BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.13   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.13    Tam Metin (PDF)

Gönüllülükte Sosyal Etki Değerlendirmesi

Büşra Turan Tüylüoğlu

Sosyal etki, gönüllülük faaliyetlerinin muhtemel sonuçlarına ilişkin bir kavrayış geliştirmeyi sağlayan önemli bir kavramdır. Yalnızca gönüllülük faaliyetlerinde değil toplumu veya toplulukları ilgilendiren her türlü plan, proje, program ve politika için kritik bir yaklaşım sağlayan bu kavram, gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin ilgili toplum/topluluklar için “gerçekte” ne anlama geldiğini anlamak için anahtar bir rol üstlenir. Son yıllarda gönüllülük ve sivil toplum alanında öne çıkan sosyal etki değerlendirmesi ise söz konusu faaliyetlerin yarattığı ve yaratabileceği sosyal etkiyi somut bir şekilde ortaya koyabilmenin temel yoludur. Sosyal etki değerlendirmesi toplumu ve/veya toplulukları ilgilendiren her türlü faaliyetin yapılandırılmasını sağlayarak bu faaliyetlerden azami fayda elde edilmesini ve faaliyetlerde ortaya çıkması muhtemel zararların asgariye indirilmesini mümkün kılan bir analiz sürecini ifade eder. Bu bölümde sosyal etki kavramının ve sosyal etki değerlendirmesinin ne olduğu, sosyal etkinin hangi yöntemlerle, nasıl değerlendirilebileceği ve bu değerlendirmenin faydaları ile sınırlılıkları konu edilecek; gönüllülükte sosyal etki değerlendirmesinin rolü ele alınacak; sosyal etki değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanacaktır.Referanslar

 • Erkan, Y. C. (2019). Sosyal Etki Ölçümü İçin Sosyal Yatırımın Geri Dönüşü (SROI) Yöntemi: İçerik Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. google scholar
 • European Commission. (2014). Proposed Approaches to Social Impact Measurement. Luxembourg: European Union. google scholar
 • International Association for Impact Assessment. (2015). Social Impact Assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects. International Association for Impact Assessment. google scholar
 • KUSIF. (2020). Tanımlar. Sosyal Etki Analizi: sosyaletkianalizi.com/tanimlar/ adresinden alındı google scholar
 • Müftügil Yalçın, A. S., & Güner, D. (2015). Sosyal Etki Ölçümlemesi: KUSIF 4 Adım Yaklaşımı. İstanbul: KUSIF Yayınları. google scholar
 • Müftügil Yalçın, A. S., Emiroğlu, T., & Güner, D. (2016). Fon Veren Kurumlar İçin sosyal Etki Ölçümleme Rehberi. İstanbul: KUSIF Yayınları. google scholar
 • Maas, K. (2008). Social Impact Measurement: Towards a guideline for managers. EMAN-EU 2008 Conference, (s. 75-79). google scholar
 • Maas, K. (2009). Corporate Social Performance: From Output Measurement to Impact Measurement. Rotterdam: ERIM. google scholar
 • Ongan, G. (2019). Sosyal Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi. google scholar
 • The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment. (1994). Guidelines and Principles For Social Impact Assessment. U.S. Department of Commerce. google scholar
 • The Outward Bound Trust. (2017). Social Impact Report 2017. google scholar
 • TÜSEV. (2013, Mart 19). Sosyal Etki Analizi: Sosyal Girişimler ve STK’lar için Yöntemler. Sosyal Girişim: http://sosyalgirisim.org/userfiles/document/19%20Mart%20Sosyal%20Etki%20Analizi%20Semineri%20 Notlar%C4%B1.pdf adresinden alındı google scholar
 • Vanclay, F. (2003). International principles for social impact assessment. Impact assessment and project appraisal, 21(1), 5-12. google scholar
 • Wilson, E. (2017). What is Social Impact Assessment? a product of the project Indigenous Peoples and Resource Extraction in the Arctic: Evaluating Ethical Guidelines at the Ârran Lule Sami Centre. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.