BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.02   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.02    Tam Metin (PDF)

Gönüllülüğü Tanımlamak

Murat ŞentürkBüşra Turan Tüylüoğlu

Gönüllülük son yıllarda çok daha sık duyulan ancak hemen herkesin tanımlamakta zorlanacağı kavramlardan biridir. Gönüllülüğün toplum hayatının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir dünya için ortaya koyduğu potansiyel, onun iyi anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Zira günümüz dünyasında fırsat eşitsizlikleri, açlık ve yoksulluk, insan ve hayvan hakları ihlalleri, savaşlar ve kıtlıklar, ekolojik dengesizlik, afet ve salgın gibi sorunlar git gide büyümekte ve hem gezegenimizi hem canlı yaşamını hem de toplumsal düzeni tehdit etmektedir. Gönüllülüğün insanları ortak sorunlar etrafında buluşturarak tüm bu sorunlara alternatif çözümler üretebilme ve daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme potansiyelinden hareketle bu bölümde “Gönüllülük nedir?”, “Gönüllü kimdir?”, “Gönüllüler ve gönüllülük neden önemlidir?” gibi soruların cevapları aranmakta; gönüllülüğün uygulama alanları ve gönüllülük türleri incelenmektedir. Ayrıca gönüllülerin toplumsal arka planı, psikolojik özellikleri ve gönüllü olma nedenleri, gönüllülükte dini ve sosyal değerler, günlük hayatta gönüllülüğün önemi, gönüllü olmanın önündeki engeller ve benzeri hususlar bu bölümde ele alınmaktadır.Referanslar

  • Altay, Ö. F., Başarslan, F. ve Güzeliş, N. (2016). Giriş: Gönüllülüğü Araştırmak içinde Üniversitede Gönüllü Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algıları, Eğilimleri ve Deneyimleri Araştırması: İstanbul Üniversitesi Örneği, Ed: Şentürk, M., Adıgüzel, Y., Turan, B., İstanbul: Turing Yayınları. google scholar
  • Çevik, A. (2012). Gönüllü Motivasyon Envanteri: Türk Popülasyonuna Uyarlanması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
  • Görgün Baran, A. (2019). Türkiye’de Gençlerin Gönüllülük Faaliyetlerine Katılım Durumu. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7, 5-26. google scholar
  • Öztürk, N. S. (2019). Türkiye>de Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Kaynak Geliştirme Süreçlerine Katılımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İstanbul. google scholar
  • UNV. (2018). The Thread That Binds: Volunteerism and Community Resilience. United Nations Volunteers. google scholar
  • Şentürk, M., Adıgüzel, Y. ve Turan, B., (2016). Üniversitede Gönüllü Olmak. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları. google scholar
  • Wilson, J. (2012), Volunteerism research: A review essay, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41, 2: 176-212. google scholar
  • Yaman, Y. (2005). Gönüllülük Psikolojisi ve Gönüllü Yönetimi. In L. Sunar (Ed.), STK’lar için Yönetim Rehberi. Kaknüs Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.