BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.05   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.05    Tam Metin (PDF)

Pandeminin Küresel Tedarik Zincirlerinin İşleyişine Etkisi ve Muhtemel Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Ferda Karagöz Özenç

Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisine etkilerini, küresel üretim ve tedarik zincirleri açısından değerlendirme çabasındadır. Pandeminin kısa bir zaman dilimi içerisinde hızlıca yayılarak farklı coğrafyaları etkisi altına alması, küresel üretim zincirlerinde arz ve talep yönlü şokları beraberinde getirmiş, riskin öngörülebilirliğini azaltmış ve tedarik zinciri aksaklıklarının önüne geçilmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca bu aksaklıklar, yalnızca küresel üretim ağları ile birbirine bağlanan firmalara değil, aynı zamanda bu firmaların bağlı olduğu sektörlere ve bu sektörlerin yer aldığı ülkelere de yayılmıştır. Bu çalışmada, küresel tedarik zincirinin üretim, taşımacılık, gümrükleme, tedarik yönetimi gibi süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıklar ve bu aksaklıkların firmaların, sektörlerin ve ülkelerin özelliklerine göre farklılaşan biçimleri ortaya konulmakta ve tüm bunların üstesinden gelebilmek için alınması muhtemel tedbirlerin tedarik zincirinin işleyişini ne şekilde değiştireceği tartışılmaktadır.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.