BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.10   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.10    Tam Metin (PDF)

Covıd-19 Salgını Sonrası Çalışma Hayatı: Güncel Sorunlar, Öngörüler ve Öneriler

Umut Omay

COVID-19 virüsünün yol açtığı salgının etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmekte, bu nedenle de dünyanın önemli değişimlerin arifesinde olduğu genel olarak kabul edilen bir görüş haline gelmektedir. Çalışma hayatının da bu kadar büyük ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinden etkilenmemesi düşünülemez. Çalışma hayatının mevcut durumu incelendiğinde hâlihazırda çok çeşitli sorunların bulunduğu ve bunun yanı sıra geçici iş ilişkilerinin ve güvencesizliğin ön plana çıkmaya başladığı önemli bir dönüşüm sürecinin yaşanmakta olduğu görülmektedir. Bu nedenle salgın sonrası döneme ilişkin öngörülerin, salgın öncesi dönemde başlayan dönüşüm çerçevesinde ele alınması bir gereklilik haline gelmektedir. Bunun sonucunda salgının çalışma hayatı açısından bir katalizör etkisi göstermesiyle birlikte mevcut dönüşüm sürecinin hızlanarak ancak rota değişikliği yapmadan devam edebileceği ya da salgının olumlu ya da olumsuz sonuçlar çerçevesinde büyük değişimlere neden olabileceği ileri sürülebilir. Dolayısıyla salgının çalışma hayatı üzerindeki etkisinin ne olacağını belirleyecek temel unsurların dönüşüm sürecinin hızı ve kapsamı ile devletlerin bu sürece ilişkin alacakları tedbirlerin içeriği olduğu söylenebilir.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.