BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.16   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.16    Tam Metin (PDF)

Bir Hava Trafik Kontrolörünün Gözünden Hava Trafik Kontrolörlüğü: Sorular-Yanıtlar

Cantuğ Kayalı

Bir hava trafik kontrolörü tarafından yazılan bu bölüm içerisinde hava trafik kontrolörlüğü mesleğinin doğası, bu mesleği yapacak kişilerde olması gereken kişilik özellikleri, beceriler, yetenekler, bilgiler ve mesleği yapacak kişilerin üstlenmeleri gereken görev ve sorumluluklar toplamda 13 soru cevap çerçevesinde ele alınmıştır. Bölüm içerisinde de vurgulandığı üzere, hava trafik kontrolörü (HTK), kontrolü altındaki hava sahası içerisinde uçuş icra eden her hava aracından sorumlu olan ve bu uçuşları takip eden personeldir. Bu alan içindeki tüm hava operasyonları onların bilgisi dâhilinde gerçekleşir. HTK’larda olması gereken temel özelliklerin başında hızlı ve doğru karar verebilme yeteneği ve soğukkanlılık gelir. Ayrıca üç boyutlu düşünme yeteneği ve bellek de çok önemlidir. Empati yapabilen, çok boyutlu düşünebilen, çoklu görev iş yapısına uyumlu, durum farkındalığı yüksek, zorluklar karşında hemen pes etmeyen ve iyi bir sözel iletişim yeteneğine sahip kişiler bu mesleği daha iyi yapabilirler. Acil bir durum ya da kaza olduğunda görevi aksatmadan sürdürme zorunluluğu da psikolojik yönden dayanıklı olmayı gerektirir. Bir HTK havacılık teknolojisini çok yakından takip etmeli ve işte kullanılan alet ve ekipmanlar konusunda detaylı bilgiye sahip olmalı, İngilizce başta olmak üzere en az iki yabancı dile hâkim olmalıdır. Hava trafik kontrolörlerinin stajyer olarak başladıkları eğitimleri her yıl tazeleme eğitimleriyle devam eder. Vardiyalı çalışma, ağır iş yükü ve stres zamanla bu meslek sahiplerinde tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Bu konularla ilgili olarak olumsuz etkiler ortaya çıkmadan hava trafik kontrolörlerine sağlanacak profesyonel destek önemli olabilir. Stres, zaman baskısı, yorgunluk ve uyku düzensizliği ile başa çıkma konusunda etkili müdahaleleri sınayan akademik çalışmalar fayda sağlayabilir. Pilotkontrolör çatışmaları da ileriki çalışmalarda incelenebilecek bir diğer konu olarak önerilebilir.  


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.16   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.16    Tam Metin (PDF)

An Air Traffic Controller’s Viewpoint on Being an Air Traffic Contro-ler: Questions-Replies

Cantuğ Kayalı

In this chapter, an air traffic controller (ATC) answers 13 questions to explain the nature of the air traffic controller job by focusing on required personality characteristics, skills, abilities, and knowledge, along with an ATC’s job responsibilities and duties. ATCs are responsible for each flight within their assigned area or space. They constantly monitor the movements of the aircraft within this space and all air operations taking place in this area are carried out with the knowledge of the ATC. Fast and accurate decisionmaking skills and calmness are two important characteristics that they should have. Additionally, threedimensional thinking and memory are important. Individuals who are empathetic, good at verbal communication and multitasking, who can think multidimensionally, and whose situation awareness and perseverance are high would be more successful in this job. In addition, the requirement of conducting work duties in cases of emergencies or accidents necessitates being psychologically resilient. An ATC should follow aviation technology closely, should have detailed knowledge about the instruments and equipment used at work, and be fluent in two foreign languages, including English. An ATC starts his/her training as an intern and continues being trained throughout his/her career. The most demanding parts of this job are related to shift work and workload. In time, high workload and stress can cause burnout in ATCs. Therefore, providing them with professional help before the onset of the symptoms would be helpful. Additionally, research conducted on ATCs’ stress factors, such as time pressure, fatigue, and shift work sleep disorders would help to produce useful solutions. Conflicts between pilots and controllers might be another topic to be investigated in future studies.Referanslar

  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) (2021). Hava Trafik Kontrol Hizmetinde Acil veya Beklenmedik Durumlar Rehberi. (13. 01.2021 tarihinde https://www.dhmi.gov.tr/Lists/SsdHavaTrafikSbMd_ KurumsalBilveDoc/Attachments/20/Hava%20Trafik%20Kontrol%20Hizmetinde%20Acil%20veya%20 Beklenmedik%20Durumlar%20Rehberi.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
  • First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) (2021). (19.02.2021 tarihinde https://feast-info. eurocontrol.int adresinden alınmıştır.) google scholar
  • International Air Transport Association (IATA). (2020). Annual Review. (21.01.2021 tarihinde https://www.iata. org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2020.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
  • International Civil Aviation Organization (ICAO) (2001). Air Traffic Services. (21.01.2021 tarihinde http:// skyrise.aero/wp-content/uploads/2017/03/ICAO-Annex-11-Air-traffic-services.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
  • International Civil Aviation Organization (ICAO) (2013). Safety Management Manual (SMM). (21.01.2021 tarihinde https://www.icao.int/sam/documents/rst-smsssp-13/smm_3rd_ed_advance.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
  • Mengenci, C. (2014). Ekip kaynak yönetimi ve sivil havayolu kazaları: Türkiye örneği. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 44-61. google scholar
  • Robson, M. (2020). The Most Stressful Job in The World? What it’s Really like to Be an Air Traffic Controller (21.02.2021 tarihinde https://www.forbes.com/sites/michelerobson/2020/05/29/the-most-stressful-job-in-the-world-what-its-really-like-to-be-an-air-traffic-controller/?sh=71d5b401c049 adresinden alınmıştır.) google scholar
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) (2021). Hava Trafik Kontrolörü. (18.01.2021 tarihinde http://web. shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2129-hava adresinden alınmıştır.) google scholar
  • Ünal, E., Gülseren, L., Tokatlıoğlu, B., Kılıçarslan, E.E., Gülseren, Ş. Mete, L., Baysal, S. ve Turgut, S. (2006). Hava trafik kontrolörlerinde stresle başa çıkma eğitiminin ruhsal belirtiler ve tükenmişlik düzeylerine etkisi: Kontrollü, prospektif bir çalışma. Klinik Psikiyatri, 9, 109-115. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.