BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.07   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.07    Tam Metin (PDF)

Gönüllü Projeler Geliştirme ve Uygulama

Ömer Özdinç

Gönüllülük uygulamalarında genellikle süreç şöyle işler: Bir sorun tespit ederiz ve bu sorunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik bir çözümümüz olur. Bunu karşılık beklemeden uygulamaya geçirdiğimizde gönüllülük çalışmalarına katkıda bulunmuş oluruz. Peki bu süreçte tespit ettiğimiz çözümü nasıl hayata geçireceğiz? Nasıl planlayacağız? Hedeflerimiz tam olarak ne olacak? Bu hedeflere ulaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceğiz? Bu faaliyetler için gerekli kaynakları nasıl planlayacağız? Bu kaynakları nereden temin edeceğiz? Gönüllü faaliyetlerimizi destekleyecek gelir kaynaklarını nasıl oluşturabiliriz? Dışarıdan nasıl fon bulabiliriz? Çalışmalarımızı fonlayacak kurumlara kendimizi nasıl anlatabiliriz? Tüm bu sürecin istediğimiz şekilde, yani planladığımız kaynaklarla ve bütçeyle gerçekleşmesini nasıl sağlayacağız? İşte tüm bu soruların cevapları aslında tek bir kavramla ilişkili: Proje. Bu sebeple, özellikle son yıllarda gönüllülük ve sosyal sorumluluk çalışmaları söz konusu olduğunda en çok kullanılan kavramlardan biri de “proje” olmuştur. Bu bölümde proje kavramının ne olduğunu, hangi çalışmaları proje olarak adlandırabiliyorken hangilerine bu ismi veremeyeceğimizi, bir fikrin proje üzerinden uygulamaya aktarılırken hangi evrelerden geçeceğini tartışacağız. Projelerin yönetilmesiyle ilgili farklı yaklaşımları ve bir projenin yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını ele alacağız. Bununla birlikte projelerimize nasıl fon bulabileceğimizi, fon veren kurumların istediği proje başvuru dokümanını nasıl hazırlayabileceğimizi örneklerle görmüş olacağız.Referanslar

  • Kernzer, H. (2015). Proje yönetimi 2.0, (Çev. Levent Göktem) İstanbul: Optimist Yayınları. google scholar
  • Project Management Institute Türkiye (2017). Proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzu (PMBOK Kılavuzu), (Çev. PMI Türkiye), 6.Baskı. google scholar
  • Oxford Dictionary of English, Erişim Tarihi: 2021. google scholar
  • Peltekoğlu F.B. (2007). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta Yayınları. google scholar
  • Yentürk, N., Aksakoğlu Y. ve Akyüz, A. (2016). AB ve Kalkınma Ajanslarına yönelik proje hazırlama ve bütçeleme teknikleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.