BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.16   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.16    Tam Metin (PDF)

Altı Nokta Körler Vakfı’nın Tarihçesi

Canan Çam Yücel

13 Mart 1972 tarihinde kurulmuş olan Altı Nokta Körler Vakfı, 1972 yılından bu yana görme engelli yetişkin bireylerin eğitim alabilmesi, rehabilite edilmesi, işyerlerine yerleştirilmesi ve işyerlerinde verimli hale getirilmesi, körlüğün önlenmesi ve sorunları doğrultusunda kamuoyu oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürmekte olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu araştırmanın amacı, kamu yararına çalışan Altı Nokta Körler Vakfı’nın tarihsel gelişimini incelemek, kuruluşundan itibaren yapmış olduğu çalışma ve projeleri ele almak ve vakfın günümüzde geldiği noktayı ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında, Altı Nokta Körler Vakfı’nda hizmetleri bulunmuş ve hala yaşamakta olan kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış, ses ve video kayıtları alınmış, vakfın arşivinde bulunan vakıf karar defterleri ve faaliyet raporları incelenmiş, elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.16   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.16    Tam Metin (PDF)

The History of the Six Dots Foundation For the Blind

Canan Çam Yücel

The Six Dots Foundation for the Blind, a nongovernmental organization established on March 13, 1972, aims to support education, rehabilitation, employment, and productivity in the workplace, and to raise public awareness on the prevention of blindness and of problems faced by adults with visual disabilities. The aim of this study is to examine the historical development of the Foundation, to explore the projects it has undertaken since its establishment, and to assess its current standing. Within the scope of this study, face-to-face interviews were conducted and recorded with individuals who have worked for the Foundation. Official minutes and annual reports of the Foundation were also examined, and the findings assessed through content analysis.Referanslar

  • Altı Nokta Körler Vakfı Resmi Senedi. 13.03.1972. google scholar
  • Altı Nokta Körler Vakfı Karar Defterleri. (1972-2018). google scholar
  • Altı Nokta Körler Vakfı Faaliyet Raporları. (1972-2018). google scholar
  • Enç, Mitat. Bitmeyen Gece. İstanbul: Ötüken, 2016 google scholar
  • Görüşmeler: Güner Fansa (24.07.2018), Olgun Uyun (16.08.2018), Eşber Yağmurdereli (16.08.2018), Hasan Erçelik (16.08.2018), Mağdule Demircioğlu (16.08.2018), Mustafa Kocayıldız (29.08.2018), Oya Sebük (19.09.2018), Hamdi Kocaman (18.10.2018). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.