BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.06   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.06    Tam Metin (PDF)

Covıd-19 Pandemisinin Turizm Endüstrisi Üzerindeki Etkileri

Gürel ÇetinSevinç Göktepe

Salgın hastalıklar ve turizm arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Turizm hareketleri nedeni ile hastalıkların ortaya acıktığı ülkeden başka bölgelere taşınması söz konusu olabilirken, salgının yayılmasıyla birlikte, bulaşma riskini önlemek adına alınan tedbirler turizm hareketlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Daha önce birçok epidemik salgına şahit olan dünya ekonomileri için etkileri ve yayılımı bakımından COVID-19 salgını farklılık arz etmektedir. Çin’de başlayarak tüm dünyada hızlı bir yayılım gösteren COVID-19 pandemisi tüm endüstriler için ekonomik şoklar yaratmış, ancak turizm endüstrisi üzerindeki etkisi diğer endüstrilere göre oldukça belirgin olmuştur. Ülkeler tarafından uygulanan ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının başlamasıyla, turist hareketleri durmuş, turizm endüstrisi, sezon öncesi ani ve süresi belirsiz bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu etkiler göz önüne alınarak çalışmanın bu kısmında, alınan tedbirler ve öngörülere yer verilmiş daha sonra ise salgının turizm endüstrisi üzerindeki etkisi açısından bir değerlendirme yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler: TurizmCOVID-19endüstritedbirler

Referanslar

 • Au, A. K., Ramasamy, B., & Yeung, M. C. (2005). The effects of SARS on the Hong Kong tourism industry: An empirical evaluation. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(1), 85-95. google scholar
 • Blake, A., & Sinclair, M. T. (2003). Tourism crisis management: US response to September 11. Annals of Tourism Research, 30(4), 813-832. google scholar
 • Boone, L. Haugh, D., Pain N. ve Salins, V. (2020). Tackling the fallout from COVID-19. Içinde (Ed: Baldwin, R. and di Mauro, B. W.) Economics in the Time of COVID-19. google scholar
 • COMCEC (2019). Tourism Outlook. Erişim adresi: http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/Yayinlar/Genel_ Gorunum/Turizm/Outlook-2018/files/assets/basic-html/page-1.html#, E. T. 12.04.2020. google scholar
 • Çeti, B. ve Ünlüönen, K. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 22(2), 109-128. google scholar
 • Findlater, A., & Bogoch, I. I. (2018). Human mobility and the global spread of infectious diseases: a focus on air travel. Trends in parasitology, 34(9), 772-783. google scholar
 • Gu, H., & Wall, G. (2006). The effects of SARS on China’s tourism enterprises. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 54(3), 225-234. google scholar
 • Güvenek, B., ve Alptekin, V. (2015). Turistlere yönelik terör saldırılarının turizme etkisi türkiye üzerine ampirik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 17(1), 21-38. google scholar
 • Jayawardena, C., Tew, P. J., Lu, Z., Tolomiczenko, G., & Gellatly, J. (2008). SARS: lessons in strategic planning for hoteliers and destination marketers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20 No. 3, 332-346. google scholar
 • Joo, H., Maskery, B. A., Berro, A. D., Rotz, L. D., Lee, Y. K., & Brown, C. M. (2019). Economic Impact of the 2015 MERS Outbreak on the Republic of Korea’s Tourism-Related Industries. Health security, 17(2), 100-108. google scholar
 • Mason, P., Grabowski, P., & Du, W. (2005). Severe acute respiratory syndrome, tourism and the media. International Journal of Tourism Research, 7(1), 11-21. google scholar
 • OECD (2020). OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk 2 March 2020. Retrieved from https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf google scholar
 • Pavli, A., Tsiodras, S., & Maltezou, H. C. (2014). Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV): prevention in travelers. Travel medicine and infectious disease, 12(6), 602-608. google scholar
 • Pforr, C., & Hosie, P. J. (2008). Crisis management in tourism: Preparing for recovery. Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4), 249-264. google scholar
 • Tourism Economics (2020). Total Travel Industry Impact. Erişim adresi: https://www.ustravel.org/toolkit/ COVID-19-travel-industry-research, Erişim tarihi: 12.04.2020. google scholar
 • Trimble, S. J., Kyte, S. ve McDermott H. (2020). Travel & Tourism | Europe Updated Coronavirus impacts and the path to recovery. Retrieved from https://www.tourismeconomics.com/press/latest-research/updatedeuropean-coronavirus-impacts-and-the-path-to-recovery/ google scholar
 • TÜİK (2020). Turizm Geliri, Gideri ve Ortalama Geceleme Sayısı. Türkiye Istatistik Kurumu, Erişim adresi: tuik.gov.tr google scholar
 • UNWTO (2020a). UNWTO Convenes Global Tourism Crisis Committee All Regions. Retrieved from https:// www.unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee google scholar
 • UNWTO (2020b). Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism. Updated 24 March 2020, Retrieved from https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24- 03Coronavirus.pdf google scholar
 • Wen, Z., Huimin, G., & Kavanaugh, R. R. (2005). The impacts of SARS on the consumer behaviour of Chinese domestic tourists. Current Issues in Tourism, 8(1), 22-38. google scholar
 • Wilder-Smith, A. (2006). The severe acute respiratory syndrome: impact on travel and tourism. Travel medicine and infectious disease, 4(2), 53-60. google scholar
 • World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 67. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200327-sitrep-67- COVID-19.pdf?sfvrsn=b65f68eb_4 google scholar
 • WTO (2020). International Tourism Highlights. Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/ pdf/10.18111/9789284421152 google scholar
 • WTTC (2020). Coronavirus Brief 21 April 2020. Retrieved from https://wttc.org/en-us/COVID-19/MemberHub, E.T. 24.04.2020. google scholar
 • Zeng, B., Carter, R. W., & De Lacy, T. (2005). Short-term perturbations and tourism effects: The case of SARS in China. Current Issues in Tourism, 8(4), 306-322. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.