BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.10   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.10    Tam Metin (PDF)

Gönüllülük ve Sosyal Girişimcilik

Hülya Denizalp

Sosyal girişimcilik tarih boyunca insanlığın bir parçası olduğu gibi gönüllülük ile de çoğunlukla iç içe geçmiştir. Sosyal girişimciler bir ihtiyacı tespit ederek ona çözüm üreten gönüllülerdir. Kendi çıkarlarına hareket etmezler, önemli olduğuna inandıkları bir meselenin çözümünün bir parçası olmak istediklerinden gönüllülük çerçevesinde hareket ederler. Sosyal girişimcilik en genel ifade ile kişinin değil doğanın veya toplulukların bir ihtiyacını karşılamak ve/veya sorununu çözmek için girişimcilik temelinde çalışılmasıdır. Sosyal girişimcinin başarısında ona eşlik eden gönüllülerin önemli bir payı vardır ve söz konusu başarının gerçekleşmesi için gönüllülerin katkıları vazgeçilmezdir. Sosyal girişimcilik değişimi hedefler; hem bireysel hem de toplumsal değişimler için imkân sunar. Sosyal girişimcilik etrafında kurulan ağların ve örgütlenmelerin yanı sıra bu konudaki yayınların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sosyal girişimci ile sosyal girişim veya sosyal işletme birbirlerinden ayrı kavramlardır. Bu bölümde sosyal girişimci ve sosyal işletmenin farkları, sosyal girişimciliğin özellikleri, sosyal girişimcilerin sürdürülebilir yaşam açısından önemi, sosyal girişimciliğin bireysel ve toplumsal değişimdeki konumu gönüllülükle ilişkili bir biçimde ele alınmaktadır.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.