BÖLÜM


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.11   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.11    Tam Metin (PDF)

COVID-19 Hastalığı Pandemisi ve Anne Sütü

Fatma Narter

Koronavirüs 2019 (COVID-19) hastalığı, SARS-CoV-2’nin sebep olduğu viral bir enfeksiyon olup, ağır akut solunum yetmezliğine neden olmaktadır. İlk vaka Kasım 2019’da bildirilmiş olup hızla global bir pandemi (küresel salgın) oluşmuş hem medikal, hem sosyal hem de ekonomik pek çok sonuca yol açmıştır. Bu etkilerin en önemlilerinden biri de SARS-CoV-2 enfeksiyonunun gebelerin doğum sonrası yönetiminde, anne ile bebeklerin birbiriyle temasında ve anne sütüyle beslenmesi üzerine olmuştur. COVID-19’un anneden bebeğe vertikal geçişi ile ilgili şimdiye kadar kesin kanıt yoktur. COVID-19 enfeksiyonlu annelerden bebeklerine anne sütü ile virüs bulaştığı rapor edilmemiş olsa da enfeksiyonun solunum damlacıklarından veya yakın anne-çocuk teması ile bebeğe bulaşmasına ilişkin endişeler devam etmektedir. Bebeklere kısa ve uzun vadede bilinen çok sayıda faydası ve eşsiz özellikleri olan anne sütünün özellikle viral ve bakteryel enfeksiyonlara karşı korunmada çok önemli bir rolü vardır. Anne sütünde özellikle kolostrumda yüksek salgısal immünglobulin (Ig)A, özgün diğer immünglobulinler ve bazı antiviral faktörler ve biyoaktif maddeler, hücresel bileşenler bulunmaktadır. Daha da ötesi anne sütünde SARS-CoV-2’ye karşı antikorlar anektodal olgularda tespit edilmiştir. Bu nedenle tüm dünyayı etkileyen bir salgında anne sütüyle beslenmenin devam etmesi özellikle önemlidir. Bu derlemenin amacı anne sütünün enfeksiyonlardan koruyucu özelliklerini belirtmek; COVID-19 enfeksiyonu olan anne bebeklerinde anne sütü ile beslenme sırasında alınması gereken önlemleri mevcut bilimsel veriler ışığında sunmaktır.


Anahtar Kelimeler: COVID-19anne sütüemzirme
DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.11   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.11    Tam Metin (PDF)

COVID-19 and Breastmilk

Fatma Narter

Coronavirus 2019 (COVID-19) disease is a viral infectious disease caused by SARS-CoV-2, causing severe acute respiratory failure. The first case was reported in November 2019 and quickly caused a global pandemic which has led to many medical, social and economic consequences. One of the most important of these effects was the SARS-CoV-2 infection in the postpartum management of pregnant women, the contact of the mother and the babies, and breastfeeding. To date, there is no clear evidence of COVID-19’s vertical transmission from mother to baby. Although the transmission of viruses with breast milk from mothers with COVID-19 infection has not been reported, concerns remain about the transmission of the infection to the baby through respiratory droplets or during close mother-child contact. Breast milk, which has many benefits and unique features known to babies in the short and long term, has a very important role in protection against viral and bacterial infections. In breast milk, especially in colostrum, high secretory immunoglobulin (Ig)A, other specific immunoglobulins and some antiviral factors and bioactive substances, cellular components are present. Therefore, it is especially important to continue breastfeeding during an outbreak that affects the whole world. The aim of this review is to indicate the protective properties of breast milk from infections and to present the precautions that should be taken during breastfeeding in the babies of the mothers with COVID-19 infection in the light of current scientific data.


Anahtar Kelimeler: COVID-19breastmilkbreastfeeding

Referanslar

 • 1. Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, et al. Possible vertical transmission of SARS-CoV-2 from an infected mother to her newborn. JAMA. 2020; 323: 1846-7. google scholar
 • 2. Zeng H, Xu C, Fan J, Yueting Tang Y, Deng Q, Zhang W. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. JAMA 2020; 323(18): 1848-9. google scholar
 • 3. Alzamora MC, Paredes T, Caceres D, Webb CM, Valdez LM, La Rosa M. Severe COVID-19 during pregnancy and possible vertical transmission. Am J Perinatol. 2020; 37(08): 861-5. google scholar
 • 4. Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, Prevot S, Zupan V, Suffee C, Do Cao J,et al. Transplacentaltransmission of SARSCoV-2 infection. Nat Commun. 2020; 11(1): 3572. doi: 10.1038/s41467-020-17436-6 google scholar
 • 5. Davanzo R, Moro G, Sandri F, Agosti M, Moretti C, Mosca F. Breastfeeding and coronavirus disease-2019: Ad interim indications of the Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of European Neonatal & Perinatal Societies. Matern Child Nutr. 2020; 16(3): e13010. doi: 10.1111/mcn.13010 google scholar
 • 6. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020; 395: 809-15. google scholar
 • 7. Lang GJ, Zhao H. Can SARS-CoV-2-infected women breastfeed after viral clearance? J Zhejiang Univ Sci B. 2020; 21: 405-7. google scholar
 • 8. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222: 415-26. google scholar
 • 9. Wang L, Shi Y, Xiao T, Fu J, Feng J, Mu D, et al. Chinese expert consensus oth perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition). Ann Transl Med. 2020; 8(3): 47. doi: 10.21037/atm.2020.02.20 google scholar
 • 10. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, ChangG, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020; 9(1): 51-60. Narter 105 google scholar
 • 11. Centeno-Tablante E, Medina-Rivera M, Finkelstein JL, Rayco-Solon P, Garcia-Casal MN, Ghezzi-Kopel K, et al. Transmission of novel coronavirus-19 through breast milk and breastfeeding. A living systematic review of the evidence. Ann N Y Acad Sci. 2020. doi: 10.1111/nyas.14477 google scholar
 • 12. Fox A, Marino J, Amanat F, Krammer F, Hahn-Holbrook J, Zolla-Pazner S, et al. Evidence of a significant secretoryIgA-dominant SARS-CoV-2 immune response in human milk following recovery from COVID-19. medRxiv 2020.05.04.20089995. doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20089995 google scholar
 • 13. Robertson CA, Lowther SA, Birch T, Tan C, Sorhage F, Stockman L, et al. SARS and pregnancy: a casereport. Emerg Infect Dis. 2004; 10(2): 345-8. google scholar
 • 14. Gökçay G, Keskindemirci G. Breastmilk and COVID-19. Ist Faculty Med. 2020; 83(3): 286-90. google scholar
 • 15. Stuebe A. Should infants be separated from mothers with COVID-19? First, do no harm. Breastfeed Med. 2020; 15(5): 351-2. google scholar
 • 16. World Health Organization. Breastfeeding and COVID-19. Scientific Brief. Available from: https://apps.who. int/iris/handle/10665/332639 google scholar
 • 17. Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: Information for healthcare professionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(5): 700-8. google scholar
 • 18. Erdeve Ö, Çetinkaya M, Baş AY, Narlı N, Duman N, Vural M, et al. The Turkish Neonatal Society proposal for the management of COVID-19 in the neonatal intensive care unit. Turk Pediatri Ars. 2020; 55(2): 86-92. google scholar
 • 19. Anderson PO. Breastfeeding and respiratory antivirals: Coronavirus and influenza. Breastfeed Med. 2020; 15(3): 128. doi: 10.1089/bfm.2020.29149.poa google scholar
 • 20. Chandrasekharan P, Vento M, Trevisanuto D, Partridge E, Underwood MA, Wiedeman J, et al. Neonatal resuscitation and post resuscitation care of Infants born to mothers with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection. Am J Perinatol. 2020; 37(8): 813-24. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.