BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.02   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.02    Tam Metin (PDF)

Ütopyalarda Engellilik

Yunus Bucuka

Antropologlar, tıpkı engellilik gibi tüm toplumlarda hayali bir toplum tasarımı olan ütopyaların bulunduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle ütopyalar tarihsel ve evrensel niteliklere sahiptirler. Ancak yazılı olarak kayıt altına alınmaları Antik Yunan’da Platon’un “Politeia” eseriyle söz konusu olmuştur. Dolayısı ile evrensel bir olgu olan engelliliğin tarihsel bir niteliğe sahip ütopyalarda nasıl ele alındığı anlaşılmaya değer niteliktedir. Bu amaçla çalışmada, Platon, Thomas More, Tommaso Campanella ve Francis Bacon’ın ütopyalarında engelliliğin nitel olarak içerik analiziyle araştırılması ön planda tutulmuştur. Analiz sonucunda ütopyalarda engelliliğin farklı açılardan değerlendirildiği tespit edilmiştir. Platon’un ütopyasında engellilerin, ideal toplumdan bağlamında, toplumdan dışlandıkları, More’un ütopyasında medikal ve manevi açıdan desteklendikleri, Campanella’nın ütopyasında istihdam ile toplumda yer edindikleri, Bacon’ın ütopyasında bilimsel çabalar ile özellikle tedavi edilmeleri hususunda desteklendikleri, ayrıca Platon ve Campanella’nın ütopyalarında öjenik anlayışın bulunduğu tespit edilmiştir.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.02   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.02    Tam Metin (PDF)

Disability in Utopias

Yunus Bucuka

Anthropologists assert that, just as disability is universal, all cultures conceive utopias which are imaginary versions of society. In other words, utopias have historical and universal characteristics. “Politeia” by Plato in Ancient Greece, on the other hand, was the first utopian work in written literature. It is thus an essential text for comprehending how utopias approach disability, given its universality and the historical contexts of utopias. Accordingly, this study prioritizes qualitative content analysis in investigating the utopias of Plato, Thomas More, Tommaso Campanella, and Francis Bacon. It is concluded that utopias considered various aspects of disability: while disabled people are excluded from the community in the ideal society of Plato’s utopia, they are supported medically and emotionally. In Campanella, the disabled take their places in society through employment, and in Bacon they are supported through scientific efforts especially for their treatment. A eugenic approach is also observed in Plato and Campanella’s utopias.Referanslar

 • Akyüz, Yakup. “Rönesans Ütopyaları ve Distopyalarda Bilim Anlayışına Bakış”. Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 7/1 (2017): 147-164. google scholar
 • Alver, Köksal. “Ütopya: Mekan ve Kentin İdeal Formu”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3/18 (2009):139- 153. google scholar
 • Ardogan, Recep. “Ekolojik Düzeni Okumada İki Yanlıs: Sosyal Darvinizm Ve Öjenik”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2011): 1-35. google scholar
 • Atakan, Arda. “Beş yüzüncü Yıldönümünde Ütopya”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22/2 (2016): 63-114. google scholar
 • Avcı, Mahmut. “T. More’un ‘Ütopya’sındaki Din Anlayışının Eleştirisi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 38 (2012): 379-392. google scholar
 • Bacon, Francis. Yeni Atlantis. Çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011. google scholar
 • Campanella, Tommaso. Güneş Ülkesi. Çev. Vedat Günyol, Haydar Kazgan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996. google scholar
 • Cengiz Çevik, “Antikçağ’da Ütopya”. Erişim Tarihi: 20 Mart 2019, https://jimithekewl.com /2011/09/25/utopya/ google scholar
 • Coşkun, İsmail. “Ütopya ve Kent”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3/9 (2004): 185-192. google scholar
 • Dürüşken, Çiğdem. “Önsöz”. Yeni Atlantis. Çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011. google scholar
 • Dürüşken, Çiğdem. “Uzaklarda Bir Diyar: Civitas Solis”. Sosyoloji Dergisi 3/18 (2009): 15-24. google scholar
 • Günyol, Vedat. “Önsöz”. Güneş Ülkesi. Çev. Vedat Günyol, Haydar Kazgan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996. google scholar
 • İçli, Gönül. Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 2009. google scholar
 • Kara, Yunus. “Yaşlıların Ötenazi Hakkındaki Görüşleri”. Sosyal Bilimler Dergisi 2/2 (2017): 17-32. google scholar
 • Kılıçarslan, Nebi. Engellilerde Sosyalleşme ve İletişim Bağlamında İbadet Alanlarının Ulaşılabilirliği: Hacı Hasan Camii Modeli Örneği. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. google scholar
 • Mannheim, Karl. İdeoloji ve Ütopya. Çev. Mehmet Okyavuz. Ankara: De Ki Yayınları, 2009. google scholar
 • Michele, Madonna-Desbazeille, “Ütopya”. Çev. Turhan Ilgaz. Ütopyalar Sözlüğü. Haz. Thomas Bouchet, Antoine Picon, Michele Riot-Sarcey. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2003. google scholar
 • Mitchell, David - Snyder, Sharon. “The Eugenic Atlantic: Race, Disability, And The Making Of An International Eugenic Science, 1800-1945”. Disability & Society 18/7 (2003): 843-864. google scholar
 • More, Thomas. Ütopia, Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018. google scholar
 • Okyavuz, Mehmet. “Sunuş”. İdeoloji ve Ütopya. Çev. Mehmet Okyavuz. Ankara: De Ki Yayınları, 2009. google scholar
 • Özkan, Murat Sultan. “Thomas More, Francis Bacon ve Tommaso Campanella’nın Ütopyalarında Bilim ve Eğitim Felsefesi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21/2 (2017): 609-624. google scholar
 • Özsoy, Seda. “Utopia, Güneş Ülkesi ve Yeni Atlantis: Dayanışma Bir Hayal Mi, Yoksa Bir Hakikat Mi?”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/2 (2017): 1313-1325. google scholar
 • Platon. Devlet. Çev. Furkan Akderin. İstanbul: Say Yayınları, 2017. google scholar
 • Scott, George Ryley. İşkencenin Tarihi. Çev. Hamide Koyukan, Ankara: Dost Kitabevi, 2001. google scholar
 • Senemoğlu Olkan. “Antik Yunan Siyasal Düşünüşünde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı: Platon ve Aristoteles”. İnsan&İnsan 3/10 (2016): 42-63. google scholar
 • Sulu, Muhammed. “Ötanazi Üzerine”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2/2 (2016): 551-574. google scholar
 • Sümer, Necati. “Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslam’da Ötanazi”. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/14 (2016): 115-132. google scholar
 • Urgan, Mina. “More’un Yaşamı ve Ütopia’nın İncelenmesi”. Ütopia. Çev. Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018. google scholar
 • Veysel, Atayman, “Önsöz”. Yeni Atlantis. Çev. Cenk Saraçoğlu. İstanbul: Bordo Siyah Yayınları, 2004. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.