BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.08   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.08    Tam Metin (PDF)

Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik

Veysel Bozkurt

Bu tebliğin amacı, insanların ekonomik kaygılarını, dijitalleşen yeni çalışma düzenini ve bunun online çalışan bireylerin verimlilik algıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Data salgının hızla yükseldiği bir dönemde, uygun örnekleme (convenience sampling) yoluyla toplanmıştır. Anketi toplamda 5338 kişi cevaplamıştır. COVID-19 pandemisi, çalışma hayatında dijitalleşmeyi daha önce hiç olmadığı kadar hızlandırmıştır. Pandemi bütün insanları sınıf farkı gözetmeksizin tehdit etmesine rağmen, herkes bu salgından aynı oranda etkilenmemiştir. Yoksulların, işsizlerin, düşük eğitimlilerin, kadınların salgından etkilenmeleri, diğerlerinden farklı olmuştur. Bu süreçte kadınların ve dezavantajlı grupların yaşadığı sıkıntılar, diğerlerinden daha ağırdır. Anketi cevaplayanların çoğunluğu orta ve orta-üst gelir grubuna ait olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 40’nın temel ihtiyaçlarını temin konusunda kaygısı vardır. Çalışanların işlerinin dijitalleşme imkânı, ciddi anlamda ekonomik kaygılarda gerilemeye yol açmaktadır. Online çalışma pandemi döneminde bir can suyu olmakla birlikte, yeterince verimli işlememektedir. Data toplumun önemli bir bölümünün daha kaygılı ve depresif bir ruh haline büründüğünü göstermektedir. Referanslar

 • Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity, London, UK: Sage. google scholar
 • Beck, U. (2008). World at risk. Cambridge, UK: Polity. google scholar
 • Cosic, K., Popoviü, S., Sarlija, M. & Kesedžiü, I. (2020). Impact of human disasters and COVID-19 Pandemic on mental health. Potential of Digital Psychiatry Psychiatria Danubina, 10(1), pp 25–31. https://doi.org/10.24869/psyd.2020.25 google scholar
 • Dingel, J. I. & Neiman, B. (2020, April 20). How many jobs can be done at home?. NBER Working Paper Series No: 26948. National Bureau of Economic Research. Retrieved from https://www.nber.org/papers/w26948 google scholar
 • Erşen, E. (2020). Koronavirüs, küreselleşme ve uluslararası sistem, U. Ulutaş (Ed.), COVID-19 sonrası küresel sistem: eski sorunlar, yeni trendler içinde (s. 58–61). Ankara: SAM Yayınları. google scholar
 • Ford, M. (2018). Robotların yükselişi:Yapay zeka ve işsiz bir gelecek tehlikesi, (C. Duran, Çev.), İstanbul: Kronik Kitap. google scholar
 • Harari, Y.N. (2016). Homo deus: Yarının kısa bir tarihi, (P. N., Taneli, Çev.), İstanbul: Özgün Kolektif Kitap. google scholar
 • IFR (2019, April 10), World robot federation statistics, International Federation of Robotics, Retrieved from https://ifr.org/free-downloads/ google scholar
 • ILO (2020, 7 April). COVID-19 and the world of work. Second edition: Updated estimates and analysis 7 April 2020, International Labour Organization, Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ dgreports/dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf google scholar
 • Lufkin, B. (2020, February 6). What the world can learn from Japan’s robots, BBC, Retrieved from https://www.bbc.com/worklife/article/20200205-what-the-world-can-learn-from-japans-robots. google scholar
 • de Mello, L. & Ter-Minassian, T. (2020). Digitalisation challenges and opportunities for subnational governments, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, No. 31, Paris, France: OECD. google scholar
 • Paz, C.D., Muller, M., Munoz, A. M. B., Gaddis, I. (2020). Gender dimensions of the COVID-19 Pandemic, the World Bank Policy Notes, Washington, D.C., USA: The World Bank. google scholar
 • Sørensen, M & Allan, C. (2012). Ulrich Beck: An introduction to the theory of second modernity and the risk society. London, UK: Routledge. google scholar
 • Sunar, L. (2020). Salgınla mücadelenin ilk eşiği: Eşitsizlikler. L. Sunar (Ed.), COVID-19 Salgınının google scholar
 • Sosyolojik Analizi-1 içinde (s. 4–9). İstanbul: Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı. google scholar
 • Toffler, A. (1980). The third wave, New York, NY: Bantam Books. google scholar
 • van Loon, J. (2000). Virtual risks in an age of cybernetic reproduction, In B. Adam, U. Beck and J. van Loon (Eds.) The risk society and beyond: critical issues for social theory (s. 165–182). London, UK: Sage. google scholar
 • Weber, M. (1999). Protestan ahlakı ve kapitalizmin Ruhu, (Z. Aruoba, Çev.), İstanbul: Hil Yayın. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.