BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.12   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.12    Tam Metin (PDF)

Çevrimiçi Gönüllülük ve Sivil Toplum Kuruluşları

Derya Kılıçalp

Çevrimiçi gönüllülük; erişim kolaylığı ve zamanın verimli kullanılmasını sağlaması, sınırları aşması, gönüllülerin potansiyellerini ortaya çıkarması gibi nedenlerle, içinde bulunduğumuz dönemde gönüllüleri ve STK’ları fazlasıyla heyecanlandırıyor, yeni çalışma ve istihdam alanları yaratıyor. İlk defa gündeme geldiği 1970’lerden bugüne, çeşitli kurumlarda kurduğu tema biçimleri ve kullandığı araçların çeşitliliğine göre farklılaşarak yaygınlaşan çevrimiçi gönüllülük, 2000’li yıllardan beri daha yoğun bir şekilde dünya gündemine girmiştir. Yüz yüze gönüllülüğe oranla daha az olmakla birlikte çevrimiçi gönüllülük varlığını sürdürmeye hep devam etmiştir. COVID-19 pandemisi ile birlikte çevrimiçi gönüllülük hiç görülmediği kadar çok yaygınlaşmış ve erişilebilirlik fırsatları artmıştır. Online gönüllülük, e-gönüllülük, sanal gönüllülük, dijital iletişimle gönüllülük gibi isimlerle de anılan bu görece yeni eğilimin tam olarak ne olduğu ve hangi faaliyetleri kapsadığı, avantajları ve dezavantajları, yüz yüze gönüllülük ile ilişkisi gibi konular bu bölümde ele alınacaktır. Ayrıca bu bölümde “Çevrimiçi gönüllülük, yüz yüze gönüllülüğün yerini tutacak mı?”, “Çevrimiçi gönüllülük sürdürülebilir mi?”, “Çevrimiçi gönüllülük sunduğu fırsatların peşi sıra yeni eşitsizlikler mi doğuruyor?”, “Çevrimiçi gönüllülük etiği tartışmaları ne noktadadır?” gibi sorulara dünyadaki güncel gelişmeler ışığında cevap aranacaktır.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.