BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS30.2020.004.03   IUP :10.26650/B/SS30.2020.004.03    Tam Metin (PDF)

Building the Memory of the Early Republican Period: La Turquie Kemaliste

Emine Zeynep Suda

There has been a considerable amount of studies on the quality and construction of social memory lately. The

relationship between social memory and memory spaces and the construction of the nation and national identity is

searched with respect to various countries, historical contexts and spaces. Social memory is accepted as a social

production and construction but we must take into account the differences in historical contexts, specific conditions

and places. In the Turkish case, most of the latest research on this area are concentrated on the early Republican

period. In the 1920s and 30s, while trying to heal the wounds of the Balkan Wars, the Great War and the War of

Independence the political cadres of the Republican period tried to improve the economic, political and social needs

of the society, while working on the construction of the Turkish nation in domestic and foreign grounds. They tried

to visualize and propagate the efforts of the new Republic and the developments of the period. Publications of those

times were interesting in this sense. They published books and periodicals in foreign languages, joined in international

fairs and exhibitions, especially in western countries. In this paper I would like to depict those efforts in a periodical

published over 49 issues between 1933 and 1949, La Turquie Kemaliste that includes a catalogue of visual materials

and illustrations representing modern Turkey.Referanslar

 • Berin F.Gür, “Unutmak, Öteki ve ‘Boş Kent’ Ankara”, İdeal Kent, no.4, September 2011. google scholar
 • Cangül Örnek, Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı: Antikomünizm ve Amerikan Etkisi, Can, İstanbul, 2015. google scholar
 • Çağla Elçin Aykaç, Kemalist Utopia: A Study of the Propaganda Magazine La Turquie Kemaliste 1934-1948, June, 2003. (Unpublished MA Thesis, Submitted to the Atatürk Institute of Modern Turkish History, Bosphorus University). google scholar
 • Esra İlkay İşler, “Propagating Image of New Turkey to the West: Journal of La Turquie Kemaliste (1933-1948)”, International Journal of Turcologia / Vol: XII No: 23, 2017, pp.56-78. google scholar
 • François Pouillon and Jean-Claude-Vatin (edt.), ”Après l’orientalisme: L’orient créé par l’orient”, Paris, IISMM, Kharthala, 2011. google scholar
 • Fritz Neumark, Boğaziçine Sığınanlar: Türkiye’ye İltica Eden Alman İlim, Siyaset ve Sanat Adamları 1933- 1953, Translated by Şefik Alp Bahadır, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2006. google scholar
 • Gökhan Akçura, “La Turquie Kemaliste’in Öyküsü-The Story of La Turquie Kemaliste”, Skylife, October 1999, pp. 86-93. Online: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/43981/001641373010. pdf?sequence=1, Accessed: 27.06.2019. google scholar
 • İlhan Tekeli, “Başkent Ankara’nın Öyküsü”, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Turhan Kitabevi, Ankara: 1982, pp49-81. google scholar
 • İnci Aslanoğlu, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mimari”, Türkler, Cilt: 18, pp.253-258) Online: https://www. tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=355803&/Cumhuriyetin-%C4%B0lk-Y%C4%B1llar%C4%B1nda-Mimari- /-Prof.-Dr.-%C4%B0nci-Aslano%C4%9Flu- Accessed: 03.11.2018. google scholar
 • La Turquie Contemporaine, Matbuat Umum Müdürlüğü, Ankara, 1935. google scholar
 • Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, Savaş, Ankara, 1982. google scholar
 • Korkut Boratav, Türkiye Iktisat Tarihi 1908-2002, Imge, Ankara, 2005. google scholar
 • M.Şürkü Hanioğlu, “Kemalist Oryantalizm”, Sabah, 12 February 2012, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/ hanioglu/2012/02/12/kemalist-oryantalizm,. google scholar
 • Hatice Selen Akçalı Uzunhasan, Political Propaganda during the Single-Party regime in Turkey (1931-1946), BÜ The Ataturk Institute of Modern Turkish History, doctoral dissertation, 2016. google scholar
 • Hoş Geldin Gazi: Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938), Prepared by Cengiz Kahraman, Yapı ve Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2019. google scholar
 • Norbert von Bischoff, Ankara 1935: Bir Yabancı Gözüyle Türkiye’deki Yeni Gelişimin Anlamı, translated: Güven Göktan Uçer, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2014. google scholar
 • Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting, University of Chicago Press, 2009. google scholar
 • Serra Utkum İkiz, “Hermann Jansen’in Ankara Planı”, https://www.arkitektuel.com/hermann-jansenin-ankaraplani/, Accessed: 16.11.2019. google scholar
 • Seyit Ali Ak, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı: 1923-1960, Remzi, İstanbul, 2001. google scholar
 • Sibel Bozdoğan-Reşat Kasaba (eds.), “Introduction”, Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Seattle: University of Washington Press, 1997. google scholar
 • Sibel Bozdoğan, Modernizm and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, The University of Washington Press, 2001. google scholar
 • Tanju İnal-Mümtaz Kaya, “La Turquie Kamâliste: voie/voix francophone(s) pour une Turquie kémaliste”, Le français langue des “élites” dans le bassin méditerranéen et les pays balkaniques (XVIIIe siècle-moitié du XXe siècle), 38/39, 2007, https://journals.openedition.org/dhfles/336, Accessed: 27.06.2019. google scholar
 • Türkkaya Ataöv, “The Principles of Kemalism”, The Turkish Yearbook of International Relations, v.20, 1981, pp.19-44.http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/1567/17013.pdf. Accessed: 16.06.2019. google scholar
 • Vedat Nedim Tör, “Türkiye’de Fotoğraf Sanatı ve Bir Anı”, Sanat Dünyamız, Yapı ve Kredi, 1980. google scholar
 • Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Yaşantı, Yapı ve Kredi Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2010. google scholar
 • “Türkiye’nin Kalbi: Ankara”, Director: Sergei Yutkevich, Scenario by L.Arnştam and S.Yutkevich, produced by the collaboration of Ministry of Culture of the Republic of Turkey and Leningrad Film Studios, Lenfilm, 1933. https://www.imdb.com/title/tt0171070/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1, https://www.youtube.com/ watch?v=DNGaZraH8e4, Accessed: 20.06.2019. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.