BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.13   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.13    Tam Metin (PDF)

Çocuklarda COVID-19 Hastalığı

Özge KabaAyper Somer

Günümüzde insanlar dahil birçok canlıda enfeksiyon tablosuna neden olduğu bilinen koronavirüs ailesine 2019 yılı Aralık ayı itibariyle bir yenisi daha eklenmiştir. Atipik pnömoni tablosu ile öne çıkan ve tüm yaş gruplarını etkileyebilen bu yeni tip koronavirüse, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüs (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS-CoV) 1’e benzerliği nedeniyle SARS-CoV-2 adı verilmiştir. Özellikle de alt solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilendirilen koronavirüslerin bazıları, farklı zamanlarda yüksek mortalite oranlarına sahip pnömoni salgınları ile tüm dünyada endişe uyandırmıştır. Pediyatrik yaş grubuna ait çeşitli kohortlar ele alındığında etkilenme oranının erişkin yaş grubuna göre daha düşük olduğu ortaya konmuş ve vaka oranının %1 ile %5 arasında olduğu bildirilmiştir. Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer nitelikte hafif hastalık tablosu ile ilişkili olan bu virus, yakın zamanda tanımlanan multisistemik inflamatuvar sendrom nedeniyle endişeleri artırmaktadır. Birinci tedavi yaklaşımının destek tedavi olduğu kabul edilen bu enfeksiyon hastalığı için etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış herhangi bir virüs spesifik tedavi henüz bulunamamıştır. Doğru ve uygun maske kullanımı, el temizliği ve sosyal mesafenin korunması ile sağlanacak olan fiziksel bariyer, günümüzde küresel salgına neden olan bu enfeksiyonu önlemenin tek yolu olarak kabul edilmektedir.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.13   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.13    Tam Metin (PDF)

COVID-19 Disease in Childhood

Özge KabaAyper Somer

As of December 2019, a new one of coronavirus was added to the coronaviruses family, which is known to be the cause of infection in many living beings, including humans. This new type of coronavirus, which is featured with atypical pneumonia and can affect all age groups, is named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) 2 because of its similarity to SARS-CoV-1. In particular, some of the coronaviruses associated with lower respiratory tract infections have aroused worldwide concern, with pneumonia outbreaks with high mortality rates at different time periods. When the various cohorts belonging to the pediatric age group, which is less affected than the adult age group, are evaluated, the case rate is between 1-5%. This virus, predominantly associated with a mild disease like upper respiratory tract infection, raises concern due to the recently identified multisystemic inflammatory syndrome. In this infectious disease where supportive treatment is the first step, there is no virus-specific treatment option with proven efficacy and safety. The physical barrier to be provided with appropriate mask use, hand hygiene and preserved social distance are currently considered the only way to prevent infection which causes the pandemic.Referanslar

 • 1. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. Last update: 02 July 2020, 03:00 EEST. https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. google scholar
 • 2. Liu Y, Gayle AA, Wilder-Smith A, Rocklöv J. The reproductive number of COVID- 19 is higher compared to SARS coronavirus. J Travel Med. 2020; 27(2): taaa021. doi: 10.1093/jtm/taaa021 google scholar
 • 3. Gunaydin S. Perioperative planning in the COVID-19 pandemic: Cardiovascular perfusion and device-related issues. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2020; 28: 247-9. google scholar
 • 4. Infection Control Measures to be Taken at the Operating Rooms during the Pandemic Period. COVID-19 (SARS-CoV-2 INFECTION) Guide, Turkish Ministry of Health, Study of Scientific Board 27.04.2020. google scholar
 • 5. George I, Salna M, Kobsa S, Deroo S, Kriegel J, Blitzer D et al. The rapid transformation of cardiac surgery practice in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: insights and clinical strategies from a centre at the epicentre. Eur J Cardiothorac Surg. 2020; 160(4): 937-47.e2. google scholar
 • 6. Mohamed Abdel Shafi A, Hewage S, Harky A. The impact of COVID‐19 on the provision of cardiac surgical services. J Card Surg. 2020; 35: 1295-7. google scholar
 • 7. Stephens EH, Dearani JA, Guleserian KJ, Overman DM, Tweddell JS, Backer CL, et al. COVID-19: Crisis Management in Congenital Heart Surgery, J Thorac Cardiovasc Surg. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020; 160: 522-8. google scholar
 • 8. Mavioğlu HL, Ünal EU, Aşkın G, Küçüker ŞA, Özatik MA. Perioperative planning for cardiovascular operations in the COVID-19 pandemic. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2020; 28: 236-43. google scholar
 • 9. Hussain A, Khan H, Lopez‐Marco A, Roberts N, Oo A. Cardiac surgery in patients with confirmed COVID‐19 infection: Early experience. J Card Surg. 2020; 35: 1351-3. google scholar
 • 10. Guide on Working in Healthcare Institutions during the Normalization Period in COVID-19 Pandemic. Turkish Ministry of Health, Study of Scientific Board 26.06.2020. google scholar
 • 11. Engelman DT, Lother S, George I, Ailawadi G, Atluri P, Grant MC, et al. On Ramping up Delivery of Cardiac Surgery During the COVID-19 Pandemic: A Guidance Statement from The Society of Thoracic Surgeons COVID-19 Task Force. Ann Thorac Surg. 2020; 110: 712-7. google scholar
 • 12. Khanna S. Coronavirus Disease 2019 (COVID‐19) and cardiac surgeon-Are we on the back foot? J Card Surg. 2020; 35: 1389-90. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.