BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.23   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.23    Tam Metin (PDF)

Commodity Price Uncertainty and Output Growth: SVAR-GARCH-M Model

Nurcan MetinMehmet Kenan TerzioğluSüreyya DalKübra Karadağ

The actual demand and supply as well as the stock amount in commodity markets both affect the supply and demand expectations of investors. The future supply and demand expectations and uncertainty are influential with respect to the pricing in the commodity market. Since expectations and uncertainties in the commodity market can affect macroeconomic variables directly or indirectly, fluctuations in prices are crucial for policymakers and market practitioners. Changes or variations in financial markets may be seen as basic factors for commodity prices within globalizing economies and up-and-coming financial products. The effect of the changes in commodity prices that affect economic activity through various channels or transmission mechanisms varies between importing and exporting as well as between developed and developing countries. In this study, the effect of the commodity price uncertainty on output growth is examined within the context of the bivariate structural vector autoregression with a generalized autoregressive conditional heteroscedasticity in-mean error structure.Referanslar

 • Ahmed, K., Bhutto, N. A., & Kalhoro, M. R. (2019). Decomposing the links between oil price shocks and macroeconomic indicators: Evidence from SAARC region. ResourcesPolicy, 61, 423-432. google scholar
 • Akıncı, M., Aktürk, E., & Yılmaz, Ö. (2012). Petrol fiyatları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: OPEC ve petrol ithalatçısı ülkeleri için panel veri analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-17. google scholar
 • Algan, N., İşcan, E., Serin, D., & Kara, D. (2017). Enerji fiyatlarındaki volatilitenin makroekonomik performans üzerine etkisi. International Conference on Eurasian Economies, Kırgızistan google scholar
 • Aydın, L., & Acar, M. (2011). Economic impact of oil price shocks on the Turkish economy in the coming decades: A dynamic CGE analysis. Energy Policy, 39(3), 1722-1731. google scholar
 • Barsky, R. B., & Kilian, L. (2004). Oil and the Macroeconomy since the 1970s. Journal of Economic Perspectives, 18(4), 115-134. google scholar
 • Brown, S. P., & Yücel, M. K. (2002). Energy prices and aggregate economic activity: an interpretative survey. The Quarterly Review of Economics and Finance, 42(2), 193-208. google scholar
 • Brown, S. P. A., Yucel, M. K., & Thompson, J. (2003). Business cycles: the role of energy prices. Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department. google scholar
 • Burbridge, J., & Harrison, A. (1984). Testing for the effects of monetary policy shocks: Evidence from the flow of funds. International Economic Review, 25, 459-484. google scholar
 • Darby, M. R. (1982). The price of oil and world inflation and recession. The American Economic Review, 72(4), 738-751. google scholar
 • Deniz, M. H., & Sümer, K. K. (2015). Petrol fiyatlarındaki oynaklığın dış ticaret ve milli gelir üzerindeki etkisi: seçilmiş bazı avrasya ekonomileri üzerine bir inceleme. In International Conference On Eurasian Economies (pp. 298-304). google scholar
 • Van Eyden, R., Difeto, M., Gupta, R., & Wohar, M. E. (2019). Oil price volatility and economic growth: Evidence from advanced economies using more than a century’s data. Applied Energy, 233, 612-621. google scholar
 • Ferderer, J. P. (1996). Oil price volatility and the macroeconomy. Journal of Macroeconomics, 18(1), 1-26. google scholar
 • Fukunaga, I., Hirakata, N., & Sudo, N. (2010). The effects of oil price changes on the industry-level production and prices in the US and Japan (No. w15791). National Bureau of Economic Research. google scholar
 • Ghalayini, L. (2011). The interaction between oil price and economic growth. Middle Eastern Finance and Economics, 13, 127-141. google scholar
 • Gisser, M., & Goodwin, T. H. (1986). Crude oil and the macroeconomy: Tests of some popular notions: Note. Journal of Money, Credit and Banking, 18(1), 95-103. google scholar
 • Gronwald, M., Mayr, J., & Orazbayev, S. (2009). Estimating the effects of oil price shockson the Kazakh economy (No. 81). Ifo Working Paper. google scholar
 • Gubler, M., & Hertweck, M. S. (2013). Commodity price shocks and the business cycle: Structural evidence for the US. Journal of International Money andFinance, 37, 324-352. google scholar
 • Güngör, S., Sönmez, L., Korkmaz, Ö., & Karaca, S. S. (2016). Petrol fiyatlarındaki değişimlerin türkiye’nin cari işlemler açığına etkileri. Maliye ve Finans Yazıları, 106, 29-48. google scholar
 • Han, V., & Sever, E. (2016). Döviz kuru dalgalanmaları ve petrol fiyatı şoklarının türkiye>nin ekonomik büyümesi üzerine etkisi. Academic Review ofEconomics & Administrative Sciences, 9(3). google scholar
 • Hamdi, H., & Sbia, R. (2013). Dynamic relationships between oil revenues, government spending and economic growth in an oil-dependent economy. Economic Modelling, 35, 118-125. google scholar
 • Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. Journal of Political Economy, 91(2), 228-248. google scholar
 • Hamilton, J. D. (2003). What is an oil shock? Journal ofEconometrics, 113(2), 363-398. google scholar
 • Hamilton, J. D. (2011). Nonlinearities and the macroeconomic effects of oil prices. Macroeconomic Dynamics, 15(S3), 364-378. google scholar
 • Hooker, M. A. (1996). What happened to the oil price-macroeconomy relationship?. Journal of Monetary Economics, 38(2), 195-213. google scholar
 • Huang, B. N., Hwang, M. J., & Peng, H. P. (2005). The asymmetry of the impact of oil price shocks on economic activities: an application of the multivariate threshold model. Energy Economics, 27(3), 455-476. google scholar
 • Jones, D. W., & Leiby, P. N. (1996). The macroeconomic impacts of oil price shocks: A review of literature and issues. Oak Ridge National Laboratory, 25(2), 1-32. google scholar
 • Ju, T. S., Roytberg, A., Ladygina, A. A., Vasilyeva, M. D., Azerkovich, I. L., Kurzukov, M.& Grishina, Y. (2014). RU-EVAL-2014: Evaluating anaphora and coreference resolution for Russian. In Computational linguistics and intellectual technologies: Proceedings of the international conference “Dialogue (pp. 681-694). google scholar
 • Kilian, L. (2008). The economic effects of energy price shocks. Journal of Economic Literature, 46(4), 871-909. google scholar
 • Kim, W. J., Hammoudeh, S., Hyun, J. S., & Gupta, R. (2017). Oil price shocks and China>s economy: Reactions of the monetary policy to oil price shocks. Energy Economics, 62, 61-69. google scholar
 • Lanne, M., Lütkepohl, H., & Maciejowska, K. (2010). Structural vector autoregressions with Markov switching. Journal ofEconomic Dynamics and Control, 34(2), 121-131. google scholar
 • Lilien, D. M. (1982). Sectoral shifts and cyclical unemployment. Journal of Political Economy, 90(4), 777-793. google scholar
 • Lorusso, M., & Pieroni, L. (2018). Causes and consequences of oil price shocks on the UK economy. Economic Modelling, 72, 223-236. google scholar
 • Lütkepohl, H., & Netsunajev, A. (2015). Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A comparison of different volatility models. google scholar
 • Mork, K. A. (1989). Oil and the macroeconomy when prices go up and down: an extension of Hamilton>s results. Journal ofPolitical Economy, 97(3), 740-744. google scholar
 • Nasir, M. A., Al-Emadi, A. A., Shahbaz, M., & Hammoudeh, S. (2019). Importance of oil shocks and the GCC macroeconomy: A structural VAR analysis. Resources Policy, 61, 166-179. google scholar
 • ORSAM. (2014). Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri, Rapor No: 194, Aralık. google scholar
 • Öksüzler, O., & İpek, E. (2011). Dünya Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Büyüme Ve Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 7(14). google scholar
 • Ratti, R. A., & Vespignani, J. L. (2016). Oil prices and global factor macroeconomic variables. Energy Economics, 59, 198-212. google scholar
 • Rasche, R. H., & Tatom, J. A. (1981, January). Energy price shocks, aggregate supply and monetary policy: The theory and the international evidence. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 14, pp. 9-93). North-Holland. google scholar
 • Sağlam, Y., & Güreşçi, G. (2018). Petrol şoklarının makroekonomik göstergeler üzerine etkileri: opec için yapısal var analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(640), 27-47. google scholar
 • Santini, D. J. (1985). The energy-squeeze model: energy price dynamics in US business cycles. International Journal of Energy Systems, 5(1), 18-25. google scholar
 • Tang, W., Wu, L., & Zhang, Z. (2010). Oil price shocks and their short-and long-term effects on the Chinese economy. Energy Economics, 32, S3-S14. google scholar
 • Yasmeen, H., Wang, Y., Zameer, H., & Solangi, Y. A. (2019). Does oil price volatility influence real sector growth? Empirical evidence from Pakistan. Energy Reports, 5, 688-703. google scholar
 • Zhang, C., & Chen, X. (2011). The impact of global oil price shocks on China’s stock returns: Evidence from the ARJI (-ht)-EGARCH model. Energy, 36(11), 6627-6633. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.