BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS01.2021.001.021   IUP :10.26650/PB/PS01.2021.001.021    Tam Metin (PDF)

Yaşlı Beyaz Cüce Etkisinde Manyetik Aktivite Nedeniyle Kırmızı Cüce Bileşenli KIC11548140’nin Evrimi

Ezgi YoldaşHasan Ali Dal

Bu çalışmada, KIC 11548140’ın Kepler uydusu ile elde edilen fotometrik verisinin analizi ile ulaşılan sonuçlar sunulacaktır. Kepler uydusu ile 184.306 gün boyunca yüksek zaman çözünürlüklü olarak gözlenen sistemin, tutulmalar dışında kalan ve soğuk yıldız lekelerinden kaynaklanan sinüzoidal değişimi ile kısa süreli parlamalar şeklinde görülen flare parlamaları tespit edilmiş ve ayrı ayrı analiz edilip modellenmiştir. Bununla birlikte 125 tane minimum zamanı belirlenmiştir. 225 flare parlaması için flare parametreleri hesaplanmıştır. Sistemin sergilediği flareler için the One Phase Exponential Association (OPEA) modeli yapılıp, model parametreleri elde edilmiştir. Aktif bileşenin doyma düzeyi olan Plateau değeri 2.3121±0.0964 sn, Half-life değeri ise 2233.6 sn olarak hesaplanmıştır. Bunla birlikte, sistemde gözlenen saatteki flare sayısı değeri olan N1 flare frekansı 0.05087 h-1 olarak, saatte saldığı flare eşdeğer süresi olan N2 frekansı ise 0.00051 olarak bulunmuştur. Elde edilen flareler için maksimum flare parlama süresi Tr = 3942.749 sn iken maksimum toplam flare süresi Tt = 22185.361 sn olarak hesaplanmıştır. Sistemin sergilediği sinüzoidal değişim SPOTMODEL programı ile modellenmiş ve anakol yıldızı olan bileşenin iki farklı aktif bölgeye sahip olduğu, bu bölgelerden birinin 3.95 yıl, diğerinin 8.37 yıllık göç dönemine sahip olduğu belirlenmiştir. Flare aktivitesinin boylamsal davranışı incelendiğinde, beyaz cüce bileşen nedeniyle flarelerin belirli evrelerde ortaya çıkma eğiliminde olduğu görülmüştür. (O-C II) artıklarının analizi sonucunda, baş bileşenden yoldaş bileşene yılda 4.82×10-5 Mʘ madde aktarıldığı tespit edilmiştir.Referanslar

 • Balaji, B., Croll, B., Levine, A.M., Rappaport, S., 2015, MNRAS, 448, 429 google scholar
 • Borucki, W.J., Koch, D.G., Basri, G. ve diğ., 2011, ApJ, 736, 19 google scholar
 • Gershberg, R.E., 2005, Solar-Type Activity in Main-Secauence Stars (New York: Springer), 53 google scholar
 • Matijevič, G., Prša, A., Orosz, J.A. ve diğ., 2012, AJ, 143, 123 google scholar
 • Mirzoyan, L.V., 1990, Flare Stars in Star Clusters, IAU Symp. 137, Associations and the Solar Vicinity (Dordrecht: Kluwer), 1 google scholar
 • Muirhead, P.S., Vanderburg, A., Shporer, A. ve diğ., 2013, ApJ, 767, 111 google scholar
 • Pigatto, L., 1990, Flare Stars in Star Clusters, IAU Symp. 137, Associations and the Solar Vicinity (Dordrecht:Kluwer), 117 google scholar
 • Ribárik, G., 2002, Occasional Technical Notes from Konkoly Observatory No. 12, available at http://www.konkoly.hu/staff/ribarik/SML/ google scholar
 • Ribárik, G., Oláh, K., Strassmeier, K.G., 2003, AN, 324, 202 google scholar
 • Ritter, H., Kolb, U., 2003, A&A, 404, 301 google scholar
 • Rodonó, M., 1986, NASSP, 492, 409 google scholar
 • Slawson, R., Prša, A., Welsh, W.F. ve diğ., 2011, AJ, 142, 160 google scholar
 • Stauffer, J.R., 1991, in Proc. NATO Advanced Research Workshop on Angular Momentum Evolution of Young google scholar
 • Stars, ed. S. Catalano and J.R. Stauffer (Dordrecht: Kluwer), 117 google scholar
 • Tran, K., Levine, A., Rappaport, S. ve diğ., 2013, ApJ, 774, 81 google scholar
 • Zacharias, N., Monet, D.G., Levine, S. E. ve diğ., 2004, AAS, 205, 4815 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.