BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.02   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.02    Tam Metin (PDF)

Bir Kaptan Pilotun Gözünden Hava Yolu Pilotluğu: Sorular-Yanıtlar

İrfan Buyuran

Bu bölüm, pilot olmayı hedefleyen kişilere ve havacılık sektöründe çalışmak ya da araştırmalar yapmak isteyen psikologlara rehberlik etme amacıyla bir Kaptan Pilot’ un gözünden bazı soruları yanıtlamak üzere kaleme alınmıştır. Pilotluk mesleği toplamda 16 soru üzerinden ele alınarak açıklanmıştır. Pilotluğun tanımı ve bir pilotun sahip olması gereken yetkinlikler merkezinde, başarılı bir pilot olabilmek için pilotların ve pilot adaylarının sahip olması gereken özellikler vurgulanmıştır. Profesyonel disiplin ve mesleki motivasyon bir pilotun ve pilot adayının sahip olması gereken ve yıllar boyunca koruması ve geliştirmesi beklenen en temel özelliklerindendir. Pilotların bilgilerini tazelemek, değişen prosedürleri ve yenilikleri öğrenmek için düzenli olarak çalışması; kişisel disiplin, kişisel organizasyon, emniyet odaklı motivasyon, stresle ve zaman baskısıyla başa çıkma gibi konularda ilk günden itibaren gelişim çabası göstermeleri önemlidir. Pilotların hızlı karar vermelerini gerektiren acil durum yönetiminde başarılı olmalarında durum farkındalığı belirleyici faktörlerden biridir. Temel eğitimdeki pilot adaylarının yapacakları öz-değerlendirmelerde adil olmaları, ayrıca teorik ve uçuş eğitimlerine zihinsel olarak hazırlanmayı alışkanlık haline getirmelerinin çok faydalı olacağı önerilmektedir. Psikolojinin çeşitli teori ve modellerinden havacılıkta yararlanılmaktadır. Psikologların, pilot yetkinlikleri ve pilotluk mesleğine ilişkin yayınları takip etmeleri ve sektörle ilgili araştırmaları alanyazına hâkim pilotlarla planlayarak bütüncül bir bakış açısından ele almaları faydalı olacaktır. 


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.02   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.02    Tam Metin (PDF)

A Captan Pilot’s Viewpoint on Being an Airline Pilot: Questions-Replies

İrfan Buyuran

This chapter was written by a Captain Pilot who replied to questions concerning the airline pilot profession to provide guidance to aviation psychologists who want to work or carry out research in the aviation industry and cadet pilot programs. In the chapter, an airline pilot profession is explained by addressing sixteen questions. The definition of piloting and the competencies required for successful performance on the job are identified. Professional discipline and occupational motivation are essential qualities a pilot candidate or pilot should possess and are expected to develop throughout the years. It is crucial for a pilot to develop him/herself from the beginning in terms of personal discipline, personal organization, safety-oriented motivation, coping with stress, and time pressure. Situation awareness is the determining factor for successfully managing emergency conditions. Cadet pilots should be fair in their self-assessment. Additionally, it is advised that they build the habit of practicing mental preparations for the theoretical and flying lessons. The aviation industry benefits from psychological theories and models. Psychologists are recommended to keep up to date with publications that relate to pilot competencies and the piloting profession. Developing research studies in collaboration with pilots who are competent in literature would also be helpful to create a holistic approach. Referanslar

 • Costa, P. T. ve McCrae, R. R. (2011). The five-factor model, five-factor theory, and interpersonal psychology. Handbook of interpersonal psychology: Theory, research, assessment, and therapeutic interventions, 91-104. google scholar
 • Federal Aviation Administration (FAA) (2016). NPRM 81 FR 69908. Document Number 2016-23961. (15.06.2021 tarihinde https://www.federalregister.gov/documents/2016/10/07/2016-23961/pilot-professional-development adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Flin, R., Martin, L., Goeters, K. M., Hormann, H. J., Amalberti, R., Valot, C. ve Nijhuis, H. (2003). Development of the NOTECHS (non-technical skills) system for assessing pilots’ CRM skills. Human factors and aerospace safety, 3, 97-120. google scholar
 • International Air Transport Association (IATA) (2014). IATA Data Report for Evidence-Based Training. 1st Edition. Monreal-Geneva. (15 Haziran 2021 tarihinde data-report-for-evidence-basted-training-ed20one. pdf (iata.org) adresinden alınmıştır.) google scholar
 • InternationalAir TransportAssociation (IATA) (2019). Pilot Aptitude Testing, Edition 3. Guidance Material and Best Practices. (10.11.2020 tarihinde https://www.iata.org/contentassets/19f9168ecf584fc7b4af8d6d1e35c769/ pilot-aptitude-testing-guide.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • International Civil Aviation Organization (ICAO) (2018). ICAO State Letter. Ref.: AN 12/59.1-18/77. Appendix-1 to Chapter 1. (15.06.2021 tarihinde Guidance on the Issuance of SNOWTAM.pdf (icao.int) adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Khatwa, R. Collins, R. ve Helmreich, R.L. (1998-1999). Analysis of critical factors during approach and landing in accidents and normal flight. Data Acquisition and analysis working group. Final report. Flight Safety Digest November 1998-February 1999. (29.12.2020 tarihinde http://www.flightsafety.org/fsd/fsd_nov-feb99.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Kısa Özet (2013). Bröve Nedir? Bröveyi Kim Bulmuştur? (15 Haziran 2021 tarihinde Bröve Nedir Bröveyi kim Bulmuştur - Kısa Bilgiler (kisa-ozet.org) adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Pew, R.W. (2010). Alphonse Chapanis: Pioneer in the Application of Psychology to Engineering Design. (29.12.2020 tarihinde https://www.psychologicalscience.org/observer/alphonse-chapanis-pioneer-in-the-application-of-psychology-to-engineering-design adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Street Jr, D. R. ve Helton, K. T. (1993). The “Right Stuff”: Personality Tests and the Five-Factor Model in Landing Craft Air Cushion Crew Training. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting içinde (920-924). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications. google scholar
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (t.y.). Sözlükler. (14.11.2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr adresinden alınmıştır.) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.