BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.07   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.07    Tam Metin (PDF)

Covıd-19 Salgını’nın Sosyal Politikalara Etkileri

Sayım Yorgun

Küresel salgının çok hızlı yayılması ve ülkeleri hazırlıksız yakalaması sosyal sorunların artmasına yol açacaktır. Günümüze kadar ortaya çıkan sonuçlarına bakıldığında hem dar anlamda hem de geniş anlamda sosyal sorunları artırdığı görülmektedir. Özellikle yoksulluk artmakta, ücretler düzeyi düşmekte ve gelir dağılımı bozulmaktadır. Önümüzdeki aylarda işsizliğin hızla artması bu eğilimleri güçlendirecektir. Türkiye, sağlık alanındaki alt yapısı, krizleri çözme becerisi gibi nedenlerle özellikle sağlık alanında beklenenden daha başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ancak sosyal güvenlik alanında var olan açıklar nedeniyle önümüzdeki yıllarda sorun yaşanacaktır. Kısa çalışma ödeneğine Nisan ayının üçüncü haftasına kadar yapılan başvuruların üç milyondan fazla işçiyi kapsaması sorunun büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır. İşsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneklerinden yaralanma şartları değiştirilmiş olmasına ragmen sorunların çözümüne etkisi beklendiği düzeyde olmayacaktır. Bu nedenle bu haklardan yararlanmayı genişletecek düzenlemelere ihtiyaç artmaktadır. Temel gelir, önümüzdeki aylarda ve yıllarda uygulanmasına ihtiyaç duyulacak önemli bir sosyal politika aracı olacaktır. Sosyal diyaloğu esas alan, proaktif düzenlemelere odaklanan, kısa ve uzun vadeli hedefler arasında uyumu sağlayan ve sürdürülebilir sosyal politikalarla sorunları azaltmak ve toplumsal bağımızı güçlendirmek mümkündür.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.