BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.08   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.08    Tam Metin (PDF)

Küresel Perspektiften Gönüllülük

Narendra MishraNil Memişoğlu

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (kısaca UNV; United Nations Volunteers) gönüllü faaliyetler aracılığı ile dünya çapında barışa ve kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. BM Gönüllüleri gönüllülüğün değerini ve küresel tanınırlığını desteklemek üzere Türkiye’nin de üyesi olduğu çeşitli uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde hareket etmektedir. BM Gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme, UNDP) çatısı altında çalışmaktadır. Gönüllüler çatışma, doğal afet gibi her türlü acil durumda ön cephede yer almaktadır. Fakat daha az görünür olmakla beraber nitelikli eğitim olanaklarının az olduğu, hastalık ya da yoksunluk gibi insanların dayanıklılığını imtihan eden olumsuzluklarla baş etmede de gönüllüler önemli roller üstlenmektedir. Özellikle kamu desteği ya da farklı güvenlik ağlarından yoksun pek çok topluluk için gönüllülük, kolektif risk yönetimine imkan tanıdığı için temel bir hayatta kalma stratejisi olarak işlev kazanmaktadır. Gönüllülüğün üniversite ve üniversite öğrencilerine de birçok yönden katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu bölümde gönüllülüğün sunduğu avantajlar ile gönüllü çalışma süreçleri üzerinde durulmakta, aynı zamanda üniversitelerin gönüllülük programlarını nasıl hayata geçirebileceklerine dair araştırmalara kısaca dikkat çekilmektedir. Üniversitelerin gönüllülük faaliyetleri için sunduğu imkanlar, gönüllülerin kalkınma süreçlerine katkılarını da temelden etkilemektedir. Dolayısıyla bu bölüm, öğrencilerin küresel, ulusal ve yerel düzeylerde gönüllülüğün potansiyelini fark etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Gönüllülük sosyal güvenin oluşmasına, sosyal katılımın sağlanmasına, temel hizmetlerin gelişmesine ve insani gelişmenin artmasına katkıda bulunabilir. Gönüllüler ve gönüllülük, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile canlı siyasi münazara atmosferi gibi destekleyici koşulların var olduğu ortamlarda en büyük katkıyı sağlayabilir.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.