BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.15   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.15    Tam Metin (PDF)

Kurumsal Gönüllülük ve Özel Sektörde Sosyal Sorumluluk Projeleri

Hikmet Ceyhun Göcenoğlu

Gönüllülük uygulamaları özel sektörün sosyal sorumluluk alanındaki stratejileri ve uygulama araçlarının da önemli bir parçasıdır. Bu bölümde özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri dahilinde gönüllülük ekosistemine girişi ve bu alan ile ilişkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede öncelikle kurumsal gönüllülüğün hangi kurumsal ve toplumsal nedenlerle şekillendiği, özel sektör çalışanlarının bu alana olan ilgisinin nedenleri, iş birliklerinin hem işletmeler hem de toplum için ortaya çıkardığı sonuçlar değerlendirilecektir. Bu başlıkları, özel sektörün hayata geçirdiği gönüllülük uygulamalarının farklı modellerinin sunulacağı kısım takip edecektir. Son başlıkta ise özel sektörün toplumsal paydaşlarının ve hissedarlarının beklentilerine yanıt verebilmek için sürekli dönüşüm ve değişim içinde olması değerlendirilerek değişen toplumsal, çevresel ve ekonomik koşulların kurumsal gönüllülüğün önüne getirdiği engeller ve fırsatlar incelenecektir. Bu bölümde bir yandan kurumsal gönüllülüğü çeşitli boyutlarıyla ele almak amaçlanırken diğer yandan sivil toplum kuruluşları ve işletmeler arasında kurumsal gönüllülük üzerinden kurulabilecek ortaklıkların teşvik edilme ve geliştirilme imkanlarına işaret edilecektir.Referanslar

 • Ararat, M. (2008). A development perspective for “corporate social responsibility; case of Turkey. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 8(3), 271-285. google scholar
 • Brewis, G. (2004). Beyond banking: Lessons from an impact evaluation of employee volunteerism at Barclays Bank. Voluntary Action, 6(3): 13-25. google scholar
 • Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (BİLGİ STÇM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ GÖÇ). (2019) Gönüllülük Araştırması. Erişim adresi https://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2019/12/16/o%CC%88nu%CC%88llu% CC%88lu%CC%88kAras%CC%A7t%C4%B1rmaSonuc%CC%A7lar%C4%B1.pdf Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Blackbaud, (2020) Industry Review Employee Engagement & Corporate Social Responsibility. Erişim adresi https://hello.blackbaud.com/rs/053-MXJ-131/images/YourCauseReport_5.2.pdf Erişim tarihi 30 Ekim 2020 google scholar
 • Borusan Holding, Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu. (2018) Faaliyet Raporu. Erişim adresi: https:// www.borusan.com/_Media/tr/AnnualReports/2018/tr/okyanus-gonullu-borusanlilar-platformu.html Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Bussell H, Forbes D. (2008). How UK universities engage with their local communities: A study of employer supported volunteering. International Journal ofNonprofit and Voluntary Sector Marketing 13: 363-378. google scholar
 • Cook, J. ve Burchell, J. (2017). Bridging the Gaps in Employee Volunteering: Why the Third Sector Doesn’t Always Win. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47(1), 165-184. google scholar
 • Deloitte (2021) Millennial Survey. Erişim adresi: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/ articles/millennialsurvey.html Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Du, S., Bhattacharya, CB., ve Sen, S. (2010). Corporate Social Responsibility and Competitive Advantage: Overcoming the Trust Barrier. ESMT Working Paper No. 10-006 google scholar
 • Dünya Gazetesi (2019) Nestle gönüllüleri, çevre için Karacabey’de buluştu. Erişim adresi:https://www.dunya. com/surdurulebilir-dunya/nestle-gonulluleri-cevre-icin-karacabeyde-bulustu-haberi-440411 Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Glassdoor (2019) 10 Companies with unique volunteer opportunities. Erişim adresi: https://www.glassdoor.com/ blog/10-companies-with-unique-volunteer-opportunities/ Erişim Tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Holroyd, M. (2011, 25 Aralık). Volunteering benefits emotional health. The Columbian. Erişim adresi: http:// www.columbian.com/news/2011/dec/26/volunteering-benefits-emotional-health google scholar
 • Houghton, S. M., Gabel, J. T. A., ve Williams, D. A. (2009). Connecting the two faces of CSR: Does employee volunteerism improve compliance? Journal ofBusiness Ethics, 87(4): 477-494. google scholar
 • HR Dergi (2020) Yetenek açığı son yılların en yüksek seviyesinde. Erişim adresi: https://hrdergi.com/yetenek-acigi-son-yillarin-en-yuksek-seviyesinde Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Göcenoğlu, Ceyhun (2021). Sivil Toplum ve Özel Sektör İş Birliğinde Yeni Dönem: Döngüsel Ekonomiye Uyum. Betül Önay Doğan ve Nihal Kocabey-Şener (Eds.), Temel Kavramlarla Sivil Toplum: Sektörün Kaleminden (s. 39-51). Nobel Akademik Yayıncılık. google scholar
 • Group, P. I., & Mallya, P. (2019). Managerial Decision-Making Process in CSR: Employee Volunteering. Journal of Strategic Human Resource Management, 8(2), 1-11. google scholar
 • IBM (2020) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. Erişim adresi: https://ibmorg-public.s3.us-east.cloud-object-storage.appdomain.cloud/responsibility/cr/pdfs/IBM-2020-CRR.pdf Erişim Tarihi 21 Ağustos 2021 google scholar
 • Jones, David A., Willness, Chelsea R. ve Madey, S. (2014) Academy ofManagement Journal. April 2014, vol. 57 Issue 2, p383-404. 22p. 1 google scholar
 • Jones, David A. (2010) Journal of Occupational & Organizational Psychology. Dec2010, Vol. 83 Issue 4, p857-878. 22p. google scholar
 • Kibar Holding (2021) Kibar Gönüllüleri Faaliyet Raporu. Erişim adresi: https://www.kibar.com/tr-tr/~/media/ files/pdf/kibar-gonulluleri/kibar-gonulluleri-faaliyet-raporu-v2-2019.pdf Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Kotler, P., ve Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. Hoboken, NJ: JohnWiley & Sons, Inc. google scholar
 • Licandro, O. (2017). The Relationship between Corporate Volunteering and Corporate Social Responsibility: Results of an Empirical Study. Ekonomski Vjesnik, 30(1), 67-83. google scholar
 • Meijs, L. C. P. M., ve Van der Voort, J. M. (2004). Corporate volunteering: from charity to profit - non-profit partnerships. Australian Journal on Volunteering, 9: 21-32. google scholar
 • Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (2021) Gönülden Ödüller. Erişim Adresi: https://osgd.org/gonulden-oduller/ Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (2018) Visa Türkiye ve Tema Vakfı orman ekosistemini tanıma ve çevre temizliği etkinliği. Erişim adresi: https://osgd.org/2018/11/27/visa-turkiye-ve-tema-vakfi-orman-ekosistemini-tanima-ve-cevre-temizligi-etkinligi/ Erişim tarihi 30 Ekim 2021 google scholar
 • Rodell, Jessica B. (2013). Finding Meaning through Volunteering: Why Do Employees Volunteer and What Does It Mean for Their Jobs? Academy of Management Journal Vol. 56, No. 5 google scholar
 • Rodell, J. B., Booth, J. E., Lynch, J. E., ve Zipay, K. P. (2017). Corporate volunteering climate: mobilizing employee passion for societal causes and inspiring future charitable action. Acad. Manage. J. 60, 1662-1681. doi: 10.5465/amj.2015.0726 google scholar
 • Rodell, J. B., Breitsohl, H., Schroeder, M., ve Keating, D. J. (2016). Employee Volunteering: A Review and Framework for Future Research. Journal Of Management, 42(1), 55-84. google scholar
 • Rodell, J. B., Sabey, T. B., ve Rogers, K. M. (2020). “Tapping” into Goodwill: Enhancing Corporate Reputation through Customer Volunteering. Academy of Management Journal, 63(6), 1714-1738 google scholar
 • Roza, L., Shachar, Meijs, L., ve Hustinx, L. (2017). The nonprofit case for corporate volunteering: a multi-level perspective. Service Industries Journal, 37(11-12), 746-765. google scholar
 • Saz-Gil, M.I., Cosenza, J.P., Zardoya-Alegria, A. ve Gil-Lacruz, A., (2020) Exploring Corporate Social Responsibility under the Background of Sustainable Development Goals: A Proposal to Corporate Volunteering, Sustainability, 12(12), 4811 google scholar
 • Shantz, A., ve Dempsey-Brench, K. (2021). How Volunteerism Enhances Workplace Skills. MIT Sloan Management Review, 62(4), 1-6. google scholar
 • Stibbe, D.T., Reid, S., ve Gilbert, J.; 2019, The Partnering Initiative and UN DESA Maximising the Impact of Partnerships for the SDGs ; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Partnerships_ for_the_SDGs_Maximising_Value_Guidebook_Final.pdf Sayfa 14 google scholar
 • Uşaklıgil, H. O. ve Baltaş, A. (Kasım 2014) Çalışan Bağlılığı Efsanesi, Harvard Business Review Dergisi. Erişim Adresi: https://hbrturkiye.com/dergi/calisan-bagliligi-efsanesi google scholar
 • World Community Grid (2017) It’s not just big data. It’s for the good of humanity. Erişim adresi: https://www. worldcommunitygrid.org/about_us/viewNewsArticle.do?articleId=523 Erişim tarihi 16 Eylül 2021 google scholar
 • Zhu, F., Wang, Z., Yu, Q., Hu, T., Wen, Y., ve Liu, Y. (2014). Reconsidering the Dimensionality and Measurement of Employer Brand in the Chinese Context. Social Behavior and Personality: An International Journal, 42(6): s. 933-948 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.