BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.14   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.14    Tam Metin (PDF)

COVID-19 Küresel Salgını ve Yeni Normal Dönemde Kardiyak Cerrahi

Atike Tekeli KuntYıldırım GültekinHatice KeleşZeynep Nur Akçaboy

Yeni bir koronavirüs tipi olan SARS-COV-2 virüsü nedeniyle ortaya çıkan küresel salgın ilk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’de rapor edilmiştir. O tarihten sonra da önemli bir global sağlık sorunu haline gelmiş ve tüm dünyada 216 ülkeye yayılmıştır. Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde tanı almıştır ve aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19‘u global bir küresel salgın olarak ilan etmiştir. SARS-CoV-2 insandan insana bulaşmaktadır. Başlıca bulaş yolları ise; damlacık, respiratuvar aspiratlar, direkt temas, feçes ve aerosol oluşturan işlemlerdir. İnsandan insana hızlı bulaş olması ve sağlık bakımı kaynaklarına ihtiyaç olması nedeniyle hemen hemen tüm elektif kardiyak cerrahi prosedürler hem ülkemizde hem de tüm dünyada ertelenmiştir. COVID-19 salgını, küresel olarak sağlık hizmetleri sistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Bu sebepten dolayı da COVID-19 hastaları için yoğun bakım ünitelerinin yeniden tahsisi gibi hastanelerde organizasyonel değişiklikler yapılması gerekmiştir. Küresel salgın döneminde sağlık çalışanlarını ve kardiyovasküler hastalığı olan enfekte olmamış hastaları korumak için sadece acil ve acele operasyonlar yapılabilmiştir. Henüz aşı çalışmaları tamamlanmamış ve direkt SARS-CoV-2’ye etki edecek bir anti-viral ajan da üretilmemiştir. Bu yazımızın amacı COVID-19 ve kardiyak cerrahi ile ilgili en son bilgileri derlemektir.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.14   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.14    Tam Metin (PDF)

Cardiac Surgery During COVID-19 Pandemic and in New Normal

Atike Tekeli KuntYıldırım GültekinHatice KeleşZeynep Nur Akçaboy

The pandemic caused by a new type of coronavirus namely SARS-COV-2 was initially reported in China in December 2019. After that time, it has become a major global health concern and spread to 216 countries worldwide. The first COVID-19 case was diagnosed in Turkey on March 11, 2020, and again, on 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 as global pandemic. The major mode of transmission of SARS-COV-2 is human to human through droplets, respiratory aspirates, direct exposure, feces, and aerosols transmission. Due to its rapid transmissibility and the need for health care resources, nearly all elective cardiac surgical procedures have been cancelled worldwide. The COVID-19 outbreak has had a major impact on healthcare systems globally, necessitating organizational changes in hospitals such as the reallocation of intensive care units for victims of COVID-19. Only urgent or emergent operations could be performed during the COVID-19 outbreak to protect healthcare workers and uninfected patients with cardiovascular disease. Vaccine studies have not been completed yet and an antiviral agent that will directly affect SARSCoV-2 has not been produced. The aim of this review is to provide the most current information regarding COVID-19 and cardiac surgery.


Anahtar Kelimeler: COVID-19pandemiccardiac surgery

Referanslar

 • 1. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. Last update: 02 July 2020, 03:00 EEST. https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. google scholar
 • 2. Liu Y, Gayle AA, Wilder-Smith A, Rocklöv J. The reproductive number of COVID- 19 is higher compared to SARS coronavirus. J Travel Med. 2020; 27(2): taaa021. doi: 10.1093/jtm/taaa021 google scholar
 • 3. Gunaydin S. Perioperative planning in the COVID-19 pandemic: Cardiovascular perfusion and device-related issues. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2020; 28: 247-9. google scholar
 • 4. Infection Control Measures to be Taken at the Operating Rooms during the Pandemic Period. COVID-19 (SARS-CoV-2 INFECTION) Guide, Turkish Ministry of Health, Study of Scientific Board 27.04.2020. google scholar
 • 5. George I, Salna M, Kobsa S, Deroo S, Kriegel J, Blitzer D et al. The rapid transformation of cardiac surgery practice in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: insights and clinical strategies from a centre at the epicentre. Eur J Cardiothorac Surg. 2020; 160(4): 937-47.e2. google scholar
 • 6. Mohamed Abdel Shafi A, Hewage S, Harky A. The impact of COVID‐19 on the provision of cardiac surgical services. J Card Surg. 2020; 35: 1295-7. google scholar
 • 7. Stephens EH, Dearani JA, Guleserian KJ, Overman DM, Tweddell JS, Backer CL, et al. COVID-19: Crisis Management in Congenital Heart Surgery, J Thorac Cardiovasc Surg. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020; 160: 522-8. google scholar
 • 8. Mavioğlu HL, Ünal EU, Aşkın G, Küçüker ŞA, Özatik MA. Perioperative planning for cardiovascular operations in the COVID-19 pandemic. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2020; 28: 236-43. google scholar
 • 9. Hussain A, Khan H, Lopez‐Marco A, Roberts N, Oo A. Cardiac surgery in patients with confirmed COVID‐19 infection: Early experience. J Card Surg. 2020; 35: 1351-3. google scholar
 • 10. Guide on Working in Healthcare Institutions during the Normalization Period in COVID-19 Pandemic. Turkish Ministry of Health, Study of Scientific Board 26.06.2020. google scholar
 • 11. Engelman DT, Lother S, George I, Ailawadi G, Atluri P, Grant MC, et al. On Ramping up Delivery of Cardiac Surgery During the COVID-19 Pandemic: A Guidance Statement from The Society of Thoracic Surgeons COVID-19 Task Force. Ann Thorac Surg. 2020; 110: 712-7. google scholar
 • 12. Khanna S. Coronavirus Disease 2019 (COVID‐19) and cardiac surgeon-Are we on the back foot? J Card Surg. 2020; 35: 1389-90. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.