BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.14   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.14    Tam Metin (PDF)

Bölgesel Göç ve Konut Piyasaları: Türkiye Örneği

Havva GültekinAyşegül İşcanoğlu Çekiç

Demografik değişikliklerin istihdam, kalkınma ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik değişkenler üzerinde önemli etkilere sahip olduğu genel kabul edilen bir olgudur. Demografik değişikliklerin ana nedenlerinden biri olarak göç hareketleri de bu bağlamda birçok iktisadi değişken üzerinde önemli değişimlere yol açmaktadır. Makroekonomik değişkenlerdeki değişimlerin göçü etkilediği, göçteki değişimin de, birçok değişkene ait fiyatları değiştirdiği varsayılmaktadır. Bu fiyat değişimlerinin en önemlilerinden biri de şüphesiz konut fiyatlarındaki dalgalanmalar olarak değerlendirilmektedir. Hem yerel halkın bir ev bulma konusunda yaşadığı zorluklar, hem de göçmenlerin belirli bir bölgeye yerleşme zorunluluğu konut fiyatlarındaki dalgalanmaların nedenlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışmada Türkiye için bölgesel düzeyde göç ile konut piyasaları arasında nedensel bağlantılar kurulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, göç ve konut piyasalarını karakterize eden değişkenlerden, ekonomik gelişme ve istihdam değişkenleri de çalışmaya dâhil edilmiştir. Literatürde göç ve diğer değişkenler arasındaki mevcut etkileşimleri ele almak için farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada bu yaklaşımlardan panel nedensellik analizini kullanacağız. Çalışmada, Türkiye İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey2 (İBBS-Düzey2) tarafından kapsanan 26 bölgeye ait net göç hızı, konut fiyat endeksi, kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme oranı ve istihdam oranı verileri, 2010-2017 dönemi için dikkate alınmış ve analizler gerçekleştirilmiştir.


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.14   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.14    Tam Metin (PDF)

Regional Migration and Housing Markets: The Case of Turkey

Havva GültekinAyşegül İşcanoğlu Çekiç

It is generally accepted that demographic changes significantly affect macroeconomic variables, such as employment, development, and economic growth. Migration, which is one main source of demographic change, has many social and economic consequences, such as its effect on housing markets. Methodologically, this study is closely related to the literature examining the causal impact of migrations on housing prices. With this motivation, the Turkish Statistical Classification of Territorial Units (IBBS- Level 2), which divides Turkey into 26 separate regions, is considered. In this study, the net migration rate, the housing price index, employment rate, and economic growth rate are considered as variables; the causality relationships among these variables are analyzed using the panel Vector Autoregressive Models (henceforth, panel VAR). The study covers the period from 2010 to 2017, and the variables are considered in annual frequency.

The contributions of this study can be listed as follows: first, it contributes to the existing literature by examining the relationship between housing prices and migration as well as the relationship between the employment rate and economic growth. This provides a more comprehensive picture of how the housing market responds to immigration shocks. Second, our data allow annual measurements of changes in the housing market and regional immigrant concentration. Therefore, the study involves both immigration and emigration from a certain region. Finally, in Turkey, studies on the interactions between the housing market and regional migration are very limited. Hence, the study fills a gap in the literature.

In the study, two separate analyses were performed. The first analysis dealt only with the interactions between the net migration rate and housing price index. The second analysis dealt with the relationships between the housing price index and all the other variables, i.e., the net migration rate, employment rate, and economic growth. The panel VAR model was estimated by using the Generalized Method of Moments, with one lag.

Considering the estimated two-variable model, it is observed that the effect of the net migration rate on house prices is not statistically significant. However, changes in the housing price index or the migration rate have negative and significant effects (5% significance level) on future migration rates. This implies that the increasing housing prices result in a decreasing migration rate.

On the other hand, according to the results of the four variable panel VAR model, the net migration and employment rate variables have a positive and significant effect (1% significance level) on house prices. This finding is consistent with the literature. Accordingly,it is expected that in the short term, housing prices will increase following an increase in the migration or employment rate. Furthermore, economic growth does not have any effect on housing prices. In addition, an increase in housing prices is followed by another short-term increase in housing prices.

Hence, it is concluded that the regional housing price index significantly affects the immigration rate. A region might become more attractive for migrants because of lower house prices; contrarily, higher housing prices can prevent immigrant flows to the region. On the other hand, high immigration flows to a region will cause an increase in housing prices.Referanslar

 • Abrigo, M. R. M., & Love, I. (2015). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. google scholar
 • Accetturo, A., Manaresi, F., Mocetti, S. ve Olivieri, E. (2014). Don’t Stand so Close to Me: The Urban Impact of Immigration. Regional Science and Urban Economics, 45, 45-56. google scholar
 • Akbari, A. H., & Aydede, Y. (2012). Effects of Immigration on House Prices in Canada. Applied Economics, 4(13), 1645-1658. google scholar
 • Akseki, U. ve Türkcan, B. (2016). Türkiye’de Bölgesel Göç, Konut ve İşgücü Piyasaları Üzerine Panel Nedensellik Analizler. International Congress of Management Economy and Policy. 26-27 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye. google scholar
 • Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components Models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51. google scholar
 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 277-97. google scholar
 • Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC Attack on Unit Roots and Cointegration. Journal of the Econometric Society, 72(4), 1127-1177. google scholar
 • Barbu, T. C., Vu|a, M., Strachinaru, A. I. ve Cioca, S. I. (2017). An Assessment of the Immigration Impact on the International Housing Price. Amfiteatru Economic Journal, 19(46), 682-695. google scholar
 • Bianconi, M., & Yoshino, J. A. (2013). House Price Indexes and Cyclical Behavior. International Journal of Housing Markets and Analysis, 6(1), 26-44. google scholar
 • Bloze, G. (2009). Interregional Migration and Housing Structure in an East European Transition Country: A view of Lithuania 2001-2008. Baltic Journal of Economics, 9(2), 47-66. google scholar
 • Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 87, 115-143. google scholar
 • Bujang, A. A., Zarin, H. A., & Jumadi, N. (2010). The Relationship between Demographic Facto rs and Housing Affordability. Malaysian Journal of Real Estate, 5(1), 50-58. google scholar
 • Chanpiwat, N. (2013). Estimating the Impact of Immigration on Housing Prices and Housing Affordability in New Zealand. Auckland University of Technology. google scholar
 • Choi, I. (2001). Unit Root Tests For Panel Data. Journal of International Money and Finance, 20, 249-272. google scholar
 • Choi, I. (2006). Nonstationary panels. In Palgrave Handbooks of Econometrics, 1, Mills T.C. ve Patterson, K (eds). Palgrave Macmillan: New York, 511-539. google scholar
 • d’Albis, H., Boubtane, E., & Coulibaly, D. (2017). International Migration and Regional Housing Markets: Evidence from France. IZA Discussions Paper Series, 10516. google scholar
 • d’Albis, H., & Djemai, E. (2017). Evolutions Demographiques et Marche de l’immobilier neuf. DIAL Working Paper, Working Paper No. DT/2017-15 google scholar
 • Degen, K., & Fischer, A.M. (2017). Immigration and Swiss House Prices. Swiss Journal of Economics and Statistics, 153(1), 15-36. google scholar
 • Gonzalez, L., & Ortega, F. (2009). Immigration and Housing Booms: Evidence from Spain. IZA Discussion Paper, 4333. google scholar
 • Green, L. (2018). The Effect of Immigration on UK House Prices, School of Economics L13500 - Economics Dissertation, The University of Nottingham. google scholar
 • Im, K. S., Pesaran, M., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. google scholar
 • Im, K., & Lee, J. (2001). Panel LM Unit Root Test with Level Shifts. Discussion paper, Department of Economics, University of Central Florida. google scholar
 • Kalantaryan, S. (2013). Housing Market Responses to Immigration; Evidence from Italy. EUI Working Paper RSCAS, 83. google scholar
 • Kerr, S. P., & Kerr, W.R. (2011). Economic Impacts of Immigration: A Survey. NBER Working Paper Series, 16736. MA: NBER Cambridge. google scholar
 • Larkin, M. P., Askarov, Z., Doucouliagos, C., Dubelaar, C., Klona, M., Newton, J., Stanley, T.D. ve Vocino, A. (2018). Do House Prices Sink or Ride the Wave of Immigration?. IZA Discussion Paper, 11497. google scholar
 • Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24. google scholar
 • Lin, Y., Ma, Z., Zhao, K., Hu, W., & Wei, J. (2018). The Impact of Population Migration on Urban Housing Prices: Evidence from China’s Major Cities. Sustainability, 10, 3169. google scholar
 • Maddala, G., & Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests and a New Simple Test. Oxford Bulletin ofEconomics and Statistics, 61, 631-652. google scholar
 • Moon, H. R., & Perron, B. (2004). Testing for a Unit Root in Panel with Dynamic Factors. Journal of Econometrics, 122(1), 81-126. google scholar
 • Mussa, A., Nwaogu, U. G., & Pozo, S. (2017). Immigration and Housing: A Spatial Econometric Analysis. Journal ofHousing Economics, 35,13-25. google scholar
 • Müller, L. S. (2018). Immigration and House Prices in Sweden. Lund University School of Economics and Management. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence. Journal ofApplied Econometrics, 22(2), 265-312. google scholar
 • Sa, F. (2011). Immigration and House Prices in the UK. IZA Discussion Paper No. 5893. google scholar
 • Saiz, A. (2007). Immigration and Housing Rents in American Cities. Journal of Urban Economics, 61(2), 345-371. google scholar
 • Smith, L.V., Leybourne, S., Kim, T-H., & Newbold, P. (2004). More Powerful Panel Data Unit Root Tests with an Application to Mean Reversion İn Real Exchange Rates. Journal of Applied Econometrics, 19, 147-170. google scholar
 • Sosvilla, S. (2008). Immigration and Housing Prices in Spain. Series Economia Regional Catedra Fedea - Caja Madrid. google scholar
 • TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Erişim Tarihi:19.08.2019. google scholar
 • TÜİK, Bölgesel İstatistikler Veri Tabanı, Erişim Tarihi:19.08.2019. google scholar
 • Uyar, S. G. ve Kılıç, E. (2015). Yabancıların Konut Talebinin Türkiye’deki Bölgesel Konut Talebi Üzerine Etkisi: Mekânsal Ekonometrik Analiz. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 292-306. google scholar
 • Wang, X. R., Hui, E. C.-M., & Sun, J.-X. (2017). Population Migration, Urbanization and Housing Prices: Evidence from the Cities in China. Habitat International, 66, 49-56. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.