BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.28   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.28    Tam Metin (PDF)

Yüksek Mimar Şükrü Sürmen’in Yaşamı, Eserleri, Türkiye’de Engellilik Çalışmalarına Katkıları

Ilgın Aydınoğlu

Bu çalışmada kendisini bir tekerlekli sandalye sakatı olarak tanımlayan Yüksek Mimar Şükrü Sürmen’in (1945- 2011) yaşam öyküsü ve ülkemizde engellilik alanına yaptığı katkıları üzerine bilgiler verilecektir. Üniversite öğrenimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle omurilik felçlisi haline gelen Sürmen, yurtdışında aldığı rehabilitasyon sırasında birçok incelemelerde bulunmuş ve Türkiye’ye döndükten sonra bu deneyim ve incelemelerini başta İstanbul Teknik Üniversitesinde olmak üzere birçok kitap, makale ve araştırma yazısı haline getirerek paylaşmıştır. Bu eserlerinde herkes için tasarıma vurgu yapmış, düzenlemeler yapılırken herkese göre yapıldığı takdirde engelliliğin ortadan kalkacağını ortaya koyuştur. Ona göre engellilik sakatlığın doğal bir sonucu değildir. Önemli olan erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılmasıdır. Şükrü Sürmen’in eserlerinden edinilen bilgilerin derleme yönteminin kullanılmasıyla oluşturulan bu çalışmada, Sürmen’in engelliliğe bakış açısı vurgulanmış ve yazdığı eserlerin içeriklerine özet olarak yer verilmiştir. 


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.28   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.28    Tam Metin (PDF)

The Life and Works of Master Architect Şükrü Sürmen and His Contributions To Disability Studies in Turkey

Ilgın Aydınoğlu

This study reveals the biography of Master Architect Şükrü Sürmen (1945–2011), self-defined as wheelchair handicapped, and discusses his contributions to the field of disability in Turkey. Sürmen became paraplegic due to an accident during his university education. He made lengthy observations of the environment and buildings while receiving rehabilitation abroad. After returning to Turkey, he shared his experiences and studies in many books, articles and research papers, especially at the Istanbul Technical University. In these studies, he emphasized “design for everyone,” and asserted that if the arrangements were accessible for everyone, disability would disappear. In his view, disability is not a natural result of being handicapped. Accessibility is the only thing that matters. This study was prepared through the method of compilation, summarizing Sürmen’s works and emphasizing his perspective on disability.Referanslar

 • 6462 Sayılı “Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2013, Resmi Gazete Sayısı: 28636. Erişim: 10 Haziran 2019, http:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130503-1.htm, google scholar
 • Sürmen, Şükrü. “Şehirlerin Çehresinde Yeni Çizgiler, Yeni Özgürlükler”, Mimarist 1 (2000): 123-126. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. Yaşlılık Üzerine Notlar. İstanbul: Nüansarma, 2000. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. ”Beklenen Tasarımlar”. Mimarist 3 (2001): 106-108. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. “Görmeden Duyumsamak Belki Bazen Daha Da Güçlü…”. Mimarist 5 (2002): 95-96. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. “Farklı İnsanlık Durumları”. Mimarist 7 (2003): 94-97. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. “Annelerin Omurgaları”. Mimarist 11 (2004): 86-88. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. Ben Sakatlandım. İstanbul: Nüansarma, 2004. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. “Ulaşılabilir Şehirler, Binalar, Nesneler”. Mimarist 12 (2004): 97-100. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. Bir Belediye Defteri. İstanbul: Nüansarma, 2009. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. Tekerlekli Sandalye İle Berlin. İstanbul: Nüansarma, 2009. google scholar
 • Sürmen, Şükrü. Biraz İnsan, Biraz Sakatlık, Biraz Şehir, Biraz Mimarlık, Biraz Kapitalizm: Karışık Yazılar. İstanbul: Nüansarma, 2010. google scholar
 • “Şükrü Sürmen’in Yaşam Öyküsü”. Erişim: 10 Haziran 2019, https://enuygar. istanbul.edu.tr/tr/content/yuksekmimar-sukru-surmen/yasam-oykusu google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.