats against the Republic of Turkey increased in Stalin period, Turkey has joined the NATO, so that Turkey has guaranteed itself against Russia. After this date, Turkish-Russian relations have been established focusing on economic interests, and Turkey reconfigured its security and geopolitical strategies as a part of NATO.Referanslar

 • Afyoncu, E. (2015). Baltacı ve Katerina, İstanbul, Turkey: Yeditepe Yayınları. google scholar
 • Afyoncu, E. (1990). Necati Efendi Tarihi Kırım Rusya Sefaretnamesi, (Unpublished master’s thesis) Marmara Üniversitesi S.B.E., İstanbul, Turkey. google scholar
 • Afyoncu, E. (2010). Yüz Soruda Osmanlı İmparatorluğu, c. IV, İstanbul, Turkey: Yeditepe Yayınları. google scholar
 • Aktepe, M. (1989). Mehmet Emnî Beyefendi’nin Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Aksan, V. H. (2011). Kuşatılmış Bir İmparatorluk Osmanlı Harpleri 1700-1870, Gül Çağalı Güven trans., İstanbul, Turkey: İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Armaoğlu, F. (2014). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, İstanbul, Turkey: Timaş Yayınları. google scholar
 • Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus ilişkileri: Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı. (2011). (İlyas Kamalov, İrina Svistunova eds.), Ankara, Turkey. google scholar
 • Ayverdi, S. (2012). Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, İstanbul, Turkey: Kubbealtı Yayınları. google scholar
 • Beydilli, K. (1981). 1790 Osmanlı-Prusya İttifakı, İstanbul, Turkey: İ.Ü. Yayınları. google scholar
 • Burçak, R. S. (1946). Türk-Rus-İngiliz Münasebetleri (1791-1941), İstanbul, Turkey: Aydınlık Matbaası. google scholar
 • Çakmakçı, H. (2003). Avrupa Güvenliği, Ankara, Turkey: Platin Yayınları. google scholar
 • Gençalp, E. (2014).Türk Basınında İkili Ziyaretler Booyutunda Türk Sovyet İlişkileri (1965-1980), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIV/29 (Güz/Autumn). google scholar
 • Gürsel, H. F. (1968). Tarih Boyunca Türk Rus İlişkileri, İstanbul, Turkey: Ak Yayınları. google scholar
 • İnalcık, H. (2008). Kırım Hanlığı, DİA, Vol. XXXV, Ankara, Turkey: Diyanet Yayınları. google scholar
 • İnalcık, H. (1992). Osmanlı-Rus İlişkileri 1492-1512, Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl 1491-1992, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • İnalcık, H. (2009). Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar, İstanbul, Turkey: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Kamalov, İ. (2011). Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Karadağ, M. E. (2008). II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Siyasi İlişkileri, (Unpublished master’s thesis), Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. google scholar
 • Kocabaş, S. (1989). Kuzeyden Gelen Tehdit Tarihte Türk Rus Mücadelesi, İstanbul, Turkey: Vatan Yayınları. google scholar
 • Kolesnikov, A. (2010). Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri, (İlyas Kamalov trans.), Ankara, Turkey: Atatürk Araştırma Merkezi. google scholar
 • Kurat, A. N. (1943). İsveç Kralı XII. Karl’ın Türkiye’de Kaldığı Zamana Ait Metinler Ve Vesikalar, İstanbul, Turkey: Rıza Coşkun Matbaası. google scholar
 • Kurat, A. N. (1953). Prut Seferi ve Barışı, Vol. II, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Kurat, A. N. (2014). Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Kurat, A. N. (2011). Türkiye ve İdil Boyu, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Kurat, A. N. (2011). Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Kuzucu, S. (2013). Kırım Hanlığı ve Osmanlı-Rus Savaşları, İstanbul, Turkey: Selenge Yayınları. google scholar
 • Mertayak, A. (2005). Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi, (Unpublished master’s thesis) Gaziosmanpaşa Üniversitesi S.B.E., Tokat, Turkey. google scholar
 • Miller, A. F. (1948). Oçerki Novevşey İstorii Turtsii, Moskow, Leningrad: İzd. AN SSSR. google scholar
 • Nikiforov, L. A. (1952). Formiravaniye Rossisko-Turetskoy granitsı v pervoy çetvertı XVIII. V. Formiravaniye granıtsı Rossii-Turtsiyey i İranım XVII -naçolo XX. vv., Moskow, USSR. p. 62-88. google scholar
 • Oreshkova, S. F. (2005). Osmanskaya İmperiya i Rossiya v Svete ikh geopolitiçeskogo razgreniçeniya, Voprası istorii: Ejemesyaçnıy jurnal, 03, No. 3, p. 34-46. google scholar
 • Ortaylı, İ. (1992). XVIII. Yüzyıl Türk-Rus İlişkileri, Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl 1491-1992, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Özcan, A. (2001). Karlofça Antlaşması, DİA, Vol.XXIV, Ankara, Turkey: Diyanet Yayınları. google scholar
 • Özcan, E. S. (2013). Asya’dan Afrika’ya Osmanlı’nın 16. Yüzyıl Kanal Projeleri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, p. 34-35. google scholar
 • Polatçı, T. (2011). Rusya Sefaretnamesi 1757-1758 Şehdi Osman Efendi, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiskoy İmperii. (1830). Vol. 50, 1649-1830, St. Petersburg. google scholar
 • Safargaliyev, M. G. (1960). Raspad Zolotoy Ordı, Saransk, USSR. p. 258-67. google scholar
 • Saray, M. (1989). Altınorda Hanlığı, DİA, Vol.II, Ankara, Turkey: Diyanet Yayınları. google scholar
 • Saray, M .(1998). Türk-Rus Münasebetlerinin Bir Analizi, İstanbul, Turkey: Milli Eğitim Basımevi. google scholar
 • Saray, M. (1991). Astarhan Hanlığı DİA, Vol.III, Ankara, Turkey: Diyanet Yayınları. google scholar
 • Turan, N. S. (2012). 18. Yüzyılda Osmanlı Elçilerinin Rusya Sefaretnameleri ve Rusya’nın Tasviri, Türk Rus İlişkileri Üzerine Makaleler, (Yeliz Okay eds.), İstanbul, Turkey: Doğu Kitabevi. google scholar
 • Unat, F. R. (2008). Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, (Bekir Sıtkı Baykal eds.), Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • Uzunçarşılı, İ. H. (2011). Osmanlı Tarihi- Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar, Vol.IV, Ankara, Turkey: TTK. google scholar
 • http://www.turkey.mid.ru/rus/hronika.html (Date of Access: 29.12.2016) google scholar
 • http://www.turkey.mid.ru/rus/hronika.html (Date of Access: 16.12.2016) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.