BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.16   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.16    Tam Metin (PDF)

Covıd-19 İzolasyon Sürecinde Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellik ve Davranış İlişkileri

Haluk ZülfikarSeçkin Özmen

Türkiye’de Covid-19 izolasyon sürecinde vatandaşların tutum-davranışlarında kalıcı olabilmesi söz konusu olan değişimler gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, salgın döneminde bireylerin tutum ve davranışları üzerinde etkin olan değişkenler hane yapısı ve birey yapısına ait değişkenler olarak iki grupta toplanmaktadır. Covid-19’a ilişkin algı ve davranışlara etki eden “Hane Yapısı” grubunu, hanenin 1) Sosyo-Ekonomik Yapısı (SEY) ki bu da a) Eğitim, b) Yaş ve c) Muhit değişkenlerini bünyesinde barındırmaktadır, 2) Yaşanılan Bina ve Hane Tipi oluşturmaktadır. Ayrıca tutum ve davranışlar üzerinde bireyin siyasi eğilimi ve yaşanılan yerin yerlisi olup olmama değişkenlerinin önemi saptanmıştır. Yapılan tüm inceleme, ölçümleme, analiz ve değerlendirmeler sonucunda izolasyon sonrası dönemde davranışlarda bu değişkenlerin çok etkin olacağı, özellikle beklenen harcamaların, sosyalleşme ve uyum amaçlı kişiler arası buluşma ile şekilleneceği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Covid-19 sürecinin tüm aşamalarında sürecin etkin yönetimi için akademik ve kanıta dayalı bir anlayışla hareket edilmesi, sürdürülebilir, yüksek etkiye sahip ve yaygın bir iletişim sürecinin gereği tespit edilmiştir.Referanslar

  • Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: an agentic perspective. Asian Journal of Psychology, 2(1), 21-41. google scholar
  • Creswell J.W. ve Creswell J.D. (2018), Research design: Qualitative, quantitative & mixed methods approaches.(5th ed.). Los Angeles: Sage. google scholar
  • Çınarlı, İ. (2008). Sağlık İletişimi ve Medya. Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
  • Elder, J. P. (1999). Theories and Interventions approaches to health behaviour change in primary care, American Journal of Preventive Medicine,17(4), 275-284. google scholar
  • Okay, A. (2007). Sağlık İletişimi. İstanbul: MediaCat Yayınları. google scholar
  • Şimşek, Z. (2013). Sağlığın geliştirmenin tarihsel gelişimi ve örneklerle sağlığı geliştirme stratejileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(3). google scholar
  • Thompson, S.K. (2012). Sampling, (3rd ed.). New Jersey: A John Wiley & Sons Inc., Publication. google scholar
  • Vogel T. ve Wänke E. (2016). Attitudes Attitude Change, (2nd ed.). New York: A Psychology Press Book,Routhledge, Taylor & Francis Group. google scholar
  • TÜİK (2020, Haziran ). Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2018 Erişim adresi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.