BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.17   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.17    Tam Metin (PDF)

Covıd-19’un Pay Piyasası ve İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Halim Kazan

Salgından dolayı ulusal ve küresel çapta çalışan işgücünde azalma yaşanmış, sektörlerin işleyişinde bozulmalar meydana gelmiş ve finansal piyasalarda istikrarsızlık oluşmuştur. Ülkelerdeki karar alıcı otoriteler, salgının yarattığı olumsuz etkileri azaltmak adına çeşitli tecrit uygulamalarına gitmişlerdir. Bu tür önlemler, insanların gündelik yaşamlarını olumsuz etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Aniden oluşan bu kaotik ortam, piyasaların alışılagelmiş iç dinamiklerini bozan bir etki yaratmıştır. Bu süreçte, toplumun tüketim alışkanlıkları değişmiş, bireyler daha izole bir yaşam biçimine yönelmek zorunda kalmış, bu önlemler yalnızca toplumsal yaşama değil, aynı zamanda ülke ekonomilerini de etmiştir. Bu bağlamda ülkelerin pandemiye karşı almış oldukları tedbirler insanlar, aileler, işletmeler ve borsalar üzerinde kısa sürede nasıl etki ettiği, ülkelerin ekonomilerini nasıl etkilediği araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Salgın ile ilgili temel veriler, piyasaların, sektörlerin durumu ele alınmış ve öngörülere yer verilmiştir. Bu kapsamda orta ve uzun vadede merkez bankalarının genişletici para politikaları uygulayarak salgının yaratması muhtemel küresel resesyon tehdidine karşı alacakları inisiyatiflerin giderek belirgin hâle geleceği değerlendirimiştir.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.