BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.19   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.19    Tam Metin (PDF)

Hava Aracı Bakım Teknisyenlerinin Nitelikleri ve Yetkinliklerinin Önemi

Tarık GüneşUğur TurhanBirsen Açıkel

Hava aracı bakım faaliyetleri, havacılık alanında sürdürülen operasyonların emniyetli ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli niteliklere ve yetkinliklere sahip bakım teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Hava araçlarının ve uçuş operasyonlarının sayısının artması ile birlikte havacılık sektöründe görev alacak çalışanların sayısında da artış beklenmektedir. İş yükünün artması ve havacılık sistemlerinin daha karmaşık bir hale gelmesiyle birlikte çalışanların sahip olduğu yetkinlikler daha da önemli hale gelecektir. Uluslararası havacılık otoritelerinin de ifade ettiği gibi havacılık sektörü önümüzdeki senelerde önemli sayıda nitelikli ve yetkin pilotlara, hava trafik kontrolörlerine, mühendislere, yer işletme çalışanlarına ve bakım teknisyenlerine ihtiyaç duyacaktır. Havacılık operasyonlarındaki kritik rolü bilinen bakım teknisyenleri, zaman zaman performanslarını olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, bilişsel ve örgütsel faktörlere maruz kalabilmektedir. Hem bu koşullar altında çalışabilmek hem de hava araçlarını yüksek emniyet standartlarında uçuşa elverişli hale getirebilmek için bakım teknisyenlerinin sahip olması ve geliştirilmesi gereken nitelikler ve yetkinlikler bulunmaktadır. Bakım faaliyetleri sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan kaza ve kırım gibi istenmeyen durumların önüne geçebilmek için bakım teknisyenlerinin gerekli teknik yetkinliklere, insan faktörleri yetkinliklerine, yüksek sorumluluk ve emniyet kültürü bilinci gibi yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Sözü edilen yetkinlikler, teknisyenlerin işe seçme ve yerleştirme süreçlerinde olduğu gibi görev ve yetkilendirme süreçlerinde de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bölümde genel hatlarıyla hava aracı bakım faaliyetleri, bakım teknisyenlerinin havacılık operasyonlarının emniyeti konusundaki rolü ve önemi, bakım teknisyenlerinin eğitim süreçleri, bakım teknisyenlerinin performansını etkileyen faktörler konularında bilgiler verilecek, bakım teknisyenlerinin sahip olması gereken nitelikler ve yetkinlikler açıklanmaya çalışılarak bu konuda otoritelerin, havacılık organizasyonlarının, eğitim kuruluşlarının ve çalışanların sorumlulukları hakkında öneriler sunulacaktır. 


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.19   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.19    Tam Metin (PDF)

Aircraft Maintenance Technicians' Qualifications and Significance of Their Competencies

Tarık GüneşUğur TurhanBirsen Açıkel

Maintenance activities are carried out by maintenance technicians who have the necessary qualifications and competencies to maintain operations in the aviation field safely and effectively. With the increase in the number of aircraft and flight operations, an increase is expected in the number of employees who will work in the aviation sector. As the workload increases and aviation systems become more complex, the competencies of employees will become even more important. As stated in the documents published by international aviation authorities, the aviation industry will need a significant amount of qualified and competent pilots, air traffic controllers, engineers, ground operations workers, and maintenance technicians in the coming years. Maintenance technicians, whose critical role in aviation operations is known, may be exposed to physical, cognitive, and organizational factors that can negatively affect their performance from time to time. There are qualifications and competencies required of maintenance technicians to be able to work under these conditions and to ensure the airworthiness of aircraft with high safety standards. To prevent accidents and incidents caused by mistakes made during maintenance activities, maintenance technicians should have competencies such as technical competencies, human factors competencies, and a high sense of responsibility and safety culture. These competencies should be considered in the task and authorization processes, as well as in the selection and placement processes of maintenance technicians. In this chapter, information will be given on aircraft maintenance activities, the role and importance of maintenance technicians in the safety of aviation operations, the training processes for maintenance technicians, and the factors affecting the performance of maintenance technicians. Suggestions for the responsibilities of organizations and employees will be presented. In this section, information will be given on aircraft maintenance activities, the role and importance of maintenance technicians in the safety of aviation operations, the training processes of maintenance technicians, the factors affecting the performance of maintenance technicians, and the qualifications and competencies required of maintenance technicians. In this context, suggestions will be made about the responsibilities of authorities, aviation organizations, educational institutions, and maintenance technicians.Referanslar

 • Ackert, P.S. (2010). Basics of aircraft maintenance programs for financiers Evaluation & Insights of Commercial Aircraft Maintenance Programs. google scholar
 • Airbus. (2019). 2019-2038 GMF-Airbus Commercial Aircraft Booklet, Airbus. google scholar
 • Ampofo,W. (2019). 2019 Pilot & Technician Outlook, BOEING. google scholar
 • Athey, T. ve Orth, M. (1999). Emerging competence methods for the future. Human Resource Management, 38(3), 215-226. google scholar
 • Babalık, F.C. (2007). Mühendislik için ergonomi işbilim. Bursa: Nobel Basımevi. google scholar
 • Benligiray, S. (2014). Yönetsel Bir Araç Olarak Çok Kaynaklı Geribildirim. Ankara: Nobel Yayınevi Boyatzis, R. (1982). The competent manager. New York: John Wiley & Sons. google scholar
 • Bycroft, C.L. (2018). Identification of Knowledge, Skills, and Abilities Required for Aircraft Electronics Technicians. Yayımlanmamış doktora tezi. Oklahoma State University, Oklahoma. google scholar
 • Chong, C., Ho, Y., Tan, H. ve Ng, K. (2000). A practical model for identifying and assessing work competencies. Management Development Forum içinde (Vol. 3, No. 1, 7-26). google scholar
 • Civil Aviation Authority (CAA) (2002). An Introduction to Aircraft Maintenance Engineering Human Factors for JAR 66. Safety Regulation Group. google scholar
 • Civil Aviation Authority (CAA) (2015) Aircraft Maintenance Incident Analysis CAP 1367. Civil Aviation Authority, United Kingdom. google scholar
 • Civil Aviation Authority (CAA) (2015). An introduction to aircraft maintenance engineering human factors for JAR 66 CAP715. Safety Regulation Group. google scholar
 • Civil Aviation Safety Authority (CASA) (2013). Safety behaviours human factors resource guide for engineers. Australian Government Civil Aviation Safety Authority. google scholar
 • Cooper, M. D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36(2), 111-136. google scholar
 • Dhillon, B.S. (2006). Maintainability, maintenance and reliability for engineers. Abingdon: Taylor and Francis Group. google scholar
 • Endsley, M. R. (1988). Situation awareness global assessment technique (SAGAT). Proceedings of the IEEE 1988 national aerospace and electronics conference içinde (789-795). IEEE. google scholar
 • Endsley, M. R. ve Robertson, M. M. (2000). Situation awareness in aircraft maintenance teams. International Journal of Industrial Ergonomics, 26(2), 301-325. google scholar
 • European Aviation Safety Agency (EASA) (2012). Certifying Staff-Part-66 (15.04.2020 tarihinde https://www. easa.europa.eu/system/files/dfu/partialpart66.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Fâllman, D. ve Holmström, H. (2000). IT Support for Flight Technicians, An Exploratory Study. L. Svensson, U. Snis, C. Sorenson, H. Fagerlind, T. Lindroth, M. Magnusson ve C. Östlund (Ed.), Proceedings of IRIS 23. Laboratorium for Interaction Technology, University of Trollhattan-Uddevalla. google scholar
 • Fogarty, G. J. (2005). The war on error: psychology and aviation maintenance Focus on human factors in aviation (78-82). Canberra, Australia: Directorate of Flying Safety-ADF. google scholar
 • Fogarty, G. J., Saunders, R. ve Collyer, R. (1999). Developing a model to predict aircraft maintenance performance. Proceedings of the Tenth International Symposium on Aviation Psychology içinde (1-6). google scholar
 • Garris, J.T. (2003) Aircraft Maintenance. M. Davies (Ed.), The Standart Handbook for Aeronautical and Astronautical Engineers içinde (18.1-18.82)., New York, A.B.D: McGraw Hill. google scholar
 • Guest, M., Boggess, M., Attia, J., D’Este, C., Brown, A., Gibson, R., ... ve Ross, J. (2010). Hearing impairment in F-111 maintenance workers: the study of health outcomes in aircraft maintenance personnel (SHOAMP) general health and medical study. American Journal of Industrial Medicine, 53(11), 1159-1169. google scholar
 • Güneş, T. (2016), Hava aracı bakım dokümanlarının kullanımında emniyet ve etkinliğin artırılmasına yönelik bir yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ,Türkiye. google scholar
 • Güneş, T. (2022), Hava aracı bakım teknisyenleri için yetkinlik modeli önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Üniversitesi, Eskişehir ,Türkiye. google scholar
 • Güneş, T., Turhan ,U., Açıkel, B. (2020a). An Assessment of Aircraft Maintenance Technician Competency, International Journal of Aviation Science and Technology, 1(1), 22-29. google scholar
 • Güneş, T., Turhan, U. ve Açıkel, B. (2020b). İnsan Faktörleri Yetkinliklerinin Hava Aracı Bakım İşletmelerinin Teknisyen Bulma ve Seçme Süreçlerinde Değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 3(5), 179-200. google scholar
 • Hackworth, C., Holcomb, K., Banks, J., Schroeder, D. ve Johnson, W. B. (2007). A survey of maintenance human factors programs across the world. Int. J. Appl. Aviat. Stud, 7(2), 212-231. google scholar
 • Harris, M. (1998). Competency modelling: Viagraized job analysis or impotent imposter. The Industrial-Organziational Psychologist, 36(2), 37-42. google scholar
 • Helander, M. (2006). A guide to human factors and ergonomics. Abingdon: Taylor&Francis Group. google scholar
 • Hessburg, J. (2001). Maintenance Fundamentals. J. Hessburg (Ed.), Air Carrier MRO Handbook içinde (245270). New York: McGraw-Hill Companies. google scholar
 • Hobbs, A. (2001). The links between errors and error-producing conditions in aircraft maintenance. In 15th FAA/ CAA/Transport Canada Symposium on Human Factors in Aviation Maintenance and Inspection, London, UK. google scholar
 • Hobbs, A. (2008). An overview of human factors in aviation maintenance. ATSB Safty Report, Aviation Research and Analysis Report AR, 55, 2008. google scholar
 • Hobbs, A. ve Williamson, A. (2002). Unsafe Acts and Unsafe Outcomes in Aircraft Maintenance. Ergonomics, 45 (12). 866-882. google scholar
 • Hobbs, A. ve Williamson, A. (2003). Associations between errors and contributing factors in aircraft maintenance. Human Factors, 45(2), 186-201. google scholar
 • Kariyer.net (2022). 3 Uçak Bakım Teknisyeni İş İlanları (24.03.2022 tarihinde https://www.kariyer.net/is-ilanlari/ ucak+bakim+teknisyeni adresinden alınmıştır. google scholar
 • Kinnison, H.A. (2007). Aviation maintenance management, A.B.D: McGraw-Hill Companies. google scholar
 • Kraus, D. C. ve Gramopadhye, A. K. (2001). Effect of team training on aircraft maintenance technicians: computer-based training versus instructor-based training. International Journal of Industrial Ergonomics, 27(3), 141-157. google scholar
 • Kraus, D. ve Gramopadhye, A. K. (1999). Team training: role of computers in the aircraft maintenance environment. Computers & Industrial Engineering, 36(3), 635-654. google scholar
 • Landy, F. J. ve Conte, J. M. (2007). Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology. Second Edition. Malden: Blackwell Publishing. google scholar
 • Latorella, K.A. ve Prabhu, P. (2000). A review of human error in aviation maintenance and inspection. International Journal of Industrial Ergonomics. 26. 133-161. google scholar
 • Liston, P. (2005). Human Factors Competence in Aircraft Maintenance. Yayımlanmamış doktora tezi. University of Dublin, Dublin. google scholar
 • Lucia, A.D. ve Lepsinger, R. (1999), The art and science of competency models, San Francisco: Jossey-Bass. google scholar
 • Marx, D.A. ve Graeber, R.C. (2004). Human error in aircraft maintenance, Aviation Psychology in Practice., 87-104. google scholar
 • Nevid, J.S., Rathus, S.A. ve Greene, B. (2000). Değişen Dünyada Anormal Psikolojisi. Ankara: Palme Yayınevi. google scholar
 • Ng, M. W. ve Li, S. Y. (2016). An analysis of aircraft maintenance incidents using psychological and cognitive engineering knowledge. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting içinde (Vol. 60, No. 1, 1676-1680). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications. google scholar
 • ONET (2022). Summary Report for: 49-3011.00 - Aircraft Mechanics and Service Technicians. (18.03.2022 tarihinde https://www.onetonline.org/link/summary/49-3011.00 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Planecrashinfo (2021). Hava Aracı Kazaları (17.06.2021 tarihinde http://www.planecrashinfo.com/cause.htm adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Pourcho, J.B. (2008). Augmented reality application utility for aviation maintenance work instruction, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Purdue University, South Carolina. google scholar
 • Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge; signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (3), 257-266. google scholar
 • Reason, J., Hollnagel, E. ve Paries, J. (2006). Revisiting the Swiss cheese model of accidents. Journal of Clinical Engineering, 27(4), 110-115. google scholar
 • Richter, A. ve Koch, C. (2004). Integration, differentiation and ambiguity in safety cultures. Safety Science, 42(8), 703-722. google scholar
 • Sahay, A. (2012). Leveraging information technology for optimal aircraft maintenance,repair and overhaul (MRO), U.S.A.:Woodhead Publishing Limited. google scholar
 • Santos, L. ve Melicio, R. (2019). Stress, Pressure and Fatigue on Aircraft Maintenance Personal. International Review of Aerospace Engineering, 12(1). 35-45. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2013a). Genel havacılık yönetmeliği (SHY-6B). Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2013b). Onaylı hava aracı bakım kuruluşları talimatı (SHT-145). Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2013c). Hava aracı bakım personeli lisansı talimatı (SHT-66) Ek-1.G: Temel Modül Sınavları Standardı. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2018). Hava aracı bakım personeli lisansı talimatı (SHT-66). Rev. 02. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2020a). 2020 Faaliyet Raporu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Ankara. google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2020b). Havacılık personeli: Hava aracı teknisyeni. http://web. shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2125-hava-araci-teknisyeni. (15.10.2020 tarihinde http://web.shgm.gov. tr/tr/havacilik-personeli/2125-hava-araci-teknisyeni adresinden alınmıştır). google scholar
 • Smedje, G., Lunden, M., Gartner, L., Lundgren, H. ve Lindgren, T. (2011). Hearing status among aircraft maintenance personnel in a commercial airline company. Noise and Health, 13(54), 364. google scholar
 • Taylor, J. C. ve Christensen, T. D. (1998). Airline Maintenance Resource Management: Improving communication, Warrendale, PA: SAE Press. google scholar
 • Teigen, K. H. (1994). Yerkes-Dodson: A law for all seasons. Theory & Psychology, 4(4), 525-547. google scholar
 • Toth, J. (2016). An Integrated Research of Aircraft Maintenance Offficer Competencies. Scientific Research and Education in the Air Force-AFASES 2016, 775-782. google scholar
 • Tripathy, N. K. (2018). A Questionnaire Study on Work-rest Schedule and Fatigue Among Aircraft Maintenance Personnel. Indian Journal of Aerospace Medicine, 62(1), 29-40. google scholar
 • UTED (2019). American Airlines Uçuş No:191 Kazası. (19.03.2020 tarihinde dergi.uted.org/american-a%C4%B1rl%C4%B1nes-u%C3%A7u%C5%9F-no-191-kazas%C4%B1. adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Walter, D. (2000). Competency-based on-the-job training for aviation maintenance and inspection-a human factors approach. International Journal of Industrial Ergonomics, 26, 249-259 . google scholar
 • Wang, T. C. ve Chuang, L. H. (2014). Psychological and physiological fatigue variation and fatigue factors in aircraft line maintenance crews. International Journal of Industrial Ergonomics, 44(1), 107-113. google scholar
 • Wiegmann, D.A., Zhang, H., Thaden, V.T., Sharma, G. ve Mitchell, A. (2002). Safety Culture: A Review. Illionis: Aviation Research Lab Institute of Aviation. google scholar
 • Yadav, D.K. (2010). “Licensing and recognition of the aircraft maintenance engineers-a comparative study,” Journal of Air Transport Management, 16, 272-278. google scholar
 • Yu, J. ve Gulliver, S. (2011). Improving aircraft maintenance, repair, and overhaul: A novel text mining approach. International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems’da sunulan bildiri. Guangzhou, China. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.