BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.14   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.14    Tam Metin (PDF)

Gönüllülükte Veri Temelli Politika Geliştirme

Esra Huri Bulduk

Gönüllülük ve veri temelli çalışma birbirine uzak iki kavram gibi algılansa da aslında iç içe geçmektedirler. Okuyacağınız bölümde, gönüllülük gibi kaynak sıkıntısı yaşanan alanlarda veri kullanımının verimliliği nasıl artıracağını tartışacağız. Gönüllü arama bulma sürecinden gönüllü motivasyonuna kadar farklı aşamalarda veri temelli çalışmalara ilişkin örnekler üzerinde duracağız. Veri temelli çalışmanın, gönüllülerin hedeflenen toplumsal katkının artılılmasındaki rollerini de nasıl görünür kıldığını aktaracağız. Sivil toplum literatüründeki bazı yaklaşımlara göre veri temelli çalışma sivil toplumun varoluş amacından kopma ve verilen emeklerin sayılara indirgenmesi olarak değerlendirilse de, gönüllülerin yaratıcılık alanlarını kısıtlamayan ve “mana”dan uzaklaşmadan kurgulanan veriye dayalı bir gönüllü yönetim sisteminin arzulanan hedeflere ulaşmada en etkili yollardan biri olduğunu göreceğiz.Referanslar

 • Donahue, K. (2008). Monitoring Volunteers: A Guide To Collecting And Using Data. London: Institute for Volunteering Research. google scholar
 • Güngör, F., & Çölgeçen, Y. (2013). STK’larda gönüllü yönetimi ve motivasyonun performansa etkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 163-187. google scholar
 • Hager, M. A. (2004). Volunteer management practices and retention of volunteers. google scholar
 • Kurt, S. & Taş, Y. (2015). Sivil Toplum Örgütlerinde Profesyonel Ve Gönüllü Çalişma Ilişkileri: Tehditler Ve Firsatlar. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(8), 199-214. google scholar
 • Macintyre, A. (2020). Campaigning by Numbers: The Role of Data-Driven Practices in Civil Society Organisations. google scholar
 • Öğüt, A. (2001) Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım: İstanbul. google scholar
 • Raley, R. (2013). Dataveillance and countervailance. google scholar
 • Rehnborg, S. J., Bailey, W. L., Moore, M., & Sinatra, C. (2009). Strategic volunteer engagement: A guide for nonprofit and public sector leaders. RGK Center for Philanthropy & Community Service. google scholar
 • Erdoğan, E., Uyan-Semerci, P., Yentürk, N. & Yurttagüler, L. (2020) Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul. google scholar
 • Yıldırım, S. (2004). Bilgi Ekonomisi Ve Bilgi Ekonomisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 105-124. google scholar
 • Zola, D., Naletto, G., & Andreis, S. (2015). How to do (good) things with data. Civil society data-driven. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.